KGF’nin kefaletiyle kullandırılacak krediler, aşağıdaki yatırım tanımı kapsamında yapılan / yapılacak harcamaların finansmanında kullandırılacaktır. Yatırımın kısmen veya tamamen kredi ya da finansal kiralama işlemleri ile karşılanmak istenmesi halinde, KGF bu işlemler için de ayrı ayrı kefalet sağlayacaktır.

Yatırım: İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kiracısı ya da maliki olduğu mevcut tesislerinde üretim kapasitesini, verimliliğini, pazar genişlemesini ve değerini artırabilmek amacıyla modernizasyon, makine / teçhizat / araç / ekipman alımı, teknoloji yenileme, ek üretim tesisi, bina inşası, bina / arsa / arazi alımı gibi sabit değerlerde değer artışını doğuracak şekilde yapılan / yapılacak harcamalar ile bu amaçla başka bir işletmeye kısmen ya da tamamen ortak olunması ya da imalat sanayiinde herhangi bir konuda faaliyet gösteren bir işletmeye kısmen ya da tamamen ortak olunması için yapılan/yapılacak harcamalardır.

Kredinin imalat sanayiinde faaliyet gösteren bir işletmeye kısmen veya tamamen ortak olunması amacıyla kullandırılması halinde söz konusu işletmenin de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması” faaliyet sınıflamasının “Kısım C-İmalat” bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden biri olması gerekmektedir.

Hemen Başvur

Hazine Müsteşarlığı Fonu

 • Azami 10 yıldır.
 • Ödemesiz Dönem Azami 3 yıldır
 • Bir yıldan uzun anapara ödemesiz dönem öngörülmesi halinde, ödemesiz döneme ilişkin faizler 1 yıllık dönemlerin sonunda tahsil edilecektir.
 • İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti: 2,5 milyon TL
 • Bir Risk Grubu Kefalet Limiti: 3 milyon TL
 • Başvuru ücreti 250 TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak % 1 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
 • Yararlanıcıya kullandırılacak kredinin Borçlu Cari Hesap/ Rotatif, Doğrudan Borçlandırma sistemi kredilerinden biri olması halinde kefalet komisyonu her yıl için FON ’un kefalet limiti üzerinden peşin olarak % 1 oranında tahsil edilecektir.
 • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
 • Yararlanıcının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletme olması şartları aranacaktır,
 • Hazine Müsteşarlığı Fonu yararlanıcı kriterleri geçerlidir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...