DenizBank A.Ş.

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na (Şemsiye Fon) Bağlı %100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapabilen Euro Stoxx 50 Endeksinin Yükseleceğini Öngören Onaltıncı Alt Fonu

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 11.02.2013

Talep Toplama Dönemi: 04.02.2013-08.02.2013

Yatırım Dönemi: 11.02.2013-14.03.2014
04.03.2014 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam Değeri 937.450,42
Yatırımcı Sayısı 30
Birim Pay Değeri 0,011460
04.03.2014 Tarihi Itibariyle Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri -
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu -
Ters Repo %2,56
Borsa Dışı Opsiyon %12,45
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili %84,99
Banka Tahvili (Bonosu)
Diğer
TOPLAM %100

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğüne ve alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt fonun yatırım amacı, fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamını korumak ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile Euro Stoxx 50 endeksindeki artıştan, endeks getirisi için belirlenmiş olan %20 oranındaki üst sınır ve belli bir getiriye katılım oranı (yaklaşık %80 - %90 arasında olması beklenmektedir) doğrultusunda yararlanmalarını sağlamaktır.

Opsiyon Yapılan Karşı Kurum

BNP PARİBAS SA

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Alınabilir Pay Adeti

Yatırımcıların alt fon payı alımında ilk asgari pay alım limiti 100.000 pay (1.000 TL) olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir. İlk pay alım talimatlarından sonraki alım talimatlarında 100.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir.

Alım - Satım İşlem Saatleri

Bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (5 iş günü) her gün Denizbank A.Ş.’nin şubeleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında, pay alım talepleri kabul edilecektir.

Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, Internet Bankacılığı veya 444 0 800 Telefon Bankacılığı

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

BORA BÖCÜGÖZ : FON KURUL BAŞKANI
FATİH ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ
SUNA UZUN : FON KURUL ÜYESİ
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL : FON KURUL ÜYESİ
ÖMER ATEŞAN AYBARS : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

ORHAN KAZICI : FON DENETÇİSİ

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

SUNA UZUN : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Sberbank Of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33.981,00 %0,00
Toplam 716.133.947,02 %100,00

 

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...