İthalat Finansmanı

İthalat Bono (P/N) İskontosu

İthalatçı ya da İhracatçı firmaların düzenledikleri Poliçe ya da Bono ‘lara DenizBank avali eklenerek muhabir bankalardan ithalat ya da ihracat finansmanı (Prefinansman) amacıyla kullandırılan yurtdışı kaynaklı döviz kredileridir.

Murabaha

Murabaha kredileri DenizBank’ın garantör sıfatı ile yer aldığı, muhabir bankalardan sağlanan krediler olup; uzun vadeli, uygun maliyetli finansman imkânı sunmaktadır.

Ülke Kredileri (ECA)

İhracat Kredi Kuruluşları (ECA), bulundukları ülkenin yatırım malı ihracatını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

Ülke kredileri, müşterilerin yatırım malı ağırlıklı ithalatlarının orta ve uzun vadeli finansmanı için ECA sigortası veya garantisi kapsamında kullandırılan kredilerdir.

Ülke Sigorta Kuruluşları
Almanya HERMES (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG )
Amerika US Exim
Amerika (GSM programı) CCC (Commodity Credit Corporation)
Avusturya OeKB (Oesterreichische Kontrollbank AG)
Belçika ONDD (Ducroire/ Nationale Delcrederedienst)
Çin China Exim
Fransa COFACE
İsrail Israel Exim
İsviçre SERV (Swiss Export Risk Insurance)
İtalya SACE
Japonya JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
Macaristan Hungary Exim
Malezya Malezya Exim
Suudi Arabistan SEP (Saudi Export Program)
Tayvan Taiwan Exim
İsviçre ERG (Swiss Export Risk Insurance)
 • İhracat Kredi Kuruluşu (Export Credit Agency-ECA)
 • İthalatçı (Alıcı)
 • İhracatçı (Satıcı)
 • İthalatçı Banka (Garantör)
 • İhracatçı Banka (Kreditör)

General Loan Agreement/Framework Agreement (GLA) : Garantör ile kreditör arasında imzalanan, kredinin genel kullanım koşullarını belirleyen anlaşmadır.

Export Contract/Commercial Sales Agreement : İthalatçı ve ihracatçı arasında imzalanmış olan sözleşmedir.

Standard Loan Agreement (SLA)/Admission Form : Her işlem bazında borçlu ve kreditör arasında imzalanan ve General Loan Agreement ve ihracat sözleşmesinin şartlarını içeren sözleşmedir.

 • Ülke kredilerinin vadeleri 2-10 yıl arasında değişmekte olup, eşit taksitler halinde 6 ayda bir faizi ile birlikte geri ödenir. Kredinin vadesi yükleme tarihinden itibaren; faiz hesaplaması ise uygun vesaik ibrazı karşılığında ihracatçıya yapılan ödeme tarihinden itibaren başlamaktadır.
 • OECD kurallarına göre; ticari kontrat tutarının maksimum %85’i finanse edilir. Ticari kontrat tutarının %15’lik kısmının ithalatçı firma kaynaklarından ihracatçı firmaya avans şeklinde ödenmesi esastır.
 • İhracat Kredi kurumları genelde mal bedelinin büyük bir kısmının kendi ülkeleri menşei-li mallardan oluşmasını ve malların kendi ülkelerinden yüklenmesini şart koşarlar.
 • Ülke kredileri her türlü yatırım malı için verilebilir. Sadece tahıl, pamuk, mısır gibi ürünler için Amerikan Exim tarafından verilen GSM ülke kredisi de mevcuttur.
 • İthalatçı firmalar için ülke kredisi, vadesinin uzun olması ve faizinin nispeten daha düşük olması nedeniyle avantajlıdır.
 • İthalatçı Firmalara nakit akışı planlamasında kolaylık sağlayarak, yüksek satın alma gücü kazandırır.

GSM Kredileri

Türkiye'deki ithalatçıların A.B.D.'den satın alacakları tarım ürünleri ithalatının, A.B.D. Tarım Bakanlığı' na bağlı Commodity Credit Corporation (CCC) tarafından yürütülmekte olan GSM 102 programı çerçevesinde kredilendirilmesi mümkündür. GSM kredilerinde, adı geçen kuruluş ticari ve ülke riskini sigorta etmekte, kredi ise A.B.D.'de işleme aracılık eden banka tarafından sağlanmaktadır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...