Petrolün Yükseleceğini Öngören 14. Alt Fonu

DenizBank A.?.

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na (Şemsiye Fon) Bağlı, %100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Petrolün Yükseleceğini Öngören Ondördüncü Alt Fonu

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 10.09.2012

Talep Toplama Dönemi: 03/09/2012- 07/09/2012

Yat?r?m Dönemi: 10/09/2012 - 19/07/2013
22.07.2013 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam De?eri 3.294.815,40
Yat?r?mc? Say?s? 743
Birim Pay De?eri 0,010113
22.07.2013 Tarihi Itibariyle Portföy Da??l?m?
Hisse Senetleri -
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu -
Ters Repo %100,00
Borsa D??? Opsiyon
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili
Banka Tahvili (Bonosu)
Di?er
TOPLAM %100

Yat?r?m ve Yönetime ?li?kin Bilgiler

Fonun Yat?r?m Amac?/Stratejisi

Alt fonun yatırım amacı, fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamının korunmasını ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile Brent cinsi Ham Petrolün Amerikan Doları cinsinden varil fiyatı (USD/barrel)’ndaki gerçekleşebilecek yükselişten belli bir getiriye katılım oranı (%50 - %60 arasında olması beklenmektedir) doğrultusunda getiri olarak faydalanmalarını sağlamaktır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık % 93’ü ile Özel Sektör Borçlanma araçlarına ve/veya borsa dışı ters repoya yatırım yapılacaktır. Alt fon portföyüne dahil edilecek Özel Sektör Borçlanma Aracı, Denizbank A.Ş. Tahvili olacaktır. Denizbank A.Ş. Tahvili Alt Fon’un yatırım dönemi başlangıcını takip eden iki hafta içerisinde tahsisli satış yöntemi ile fon portföyüne dahil edilecektir. Denizbank A.Ş. Tahvili itfa tarihi ile Fon’un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Alt Fon’un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile Denizbank A.Ş. Tahvili’nin Fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 2 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %93’lük kısmı ile borsa dışı ters repo alınacaktır. Söz konusu yaklaşık iki haftalık sürenin bitimini takiben anapara garantisini sağlayacak oranda ters repo bozumu yapılarak söz konusu tutar ile Denizbank A.Ş. Tahvili portföye alınacaktır.

Opsiyon Yap?lan Kar?? Kurum

Citibank NA Newyork

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Al?nabilir Pay Adeti

Yatırımcıların alt fon payı alımında ilk asgari pay alım limiti 100.000 pay (1.000 TL) olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir. İlk pay alım talimatlarından sonraki alım talimatlarında 100.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir.

Al?m - Sat?m ??lem Saatleri

Bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (5 iş günü) her gün Denizbank A.Ş.’nin şubeleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında, pay alım talepleri kabul edilecektir.

Al?m - Sat?m Yerleri | DenizBank ?ubeleri, Internet Bankac?l??? veya 444 0 800 Telefon Bankac?l???

Portföy Yöneticisi Kurulu? Ticaret Ünvan?

DEN?Z PORTFÖY YÖNET?M? A.?.

Fon Kurulu Üyeleri (Ad?-Soyad?)

BORA BÖCÜGÖZ : FON KURUL BAŞKANI
FATİH ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ
SUNA UZUN AHMED : FON KURUL ÜYESİ
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL : FON KURUL ÜYESİ
ATEŞAN AYBARS : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Ad?-Soyad?)

ORHAN KAZICI : FON DENETÇ?S?

Fon Müdürü (Ad?-Soyad?)

SUNA UZUN AHMED : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortakl?k Yap?s?

Ad?/Soyad? Veya Ticaret Ünvan? ??tirak Tutar? (TL) ??tirak Oran? (%)
Sberbank Of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33.981,00 %0,00
Toplam 716.133.947,02 %100,00

 

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...