DCSIMG
Bayram Kredisi Başvuru

 

Bayram geliyor, ihtiyaçlar artıyor! Nakit ihtiyaçlarınızı rahat rahat karşılayın diye, ayda sadece %1,45’ten başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı sizi bekliyor.

 

 

 

:

Nüfus cüzdanında yer alan 11 haneli numara.

TC kimlik numaranızı bilmiyorsanız lütfen tıklayınız.

:
Guvenlik Kodu :
Retype the CAPTCHA code from the image
Kodu DeğiştirKodu Sesli Oku
 
Resimde yazan sayıyı lütfen aşağıdaki alana giriniz.
   

Kişisel verilerimin işlenmesinden önce bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname Formunda yer alan hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bilgi Paylaşım Muvafakatnamesi

Büyükdere Cad. No:141 Esentepe - Şişli / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası 368587/316169 olan ve web sitesi adresi www.denizbank.com ve telefonu 0212 348 2000 telefonu olan Denizbank A.Ş (“Banka”) ile tesis etmek istediğim Bireysel İhtiyaç Kredisi ilişkisi kapsamında ve bu amaçla, Banka’ya verdiğim/vereceğim ve aşağıda “Paylaşılacak Bilgilerim” kısmında belirtilmiş olan bilgi ve belgelerimden Banka tarafından uygun görüleceklerin, posta, fax, e-mail ve/veya uygun görülecek başka bir yolla ve bu konuda Banka’ya aksi yönde bir yazılı talimat vermediğim sürece herhangi bir süre sınırı olmaksızın, Banka ile Ticaret Ünvanı: MT VİZYON MARKA PROJE DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Merkez Adresi: Göktürk Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Es-El Apt. D:22/A Eyüp/İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü/No: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 910355 Telefonu 0212 296 06 77 (olan (kısaca “Kurum” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak paylaşılmasına, ayrıca burada belirtilen bilgi ve belgelerle sınırlı olmaksızın, Banka ile Kurum arasındaki işbirliğinin gereğinin ifası ve yürütülmesi amacıyla, lüzum görülen ve/veya işin doğası gereği paylaşılması gereken başkaca bilgi ve belgelerimin de Banka ve Kurum arasında paylaşılmasına, Kurum ve/veya Banka tarafından saklanmasına, kayıt altına alınmasına, muhafaza edilmesine ve/veya işlenmesine açıkça muvafakat ediyor ve rıza gösteriyorum.

İşbu Bilgi Paylaşım Muvafakatnamesi ile verdiğimiz açık izin kapsamında yapılan paylaşım ve açıklamaların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında yapılan bilgi açıklamalarının sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığını, bu nedenlerle gerek Banka’ya gerekse Kurum’a birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi ve bu konuda her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağımı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Kanuni Yükümlülükler” kısmında yer alan “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesi ve diğer maddeleri anlamında yahut yürürlükte bulunan fikri ve sınai haklar ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde herhangi bir hak veya yükümlülük ihlali olarak nitelendirilemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kanunen veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum/merciler tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine bu bilgilerimizin, gerek Banka gerekse Kurum tarafından ilgili kişi ve kurumlara/mercilere verilmesi, buna ek olarak bunların gerek Banka gerekse Kurum tarafından Banka ve/veya Kurum’un dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan kişilerle, Banka ve/veya Kurum’un hissedarları ve Alt Kuruluşları’yla ve/veya işin bir gereği olması halinde muhabir banka veya diğer finans kuruluşlarıyla ve/veya destek hizmeti kuruluşlarıyla ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılması, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilmeyecek olup; bu tarz bilgi paylaşımlarına da muvafakat ederim.

Paylaşılacak Bilgilerim:

TC Kimlik numarası, müşteri isim soyad. cep telefonu
Bankanızca kullandırılan kredi tutarı, kredi türü
Kredi vadesi, para cinsi, faiz oranı