Varlık Yönetimi Banka ve Sigorta Ürünleri :


Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan yerli yatırım fonları (Akbank, TEB ve Yapı Kredi) ile ilgili hiçbir değişiklik olmadan bu fon bakiyeleri DenizBank'a aktarılacaktır. Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan yerli yatırım fonları için, fon bozum emirleri ile ilgili hiçbir değişiklik olmayacaktır. TEB dışında, Akbank, ve Yapı Kredi Fonlarına ilişkin yeni fon alım emirleri gerçekleştirilemeyecektir. Yeni fon yatırımları ile diğer ilgili alternatifler daha sonra müşterilerimize bildirilecektir.

Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan Ana Para Koruma Amaçlı yatırım fonları (Akbank, TEB) ile ilgili hiçbir değişiklik olmadan bu fon bakiyeleri DenizBank'a aktarılacaktır. Müşterilerimiz, mevcut portföylerinde yer alan Anapara Koruma Amaçlı fonlarını vade sonuna kadar tutabilir ya da erken çıkış emiri verebilirler. Akbank, TEB Fonlarına ilişkin yeni Anapara Koruma Amaçlı fon alım emirleri gerçekleştirilemeyecektir. Yeni fon işlemleri ile ilgili alternatifler daha sonra müşterilerimize bildirilecektir.

Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan yabancı yatırım fonları (Fidelity Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Legg Mason) ile ilgili hiçbir değişiklik olmadan bu fonlar DenizBank'a aktarılacaktır. Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan yabancı yatırım fonlarının bozum işlemleri ile ilgili hiçbir değişiklik olmayacaktır. Fidelity ve Franklin Templeton Fonlarına ilişkin yeni fon alım emirleri, Denizbank'ın ilgili fonların Türkiye'deki fon temsilcisi olarak atanması işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında verilebilecektir.

Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilmiş Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ile Eurobond'lar ile ilgili hiçbir değişiklik olmadan bakiyeler DenizBank'a aktarılacaktır. Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Eurobond alım / satım işlemleri hiçbir değişiklik olmadan devam edecektir.

Müşterilerimizin mevcut portföylerinde yer alan Global Sabit Getirili Menkul Kıymetler ile ilgili hiçbir değişiklik olmadan bakiyeler DenizBank'a aktarılacaktır. Global Sabit Getirili Menkul Kıymetler alım / satım işlemleri hiçbir değişiklik olmadan devam edecektir.

Müşterilerimizin Citibank AŞ aracılığı ile yatırım yaptığı Altın Emeklilik Planı ilişkisi AvivaSA Hayat ve Emeklilik AŞ ile devam edecektir. Yeni Emeklilik Planı almak isteyenlere Denizbank, anlaşmalı olduğu şirketler aracılığı ile benzer ürün alternatiflerini sunacaktır.

Müşterilerimizin Citibank AŞ aracılığı ile yatırım yaptığı Tek Adımda Birikim Planı ilişkisi CiV Hayat Sigorta AŞ ile devam edecektir. Yeni taleplere Denizbank, anlaşmalı olduğu şirketler aracılığı ile benzer ürün alternatiflerini sunacaktır.

Müşterilerimizin Citibank AŞ aracılığı ile yatırım yaptığı Adım Adım Birikim Planı ilişkisi CiV Hayat Sigorta AŞ ile devam edecektir. Yeni taleplere Denizbank, anlaşmalı olduğu şirketler aracılığı ile benzer ürün alternatiflerini sunacaktır.