Sistemdeki Haklarım Neler

Cayma Hakkı

Emeklilik sözleşmenize istinaden teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını devam eden 60 gün içinde cayma hakkına sahip bulunmaktasınız. Cayma hakkını kullanmanız halinde, yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte 10 iş günü içinde iade edilecektir.

Ödemeye Ara Verme

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Fon ve Plan Değişiklik Hakları

Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki birikimlerinizin ve ödediğiniz katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranlarını,1 yılda en fazla 6 kez değiştirilebilirsiniz.

Emeklilik planınızı, bir yılda en fazla dört kez değiştirilebilirsiniz.

Katkı Payı Değişikliği

Katkı payı tutarınız emeklilik planında belirtilen asgari katkı payından az olmamak şartı ile değiştirebilirsiniz.

Birikimlerin Aktarımı

Emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra tüm birikiminizi başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirket en az bir yıl kalmanız gerekmektedir.

Sistemden Ayrılma – Devlet Katkısı Hak Ediş ve Kesinti Uygulamaları

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılmanız durumunda stopaj kesintisi toplam birikimden değil, sadece getiri üzerinden uygulanır. Sistemden 10 yılı doldurarak ve 56 yaşında emekli olarak ayrılmanız durumunda getiri üzerinden %5 stopaj uygulanır. Sistemde 10 yıl doldurmuş fakat 56 yaşını beklemeden ayrılmanız durumunda getiri üzerinden %10, sistemden 10 yıldan az süreyle kalarak ayrılmanız durumunda ise getiri üzerinden %15 stopaj uygulanır.

Devlet katkı payı ve getirilerine ilk 3 yıl boyunca hak kazanmak mümkün olmayacaktır. Devlet katkı payının ve varsa getirilerine; en az 3 yıl sistemde kalırsanız %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalırsanız %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalırsanız %60’ına, Emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/sakatlık nedeniyle ayrılmanız durumunda tamamına hak kazanabilmektesiniz.

Ayrılma Süresi / Devlet Katkısı Hak Ediş Oranı

  • 3 yıldan az % 0
  • 3 yıldan fazla, 6 yıldan az % 15
  • 6 yıldan fazla, 10 yıldan az % 35
  • 10 yıldan fazla, ancak 56 yaşından önce % 60
  • 10 yıldan fazla ve 56 yaşından sonra % 100

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...