Afili Bonus kredi kartı sahibi olmak çok kolay! Kredi kartı başvuru formumuzu doldurun, kartınız adresinize gelsin.

Retype the CAPTCHA code from the image
Kodu DeğiştirKodu Sesli Oku
 

Başvurunuz esnasında sizden cep telefonunuza göndereceğimiz güvenlik kodunu kullanmanızı isteyeceğiz. Lütfen nüfus cüzdanı ve cep telefonunuzu yanınızda bulundurunuz.


KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

  • Bu formda yer alan bilgi ve koşullar bu formun düzenleme tarihi itibari ile geçerli olup bankaca aksi bildirilmedikçe ve kredi kartı kullanılmaya devam ettiği sürece geçerlidir.

  • Müşteriden her yeni kredi kartı talebinde yeni bir kredi kartı ürün ve sözleşme öncesi bilgi formu alınır.

  • Kredi kartı talebinin olumsuz olarak sonuçlanması halinde Müşteri derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirilir.

(Varsa) Kredi Aracısının Ticaret Ünvanı   -----------------------------------

Mersis No   ------------------------------------

Açık Adresi   -------------------------------------

Telefon Numarası   -------------------------------------

 

YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ

Tutarlar

Tahsilat Periyodu

Asıl Kart

Ek Kart

Deniz Bonus, Deniz Bonus Trink, BJK Bonus, Bursaspor Bonus, Çaykur Rizespor, Denizlispor Bonus, Es Es Bonus, Fenerbahçe Bonus, GS Bonus, Kemer Bonus, Konyaspor Bonus, Manchester United Bonus, Mersin İdman Yurdu Bonus, Şanlıurfa Spor Bonus, Trabzonspor Bonus, Kastamonuspor Bonus

 

121,50 TL

 

60,50 TL

 

Yıllık

Deniz Bonus Gold, Deniz Bonus Gold Trink, Bursaspor Bonus Gold, Fenerbahçe Bonus Gold, BJK Bonus Gold, GS Bonus Gold, Trabzonspor Bonus Gold

 

133 TL

 

66,50 TL

 

Yıllık

Deniz Bonus Platinum, Deniz Bonus Platinum Trink, Afili Bonus Platinum, Afili Bonus Platinum Dentists, Afili Bonus Platinum Doctors, Bursaspor Bonus Platinum, Fenerbahçe Bonus Platinum, BJK Bonus Platinum, GS Bonus Platinum,GS Bonus Sultani, Trabzonspor Bonus Platinum, TED Mezunları Derneği Afili Bonus (*)

 

154 TL

 

77 TL

 

Yıllık

Afili Bonus Platinum Pilots, Mashattan Afili Bonus Platinum, NetKart, Pilvak Afili Bonus Platinum, Talpa Afili Bonus Platinum, TED Bonus, TUED Bonus

 

0 TL

 

0 TL

 

Yıllık

Deniz Private

221 TL

110,50 TL

Yıllık

Emekli Bonus

60,50 TL

30 TL

Yıllık

D-şarj Bonus (*)

55,50 TL

0 TL

Yıllık

Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı(**)

125,50 TL

0 TL

Yıllık

(*) TED Mezunlar Derneği Afili Bonus kartlarımızdan ilk yıl ücret alınmamaktadır. D-şarj Bonus kartın ilk yıl ücreti 3.50 TL’dir.
(**) Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı sadece Fenerbahçe Kongre Üyeleri tarafından alınabilmektedir. Fenerbahçe ve Bursaspor Bonus sahipleri için bankanın aldığı kart ücretleri dışında kulüp tarafından alınan üyelik ücreti vardır. Bu ücretler kulüp tarafından belirlenen tutarlardır. Üyelik ücreti KVKK kapsamında muvaffakat veren müşterilerden kartların banka tarafından tesliminden itibaren kulüp tarafından tahsil edilebilir.

NAKİT AVANS ÜCRETİ

Tutarlar

Tahsilat Periyodu

Nakit Avans Ücreti - DenizBank

%3,95 + 7,60 TL + BSMV(***)

İşlem Bazında

Nakit Avans Ücreti - Diğer Bankalar

%3,95 + 12 TL + BSMV(***)

İşlem Bazında

Nakit Avans Ücreti -Yurtdışı Başka Banka

%3,95 + 12 TL + BSMV(***)

İşlem Bazında

Nakit Avans Ücreti -Yurtdışı DenizBank

%3,95 + 7,60 TL + BSMV(***)

İşlem Bazında

ARŞİV-ARAŞTIRMA ÜCRETİ

Tutarlar

Tahsilat Periyodu

Hesap Özeti Verilmesi Ücreti
(Bir yıla kadar hesap özeti verilmesi ücretsizdir.)

1,5 TL (BSMV dahil)

Ekstre bazında

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN ÖDEME ÜCRETİ

Tutarlar

Tahsilat Periyodu

Kredi Kartından SSK/BAĞKUR Prim Ödeme Ücreti

Anlık/Düzenli prim ödemelerinde 0-100
TL için 1 TL, 100 TL ve üzeri ise işlem tutarının 1.25% i masraf olarak alınır.

İşlem Bazında

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPILAN ÖDEMELER

Tutarlar

Tahsilat Periyodu

Anlaşmalı Bankalarda Kredi Kartı Ödeme Ücreti

Garanti: 1,00 TL + BSMV(***) ICBC: 2,50 TL + BSMV(***)

İşlem Bazında

KART YENİLEME ÜCRETİ

Tutarlar

Tahsilat Periyodu

Özel bankacılık ve Deniz Private hariç ve yılda üç ve üzeri adette olması halinde

4 TL

İşlem Bazında

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI(****)

Alışveriş
(Akdi Faiz Oranı)

Gecikme Faiz Oranı

Nakit Avans Faiz Oranı

Taksitli Nakit
Avans Faiz Oranı

Peşine Taksit Faiz Oranı

Tüm Kredi Kartları

%1,60

%2,00

%1,60

%1,60

%1,60

(***) BSMV (Bankacılık Sigorta ve Muamele Vergisi) - Ücret tutarı üzerinden hesaplanan %5’lik vergidir. KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) - Faiz üzerinden hesaplanan %15’lik kesintidir.

(****) Kredi Kartı faiz oranları üst sınırı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlendiği, Bankamızca da ilan edilen söz konusu oranlar aynen kullanıldığı için bu tablodaki faiz oranları TCMB’nin kamuoyuna yapacağı faiz oranları değişiklik duyurularında belirtilecek yürürlük tarihlerinde ve ilgili duyuruda ilan edilecek oranlar üzerinden güncellenmiş sayılacaktır.

GENEL ESASLAR

MADDE 1. KREDİNİN TÜRÜ İLE KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
Kredi kartının hukuki niteliği belirsiz süreli tüketici kredisi olup tarafların karşılıklı hak ve borçlarını düzenleyen kredi kartı sözleşmesi belirsiz süreli bir kredi sözleşmesidir. Kredi kartı sözleşmesi nakit kullanım gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kart yada fiziki varlı bulunmayana kart numarasının temini için Müşteri ile banka arasınd a imzalanan sözleşmedir.

MADDE 2. KREDİ KARTI’NIN VERİLMESİ VE LİMİTİ

2.1.Müşterinin kredi kartı talebi üzerine Banka tarafından tahsis kriterleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kredi kartı verilmesi uygun bulunan Müşteriye limit tahsis edilir. Banka tarafından Müşteri kriterlerine uygun kredi kart verilir. Banka’nın tahsis kuralları çerçevesinde Müşteri için belirlenen kredi kartı limiti, kredi kartının tesliminde kart tutucu ve sonrasında kredi kartı hesap özeti ile Müşteriye bildirilir.

2.2.Müşteriden talep alınmadıkça kredi kartı limiti arttırılamaz. Banka Müşteriden ilgili mevzuata uygun genel nitelikteki limit artış talimatı üzerine yapacağı değerlendirme sonucuna göre düzenli limit artırımı yapabilir. Limit artışları artışın gerçekleşeceği tarihten on beş gün öncesinde yapılacak bildirime Müşteri tarafından itiraz edilmemesi halinde geçerlidir.

MADDE 3. ÖDEME VE ASGARİ ÖDEME

3.1.Müşteri tarafından hesap özetinde bildirilen dönem borcuna asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması halinde akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanır. Banka tarafından uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları TCMB tarafından yayınlanan azami oranların üstünde olmayacaktır.

3.2.Akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce, Müşteriye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilir. Değişiklikler hesap özetinde en az on iki punto harflerle bildirilir. Faiz oranının arttırılması halinde yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanmaz. Müşteri, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

3.3.Müşteri, kendisine gönderilen hesap özetinde bildirilen asgari ödeme tutarını, yine hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar hesabına yatırmak zorundadır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca  ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ından aşağı olmayacaktır. Anılan miktarlardan az olmamak kaydı ile Bankanın asgari ödeme tutarını belirleme hakkı saklıdır. Asgari ödeme tutarı, Banka tarafından hesap özetinde bildirilmek suretiyle arttırılabilir.

3.4.Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanıma, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanıma veya kullanıma kapalı tutulur.

MADDE 4. CAYMA HAKKI

Müşteri 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi kartı sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, b u süre, müşterinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bankaya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar ol an sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde Müşteri kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteriden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilmez. Bu bedeller dışında kalan ve müşteriden tahsil edilen her türlü ücret, müşterinin anapara ile tahakkuk eden fa izi bankaya geri ödediği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde müşteriye iade edilir.

MADDE 5. SİGORTA YAPTIRILMASI

Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile acıka talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Müşteri sigortayı yaptırmak istemesi halinde Banka dışında bir sağlayıcıdan da hizmet alabilir.

MADDE 6. TEMİNATLAR

Banka bu Sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak kredi borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Müşteri’den kefaletname, mevduat rehni, alacak temliki gibi teminatların verilmesini isteyebilir. Bu teminatların müşterinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Müşterinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır. Kredinin fer ’ileriyle birlikte tamamen kapatılması halinde tesis edilen teminatlar Banka tarafından serbest bırakılır.

MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE KREDİ KARTI İPTALİ

7.1.Müşteri herhangi bir zamanda ücret ödemeden bankaya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.

7.2.Banka en az iki ay önceden Müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi fesehedebilir. Banka haklı nedenlerin varlığı halinde bu bildirim süresine uymadan işbu sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda banka fesihten önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Müşteriyi bilgilendirir. Ancak fesihten önce bilgilendirmenin mümkün olmaması halinde bu bildirim en geç fesihten hemen sonra yapılır.

7.3.Müşterinin Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespiti, asgari ödeme tutarlarının ödenmemesi, ödeme gücünü kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında yasal takibe geçilmesi, ölümü, iflası veya hacir altına alınması gibi hallerde borcun tamamı muaccel kılınarak, kredi kartı kullanıma kapatılabilecek veya iptal edilebilecektir.

7.4.Kredi kartı bireysel kullanıma tabi olup ticari olarak kullanılamaz. Borç karşılığında harcama belgesi düzenlenmesi, kredi kartının Müşteri’nin kendi işyerinde/üye işyerinde veya sürekli aynı üye işyerinde kullanılması gibi işlemler ticari kullanım anlamındadır. Banka tarafından bu tip kullanımları tespit etmesi halinde, kredi kartının kullanımına son verilir. Kredi kartı ile birden çok kez yapılmış ve sahteciliği Banka ilgili birimlerince tespit edilmiş olan kredi kartları Banka tarafından kullanıma kapatılır ve Müşteriye kapama sonrası bilgilendirme yapılır.

7.5.Bu Sözleşmenin sona ermesi halinde Müşteri ile imzalanmış olan Temel Bankacılık Sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam eder.

7.6.Bu Sözleşme taraflarca feshedilmediği sürece yürürlüktedir. Müşterinin kredi kartını iptal etmesi Sözleşmesi sona erdirmez. Müşterinin daha sonra yeni kredi kartı talepleri de bu Sözleşme hükümlerine tabidir.

MADDE 8. ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibari ile açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Müşteriden onay alınır. Bunun altında artış öngören değişikliklerin  ise Müşteriye en az 30 (otuz) gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bildirilir. Bu bildirim üzerine Müşterinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Müşterinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi halinde değişikliği kabul ettiği varsayılır.

MADDE 9. TAHSİLAT ŞEKLİ

Ürün ve hizmet tipine göre nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya Müşteri talimatına bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.

BEYAN

Yukarıda açıklanan koşullar ile ilgili bilgileri içeren bu Kredi Kartı Ürün ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu okuyup içeriğine ilişkin bilgi sahibi olduğumu ve bir nüshasını elden teslim aldığımı, formda yer alan konular dışında her türlü detaylı bilginin Kredi Kartı Sözleşmesi’nde yer aldığını ve bu Kredi Kartı Ürün ve sözleşme öncesi bilgi formunun DenizBank A.Ş ile akdedilmesi halinde Kredi Kartı Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olacağını kabul ve beyan ederim.

Bankaca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde kredi kartı talebi onaylanacaktır.

09/19 S-268 A 2.3

Denizbank A.Ş. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496
Genel Müdürlük : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 08502220800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu,368587/316169