İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan KOBİ vasfına haiz gerçek veya tüzel kişi işletmelere Bankamız tarafından kullandırılan/kullandırılacak Türk Eximbank ya da banka kaynaklı ihracat kredilerine KGF A.Ş. kefalet sağlamaktadır.

Hemen Başvur

Hazine Müsteşarlığı Fonu

İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 5 yıl olup, ödemesiz dönem yoktur.

Yatırım kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 10 yıl olup, ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

Her bir yararlanıcı/grup başına toplam kefalet limiti 3.000.000 USD’dir.

Başvuru ücreti;

Kredinin vadesi, tutarı ve döviz tipine göre 250 TL veya 500 TL’dir.

Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak KGF kefalet komisyonu tahsil edilmektedir.

Kefalet komisyon oranları;

Kredinin tutarı, vadesi ve döviz tipine göre %0,5 veya %0,75’dir.

  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
  • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.
  • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
  • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla Kurum kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmiş olması,
  • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması.

*KOBİ vasfına haiz yararlanıcılar için azami yararlanıcı/grup limiti 3.000.000 USD’dir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...