Enerji Kredisi Tasarrufu

Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Rehberiniz!

Hemen Başvur

Dönüşüm başlıyor, ben nereden başlayacağım diyorsanız tüm sorularınızın cavebı Deniz’de.!

DenizBank ile 6 kolay adımda Kentsel Dönüşüm!

Risk Tespit Raporu için lisanslı kuruluşa başvurulur.

Rapor sonucuna göre riskli bulunan binalarda en az 2/3 çoğunlukla dönüşüm kararı alınır.

Yüklenici firma belirlenir ve sözleşme yapılır.

DenizBank avantajları ve devletin faiz desteği ile kentsel dönüşüm kredisi kullanmak isteyen kat malikleri DenizBank’a başvurur. Bakanlık onayı alınarak kredi kullandırımları gerçekleşir.

Yüklenici firma inşaat sürecini başlatır.

Yapımı tamamlanan binanın iskanı alınır, tapular teslim edilerek süreç tamamlanır.

Kentsel dönüşümde DenizBank farkı!

  • 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem,
  • Riskli yapı tespit raporu bedeline Deniz katkısı, ayrıca Deniz’in anlaşmalı firmalarından indirimli riskli yapı tespit raporu imkanı,
  • İnşaat tamamlama garantisi ile güvenli dönüşüm,
  • Tüm Denizbank Şubelerinden, internetten ve 444 36 34 DenizMortgage iletişim merkezinden Ücretsiz Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti,

Kentsel Dönüşüm kanunun amacı, afet riski altındaki alanların, binaların yenilenerek sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri oluşturulmasıdır.

Hayır. Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için öncelikle risk tespitinin yaptırılması gerekiyor.

Binanın risk tespiti için daire sahiplerinden ya da 1 yıldan uzun süredir binada yaşayan kiracılardan birinin başvuruda bulunması yeterlidir. Kentsel Dönüşümde gönüllülük esas olmakla birlikte, Bakanlık tarafından da başvuru olmadan risk tespitinin yaptırılması talep edilebilir.

Malikler tapu, kiracılar kira sözleşmesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Bakanlığın riskli yapı tespit yetkisi verdiği kurum veya kuruluşlara başvuru yapabilirler. Bu kurumlara ait liste www.csb.gov.tr adresinde güncel olarak yayınlanmaktadır.

İlgili firmalar risk tespit raporunu hazırlayarak sonucunu başvuru sahibine, bir örneğini de ilgili ildeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne gönderir. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü raporu kontrol eder ve 10 gün içinde tapu kütüklerine işlenmesi için tapu müdürlüğüne bildirir.

Tapu müdürlüğü, 15 gün içinde karara itiraz edilebileceğini, itiraz edilmediği takdirde (60 günden az olmayan bir sürede) riskli yapının yıktırılması gerektiğini belirten tebligatları daire sahiplerine gönderilir. İtirazlar belirtilen süre içerisinde, yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe dilekçe ile yapılabilir.

Riskli yapı kararına itiraz edilmemesi halinde, dönüşüm işlemine başlanabilmesi için, yapı sahiplerinin payları oranında, alanın nasıl dönüştürüleceğine yönelik kararı en az 2/3 oyla almaları gerekmektedir. Karar katılmayanların arsa payları, Bakanlığın belirleyeceği rayiç değerden az olmamak şartıyla ve açık artırmayla önce kararı kabul edenlere satışa çıkarılır. İlgili payların satılmaması durumunda rayiç bedel üzerinden Bakanlıkça satın alınır ve Hazineye tescil edilir.

Binanın yıkımından sonraki 30 gün içinde 2/3 çoğunluk sağlanamazsa Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından kamulaştırmaya gidilebilir.

Dönüşümü yapılacak binanın inşası için bir müteahhit ile anlaşma yapılması gerekir. Müteahhit ile nakit ödemeli ya da kat karşılığı anlaşma yapılabilir.

Nakit ödemeli işlemlerde; tüm dönüşüm sürecinizde yanınızda size destek olacak DENİZBANK’tan, anapara ödemesiz dönemli, devlet faiz destekli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilirsiniz. Kentsel Dönüşüm Kredileri hakkında detaylı bilgiyi son bölümde bulabilirsiniz!

Diğer taraftan, dönüşüm uygulamaları safhasında anlaşma ile tahliye edilen yapı maliklerine devlet tarafından kira yardımı veya geçici konut tahsisi yapılması sözkonusu olabilecektir.

Kentsel Dönüşümde öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”ü sağlamaktır. Ancak, yerinde dönüşümün zemin vb nedenlerle imkânsız olduğu alanlarda en yakında bulunan rezerv yapı alanları değerlendirilebilecektir.

Kentsel Dönüşüm kredilerinde devletin 2016 yılı için belirlediği faiz ve ödeme destekleri kapsamında;

  • Geliri tarım olan müşterilerimiz için yılda 1 eşit taksit ödemeli kredi kullandırımı yapılabilecektir. Müşterilerimiz 120 ay vadede 12 eşit taksitle Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilecektir.
  • 1 bağımsız bölüm için maksimum kredi tutarı 125.000 TL’dir. 1 kişi maksimum 5 bağımsız bölüm için (her birinde maksimum 125.000 TL ile sınırlı olmak üzere) 625.000 TL’ye kadar Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilir.
  • Konutlar için max. vade 120 ay , iş yerleri için max. vade 84 aydır.
  • Faiz desteği standart konutlar için yıllık %4, yeni yapılacak olan bina B sınıfı enerji verimliliği sertifikası sahibi ise %4.5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikası sahibi ise %5’dir.
  • Faiz desteği standart iş yerleri için yıllık %3, yeni yapılacak olan iş yeri B sınıfı enerji verimliliği sertifikası sahibi ise %3.5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikası sahibi ise %4’tür.

Kentsel Dönüşüm ile binanın yenilendiği dönemde, kira masrafı, depozito ödemesi, taşınma masrafı gibi ihtiyaçlar da avantajlı faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle DenizBank İhtiyaç kredisi ile karşılanabilmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...