DCSIMG
İhtiyaç Kredisi Kampanya Başvurusu
Untitled document
:

Nüfus cüzdanında yer alan 11 haneli numara.

TC kimlik numaranızı bilmiyorsanız lütfen tıklayınız.

:
Guvenlik Kodu :
Retype the CAPTCHA code from the image
Kodu DeğiştirKodu Sesli Oku
 
Resimde yazan sayıyı lütfen aşağıdaki alana giriniz.
   

Bilgi Paylaşım Muvafakatnamesi

Büyükdere Cad. No:141 Esentepe - Şişli / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası 368587/316169 olan ve web sitesi adresi www.denizbank.com ve telefonu 0212 348 2000 telefonu olan Denizbank A.Ş (“Banka”) ile tesis etmek istediğim Bireysel İhtiyaç Kredisi ilişkisi kapsamında ve bu amaçla, Banka’ya verdiğim/vereceğim ve aşağıda “Paylaşılacak Bilgilerim” kısmında belirtilmiş olan bilgi ve belgelerimden Banka tarafından uygun görüleceklerin, posta, fax, e-mail ve/veya uygun görülecek başka bir yolla ve bu konuda Banka’ya aksi yönde bir yazılı talimat vermediğim sürece herhangi bir süre sınırı olmaksızın, Banka ile Ticaret Ünvanı: MT VİZYON MARKA PROJE DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Merkez Adresi: Göktürk Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Es-El Apt. D:22/A Eyüp/İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü/No: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 910355 Telefonu 0212 296 06 77 (olan (kısaca “Kurum” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak paylaşılmasına, ayrıca burada belirtilen bilgi ve belgelerle sınırlı olmaksızın, Banka ile Kurum arasındaki işbirliğinin gereğinin ifası ve yürütülmesi amacıyla, lüzum görülen ve/veya işin doğası gereği paylaşılması gereken başkaca bilgi ve belgelerimin de Banka ve Kurum arasında paylaşılmasına, Kurum ve/veya Banka tarafından saklanmasına, kayıt altına alınmasına, muhafaza edilmesine ve/veya işlenmesine açıkça muvafakat ediyor ve rıza gösteriyorum.

İşbu Bilgi Paylaşım Muvafakatnamesi ile verdiğimiz açık izin kapsamında yapılan paylaşım ve açıklamaların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında yapılan bilgi açıklamalarının sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığını, bu nedenlerle gerek Banka’ya gerekse Kurum’a birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi ve bu konuda her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağımı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Kanuni Yükümlülükler” kısmında yer alan “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesi ve diğer maddeleri anlamında yahut yürürlükte bulunan fikri ve sınai haklar ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde herhangi bir hak veya yükümlülük ihlali olarak nitelendirilemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kanunen veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum/merciler tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine bu bilgilerimizin, gerek Banka gerekse Kurum tarafından ilgili kişi ve kurumlara/mercilere verilmesi, buna ek olarak bunların gerek Banka gerekse Kurum tarafından Banka ve/veya Kurum’un dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan kişilerle, Banka ve/veya Kurum’un hissedarları ve Alt Kuruluşları’yla ve/veya işin bir gereği olması halinde muhabir banka veya diğer finans kuruluşlarıyla ve/veya destek hizmeti kuruluşlarıyla ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılması, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilmeyecek olup; bu tarz bilgi paylaşımlarına da muvafakat ederim.

Paylaşılacak Bilgilerim:

TC Kimlik numarası, müşteri isim soyad. cep telefonu
Bankanızca kullandırılan kredi tutarı, kredi türü
Kredi vadesi, para cinsi, faiz oranı

Faiz Oranları *:

Kredi Tutarı (TL) Vade (ay) Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Taksit Tutarı (TL) Kredi Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
2.000 12 0,99 179,82 10 26,14 1,3647 16,3765
10.000 12 1,49 933,33 50 130,70 2,0789 24,9466
10.000 24 1,49 516,1 50 184,42 2,0308 24,3699
10.000 36 1,49 379,1 50 237,45 2,0141 24,1690
10.000 48 1,49 312,11 50 296,85 2,0056 24,0675
10.000 60 1,49 273,11 50 362,24 2,0006 24,0067

Örnek ödeme tablosu, 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 55.000 TL, azami vade 60 aydır. Aylık %0.99 faiz oranı sadece kredi tutarı 1.000 - 2.000 TL arası ve kredi vadesi 1-12 ay arasındaki başvurular için geçerlidir. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir. ”Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı”, kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 35 yaş baz alınmıştır. Hayat sigortası primi 10.000 TL için; 12 ay vadede 78.20 TL, 24 ay vadede 131.92 TL, 36 ay vadede 184.95 TL, 48 ay vadede 244.35 ve 60 ay vadede 309.74 TL’dir. Örnek ödeme tablosunda 2.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli kredi için 35 yaş baz alınarak hesaplanan sigorta primi 15.64 TL’dir. Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır. Kampanya bitiş tarihi 31 Mart 2020'dir.