Çek Ödeme Destek Paketi

İlk 3 Ay Ödemesiz, 12 Ay Vadeli, Yıllık %9,5 Faiz Oranlı Kredi İmkanı!

Çek Ödeme Destek Paketi, KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla sunulan KGF kefaletli bir kredi programıdır.

Detaylı bilgiye sahip olmak için aşağıdaki başlıklardan faydalanabilir, 0212 355 10 55 DenizBank KGF Destek Hattı’mızı arayabilir, veya en yakın DenizBank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

  • Sektör gözetmeksizin KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler
  • Başvurular 30 Mart’tan itibaren yapılabilecektir.
  • Size en yakın DenizBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz.
  • Tahsis edilen kefalet limiti, 25.03.2020 tarihi sonuna kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı 30.06.2020 tarihine kadar keşide edilen çeklerin finansmanı kredisi olarak kullandırılacaktır.
  • Program kapsamında kullandırılacak krediler azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadelidir. Kredinin yıllık faiz oranı %9,5’tur.
Ciro Yararlanıcı Kefalet Üst Limiti (TL) Kefalet Oranı (%)
0-25 milyon KOBİ/KOBİ DIŞI 1 milyon TL 80%
25-125 milyon 5 milyon TL 80%
125 milyon üzeri KOBİ Dışı 10 milyon TL 80%
  • Kredi kullandırım esnasında bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden %0,5 (binde beş) KGF Kefalet Komisyonu ve kullandırım tutarının %0,5’i (binde beş) kadar dosya masrafı tahsil edilmektedir.

    Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır. Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır. Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması gerekir. Yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF’ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır. Krediden yararlanma, müşterinin risklilik değerlendirmesine göre değişebilecektir. DenizBank A.Ş. her türlü teminat talep etme hakkını ve krediyi kullandırıp kullandırmama hakkınısaklı tutar.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...