DenizBank A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, uluslararası ilkeler ve sektör uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

DenizBank A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı, saydamlık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurulmuş yönetim anlayışı ile paydaşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan alt yönetim basamaklarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında bankamızın taahhütlerini ifade etmektedir.

1997 yılında kurulan DenizBank A.Ş.'nin kısa bir zaman dilimine sığdırdığı büyüme, bu beyanda yer alan ilkelere sadakati ve yönetim mekanizmalarını aynı doğrultuda güçlendirerek sürdürmesiyle mümkün olmuştur. İlkeler, DenizBank A.Ş.'nin dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasının omurgasını oluşturmaktadır. Kurucu sermayedarlar ile profesyonel yönetimin, saydam uygulaması yanında katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkaran üslubu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenmesinde ve hızla uygulamaya geçirilmesinde önemli bir etken olmuştur. Yatımcıların korunması ve güvenlerinin tesisi esas olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi konusuna bankamızda özel bir hassasiyet gösterilmektedir.

DenizBank, halka arzından önce uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını dikkate alarak gönüllü olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışması yapmış ve 16 Eylül 2004 tarihli Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanan ilk “Kurumsal Yönetim Raporu”nu yayınlamıştır.

DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni, dinamik ve sürekli iyileştirme gerektiren bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası kurumsal yönetim uygulamaları ve bu alandaki gelişmeler bankamızca periyodik olarak takip edilmektedir. İlkelere ilişkin uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesi Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yürütülmektedir.

DenizBank BDDK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği (Yönetmelik) ekindeki ilkeleri esas almakta ve SPK’nın II-17.1 No’lu Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ile azami uyum sağlamaya özen göstermektedir.

"DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu”nda SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bunların ilkeler ile uyumu yıllık olarak değerlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Acrobat Reader uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...