Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

DenizBank'ta Kurumsal Yönetim

1997 yılında kurulan DenizBank A.Ş.'nin kısa bir zaman dilimine sığdırdığı büyüme, Kurumsal Yönetim ilkelerine sadakati ve yönetim mekanizmalarını aynı doğrultuda güçlendirerek sürdürmesiyle mümkün olmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri, DenizBank A.Ş.'nin dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasının omurgasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede Basel II olarak bilinen Risk Yönetimi Kuralları da bankanın Kurumsal Yönetim anlayışında bir yol gösterici olarak esas alınmıştır.

Kurucu sermayedarlar ile profesyonel yönetimin, saydam uygulaması yanında katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmesinde ve hızla uygulamaya geçirilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Yatırımcıların korunması ve güvenlerinin tesisi esas olmak üzere temel amaçları aşağıda anılan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi konusuna DenizBank'ta özel bir hassasiyet gösterilmektedir.

  • Sorumluluk ve değer yaratmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını oluşturmak ve etkin kontrol mekanizmaları ile mevcut ve olası riskleri en aza indirmek,
  • Mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve genel olarak ulusal ve uluslararası piyasalardaki güveni pekiştirmek
  • Yönetim Kurulu, Üst Kurul ve diğer çalışanlarımızın katılımıyla DenizBank'ın piyasa değerini sürekli olarak artırmak,
  • Müşterilerin memnuniyetini artıracak olan hizmetlerin sunulabilmesi için çaba göstermek ve bu çerçevede çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak,
  • Belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturulan iç ve dış kontrol sistemi ile Yönetim Kurulu'nun bankamızın faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemesini sağlamak,
  • Menfaat sahiplerinin, bankanın durumu hakkında sağlıklı ve sürekli bilgi sahibi olmalarını sağlayıcı her türlü bilgi platformunun oluşmasını teşvik etmek,
  • Menfaat sahiplerinin, mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanımı ve korunmasında azami özeni göstermek.

DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkelerini ve bu çerçevedeki uygulamaları dinamik ve devamlı iyileştirmeler gerektiren bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası kurumsal yönetim uygulamaları bankamızca periyodik olarak gözden geçirmekte ve bu alandaki gelişmelerden faydalanılarak bu husustaki uygulamalarımız devamlı yenilemektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...