DenizBank Yabancı Para Ticari Kredileri ile şirketinizin tüm ihtiyaçlarında yanınızdayız!

YP Nakdi Krediler

Döviz Kredileri

İhracatın, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için kullandırılan kredilerdir. İhracat taahhüdü yerine getirildiği durumda vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti sağlanır ve ihracatın finansmanında kolaylık sağlar.

Spot Döviz Kredileri

İhracat ve ihracat sayılan döviz girdisi sağlayan firmalara, kısa süreli nakit ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak kullandırılan döviz kredilerdir. Uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre saptanır ve kredi vadesi boyunca değişmez.

Vadesinden once kapama yapılamayan ve kredi anapara tutarı ile faizi kadar ihracat yapılması taahhüdünü içerir.

Taahhüt kapaması yapıldığı taktirde; vergi, resim, harç ve fon muafiyeti sağlar.

Erken Kapama Opsiyonlu Spot Döviz Kredileri

Müşteri talebi doğrultusunda vadesinden önce kredi tutarının tamamının ya da bir kısmının kapatılabildiği spot döviz kredisi türüdür. Uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre saptanır ve kredi vadesi boyunca değişmez.

Taahhüt kapaması yapıldığı taktirde; vergi, resim, harç ve fon muafiyeti sağlar.

Rotatif Döviz Kredileri

Kısa süreli nakit ihtiyacın karşılanması amacıyla kullandırılan, belirli bir vade içermeyen ve faiz tahsilatları dönemsel yapılan döviz kredisidir.

Kredinin rotatif kullanımı ile üç ayda bir faiz ödeme özelliği sayesinde finansal planmalarda kolaylık ve esneklik sağlar.

İhracat taahhüdü yerine getirildiği durumda vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti sağlanır ve ihracatın finansmanında kolaylık sağlar.

Dövizli Çekler ve İştira Kredisi

Dövizli çekler muhatabı yabancı bankalar olan, metni yabancı dilde düzenlenen, konvertibl yabancı paralar üzerinden keşide edilen ve başka bankalara ibrazında Türk Lirası'na, üzerinde kayıtlı dövize veya başka bir dövize çevrilme olanağı veren çeklerdir. Seyahat çekleri, euro çekler, şahıs ekleri, banka çekleri ve hazine çekleri olarak sınıflandırılır.

Eşit Taksitli Krediler (TL, YP)

Bir defada kullanılan, geri ödemeler vade içinde anapara, faiz ve diğer kesintiler toplamı üzerinden “eşit” taksitlerle ödenen TL veya YP cinsinden kullandırılan kredilerdir. Taksit periyodu aylıkveya 3'er aylık dönemlerde gerçekleşir.

  • Taksitlendirme ile kolay geri ödeme,
  • Taksit tutarlarının vade sonuna kadar değişmemesi ile ödeme alışkanlığında kolaylık,
  • Vade süresince sabit faiz ve
  • Nakit akış planlamasında kolaylık sağlar.

Teminat Mektupları

Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir işin, teslimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse yerine getirecek olan / iş, teslim ve taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen garantilerdir.

Teminat mektupları müşterinin talebine göre TL ya da Yabancı Para olarak düzenlenebilir. Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

Referans Mektupları

Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin veya diğer kamu ve özel kuruluşların açacakları ihalelere katılabilmek için düzenlenen Banka referans mektuplarıdır. TL veya yabancı para cinsinden düzenlenebilir.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...