EximBank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından, bankalar aracılığıyla ya da doğrudan kullandırılan kredilerdir.

Prefinansman Kredileri

Prefinansman kredileri, İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmaktadır. Firmalarca, bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlanıp Türkiye'deki Bankalar veya özel finans kuruluşları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) alışı yapılmak suretiyle kullandırılan azami 18 ay vadeli kredilerdir.

İhracat Poliçe İskontosu

Yurtdışındaki bankalarca aval verilen poliçelerin iskonto edilmesi suretiyle sağlanan finanman şeklidir.

İskonto

Vadeli bir alacağın vadesinden önce faizinin peşin olarak tahsilinden sonra net tutarın lehtara ödendiği bir finansal araçtır.

Avantajları

İhracatçı Firma;

  • Alacağını vadeden önce tahsil ederek kur riskinden kendisini korumuş olur.
  • Alıcının ve alıcı ülke riskini bertaraf eder.
  • Aval veren bankanın banka ve ülke riski ortadan kalkar.

İhracat Bono (P/N) İskontosu

İhracatçı firmaların düzenledikleri Bono (P/N) ‘lara DenizBank avali eklenerek yurtdışından ihracatın finansmanı (prefinansman) amacı ile sağlanan döviz kredileridir.

Avantajları:

  • Uzun Vadeli, yurtdışı kaynaklı finansman imkanı sunar.
  • İhracat yapan firmaların kur riskini minimize eder.
  • İhracat Taahhüdü yerine getirildiği durumda vergi, resim, harç ve KKDF muafiyeti sağlanır.

İhracat Akreditif İskontosu

İskonto, vadeli bir alacağın vadesinden önce faizinin peşin olarak tahsilinden sonra net tutarın lehtara ödendiği bir finansal araçtır.

İhracatçı firmalar lehine açılan vadeli teyitli veya teyitsiz akreditifler, uygun vesaik ibraz edildikten sonra DenizBank tarafından iskonto edilerek, vesaik bedeli ihracatçıya vadesinden önce ödenebilmektedir. İhracatçı firma böylece, nakit kredi kullanmadan kendisine finansman kaynağı yaratmış olur.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...