Motivasyon Bizden!

Tribünleri de takımını da sen motive et!

Takımını motive ettiğin videonu tuttuğun takıma ait #DenizBankBJKBonusla, #DenizBankFBBonusla, #DenizBankGSBonusla hashtag’lerinden biri ile paylaş, maç günü scoreboard’ta yayımlayalım!

Motivasyon Bizden Katılım Koşulları

 • Motivasyon Bizden, DenizBank A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
 • Motivasyon Bizden mekanizmasında; katılımcılar belirlenen tarih aralığında kendi takımlarını desteklemek ve futbolcuları motive etmek amacıyla, kendi çektikleri ve kendi hesaplarından paylaşacakları video ile katılabilecekler. Kullanıcıların Instagram veya Twitter üzerinden takımlarını destekleyecek videoları ilgili hashtagler ile (#DenizBankBJKBonusla, #DenizBankFBBonusla, #DenizBankGSBonusla) paylaşmaları gerekmektedir. Moderasyon tarafından uygun bulunan videolar belirtilen maç gününde kullanılan scoreboard’da yer alacak ve maçtan sonra DenizBank A.Ş. ye ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılabilecektir. Hashtag ile paylaşılan videolar DenizBank A.Ş. tarafından belirlenen jüri tarafından seçilecektir.
 • Motivasyon Bizden, 15 Ocak 2019 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Katılımcılar, belirlenen tarihlerin DenizBank tarafından, hiçbir sebep göstermeksizin bile değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.
 • 18 yaşından küçük olanların katılabilmesi için ebeveynlerinden yazılı izin almış olmaları gerekmektedir. DenizBank 18 yaşından küçüklerin, velileri veya velilerinden izin almaksızın bilgi sunmaları ve/veya katılmalarından sorumlu tutulamaz, bu durumda tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluk katılana aittir. Velilerinden izin almayan 18 yaşından küçük kişiler katılamaz.
 • Motivasyon Bizden’e sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, tüzel kişilik, vakıf, organizasyon, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla katılamazlar.
 • Sadece Instagram ve Twitter üzerinde belirtilen hashtag ile yapılan paylaşımlar dikkate alınacaktır.
 • Paylaşılacak videoların süresi maksimum 30 sn olmalıdır. Paylaşılacak olan video içeriğinin cari mevzuata, genel kabul edilmiş ahlaki kriterlere uygun , ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet ayrımını içermeyen, başka canlıların vücut ve ruh bütünlüğüne aykırı, eşitlik ilkesine aykırı, gizli ve veya açık olarak siyasi, ideolojik mesaj, bilgi içeren  görüntü ve veya ifade içermesi durumunda DenizBank’ın bu videoyu reddetme ve ilgililer hakkında adli mercilere şikayet hakkı saklıdır. Videoların paylaşılmış olması, katılımcıya video’sunun mutlak yayın hakkı bahşetmez, DenizBank gerekçe göstermeksizin bile ilgili video’yu yayınlamayabilir.
 • Sosyal medya profili kapalı olan kişilerin videolarına ulaşılamayacağı için kabul edilmeyecektir.
 • Hashtag altında paylaşılan videolar arasından seçilenler belirtilen maç gününde scoreboard’da yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar, hashtag altında paylaşılan videoların scoreboard’da yayınlanmasını, verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin DenizBank A.Ş. tarafından her türlü dijital ortamda, sosyal medya hesaplarında ve internet mecralarında kampanya dışında ve/veya kampanya bittikten sonra yapılacak olan reklam ve iletişim çalışmalarında kullanılmasına yine DenizBank A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerin tamamının ya da bunlardan DenizBank A.Ş. nin seçeceği bir kısmının aynen ya de değiştirilmek suretiyle DenizBank’ın dilediği şekilde kullanılmasına ya da kullanılmamasına muvafakat ettiklerini ve bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler. Paylaşılan videoların sorumluluğu paylaşılan hesabın sahibine aittir. Bununla birlikte katılan, işbu beyanların içeriğini bildiğini, anladığını ve özgür iradesi ile kabul ettiğini,  de kabul ve beyan eder.
 • DenizBank, kampanya süresince Motivasyon Bizden kapsamını dilediği zamanda ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sinai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.
 • DenizBank’ın kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, ilgili katılımların hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Kampanya boyunca ve sonrasında öngörülmemiş açıklar yoluyla veya herhangi bir şekilde haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcılar, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan elde edilen her türlü işlem veya kazanılan ödülleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının bütün yarışma verilerini, ödül hakkını, üyeliğini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme, kazananı değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Kampanyada belirlenen mekanizma dışında kalan ve seçilen videoları haksız yolla etkilemeye çalışan herhangi bir işlem tespit edildiğinde, ilgili tüm kullanıcılar bu kampanya özelinde ve diğer tüm DenizBank kampanyaları için katılım hakkını kaybedecektir. DenizBank veya ilgili ajans yetkilileri tespit ettikleri bu haksız işlemle ilgili kullanıcıya herhangi bir bilgi vermek ve açıklama yapmak zorunda değillerdir.
 • Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli videolar herhangi bir şekilde değerlendirmeye dahil tutulmayacaktır.
 • DenizBank düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Site ve içeriğinin tüm hakları münhasıran DenizBank aittir. Bu kapsamda katılımcı video göndermekle, video ve içeriğinin kısmen ve veya tamamen Denizbank tarafından işaret ses ve veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını, temsil hakkını, yayma, çoğaltma hakkı ile işleme hakkını tam ruhsat olarak, mecra sınırı olmaksızın ve süresiz olarak DenizBank’a devrettiğini kabul ve beyan eder.
 • Kampanyaya katılanlar yukarıdaki belirtilen kampanya şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Kampanya şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • DenizBank katılım koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Motivasyon Bizden’e katılan herkes, yukarıda belirtilen tüm yarışma şartlarını okuyup, içeriğini anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...