Alışverişlerinizi* DenizBank ile 36 aya kadar taksitlendirin!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin işlenmesinden önce bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname Formunda yer alan hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*Cep telefonu alımlarında uygulanabilecek azami vade 12 ay olup, tablet ve bilgisayar alımlarında ise azami vade 6 aydır.