Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

Satış Fiyatı:

7.500.000,00 TL

Satış Fiyatı:

TL

Kapalı Zarf Son
Teslim Tarihi ve Saati

Teklif Ver

Özellikleri

İl Sakarya
İlçe Sapanca
Adres Akçay Mahallesi, Orta Sokak, No:56. 57 (1068 Parsel) Sapanca / SAKARYA Arsa 27.050 m2 Çiftlik 15.900 m2
Gayrimenkul Tipi Yazlık
Büyüklük 27050
Ada 0
Parsel 1068
Telefon 0 (212) 348 99 74 / 0 (212) 348 39 70 - 71- 66

Açıklama

1068 nolu parsel: Topoğrafik olarak az eğimli düz arazi yapısına sahiptir. Geometrik olarak şekilsizdir. Parselin batısı yaklaşık 155 m kadastroyoluna, doğusu yaklaşık 43m kadastro yoluna cephesi vardır. Parselin etrafı batısı beton duvar, diğer cepheleri tel çit ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde projesine göre A, B, C olmak üzere 3 adet tavuk besihane binası, bekçi evi yer almaktadır. A blok 3 katlı olup projesine göre bodrum katı 579 m2, 1. Katı 1566m2, 2.katı 1566m2 olmak üzere toplam 3711 m2dir. B blok 4 katlı olup 2. Bodrum katı 1120m2, 1. Bodrum katı 1420m2, 1.katı 1350m2, 2.Katı 1350m2 olmak üzere toplam 5240 m2’dir. C blok 4 katlı olup 2. Bodrum katı 1155m2, 1.bodrum katı 1348m2, zemin katı 1348m2, 1.kat 1348m2 olmak üzere toplam 5199m2dir. Yerinde :A blok bodrum katı 579m2, zemin, 1.2. katların herbiri 1566m2 olmak üzere toplam 3711m2dir. B blok bodrum katı 1328 m2, zemin, 1.2. katların herbiri 1648m2 olmak üzere toplam 6272 m2dir. C blok 2. Bodrum kat 1155, 1. Bodrum katı 1348m2, zemin, 1 katların herbiri 1348m2 olmak üzere toplam 5199 m2dir. Besihaneler kargir yığma olarak inşa edilmiş olup dış cepheleri sıvalı, boyasızdır. Çatıları sandviç panel örtülüdür. İç kısım da duvarlar sıvalı boyasızdır. Kapılar kısmen pvc, kısmen de demir doğramadır. B blok üzerinde yaklaşık 340 m2 den oluşan 4 adet mesken, A blok üzerinde yaklaşık 240 m2 den oluşan 2 meskenden oluşan bekçi evleri yer almaktadır. Meskenlerin dışı sıvalı, ancak boyasızdır. Çatısı sandviç örtülüdür. Zeminler laminat parke, ıslak hacimler seramiktir. Duvarlar plastik boya, sıvalıdır. Pencereler pvc doğrama, dış kapı çelik, iç kapılar ahşaptır. Binalarda ısınma katı yakıt kalorifer sistemdir. Ayrıca parsel üzerinde bodrum ve zemin kattan oluşan 70m2+70m2=140m2 betonarme yapı tarzın da su deposu, bodrum katı yaklaşık 140 m2 depo,zemin katı 70m2 yazıhane olarak kullanılan betonarme yapı tarzında yapı mevcuttur. Yaklaşık 160m2 büyüklüğünde, kazan dairesi mevcuttur. Parsel üzerindeki binaların mevcut alanı 15.900 m2 dir. Taşınmazın Yapı Ruhsatı ve İskanı bulunmaktadır.


Teklif dilekçesini doldurup imzaladıktan sonra, İhale şartnamesi “5/a – iii” maddesinde belirtilen belgelerle birlikte “Denizbank Genel Müdürlüğü-Büyükdere Caddesi, No 141, Kat 9 Esentepe/İstanbul” adresine iletilmesi gerekmektedir. Acil durumlarda Tel: 0212 348 39 45

Fotoğrafları

Emlak Ofisleri İle Çalışma Şartnamesi

 • Bankamızca satışa sunulan gayrimenkullerin, başta bankamız internet sayfası (www.denizbank.com) olmak üzere, Bölge Müdürlüklerimiz, Şubelerimiz, müşterilerimiz, personelimiz ve diğer tüm kanallar kullanılarak tanıtımı yapılmaktadır. Dolayısıyla bankamız gayrimenkulünü satın almak isteyen herkes dilediği zaman bölümümüze başvurarak bankamız gayrimenkulüne talip olabilir. Bankamız da bu anlamda daima, gayrimenkulünü dilediği kimseye satma hakkına sahiptir.
 • Bankamızca hiçbir aracı/emlak ofisi (*), firma ya da şirkete münhasıran gayrimenkulümüzü satma yetkisi verilmemiştir. Böyle bir durum olması ancak bankamız ile aracı firma arasında özel sözleşme yapılması halinde mümkündür. Böyle bir durumun olması, diğer kişileri bağlamaz.
 • Emlak Ofisleri satışa sunulan gayrimenkullerimizin satışına aracılık edebilirler. Pazarlama amaçlı olarak Bankamız internet sayfası ve bankamızdan aldıkları gayrimenkule ilişkin bilgileri müşterileri ile paylaşabilirler. Ancak, bankamız internet sayfasında bulunan bilgileri asla değiştirerek yayınlayamazlar. Bunun yanında, Emlak Ofislerince, Bankamız gayrimenkullerinin internette ilanlarının yapılması durumunda, Bankamız unvanı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
 • Gayrimenkulümüzün satışına aracılık eden emlak ofislerine, bankamızca aşağıdaki şartlarda hizmet bedeli (komisyon) ödemesi yapılabilecektir.
 • Müşteriyle ilk temasın kendileri tarafından sağlandığına ilişkin müşteriden “Yer Gösterme Belgesi” alınması, (Yer Gösterme Belgesinde müşterinin adı soyadı, TC Kimlik Numarası, tarih, saat ve Emlak Ofisi Yetkilisi ile müşterinin imzası mutlaka bulunmalıdır)
 • Emlak Ofisinin, müşteriden aldığı söz konusu “Yer Gösterme Belgesi” ni mümkün olan en kısa zamanda bankamız mail adresine (gayrimenkulyonetimi@denizbank.com) göndermeleri gerekmektedir. Çünkü hizmet bedeli ödemesinde esas olan bu belgenin bankamıza mail ile ulaştırıldığı tarih ve saattir.
 • Yukarıdaki iki şartın (yer gösterme belgesi alınması ve bu belgenin bankamıza mail ile gönderilmesi) gerçekleşmesi, emlak ofisinin söz konusu müşteriyi bankamıza kazandırdığının ispatı olacaktır.
 • Gayrimenkulü, müşterinin birinci derece akrabalarının ( eşinin, çocuklarının, anne ve babasının, kardeşlerinin) satın alması, kendisinin satın alması olarak değerlendirilecektir.
 • Yukarıdaki iki işlemin (Yer Gösterme Belgesi alınması ve bu belgenin bankamıza mail ile gönderilmesi) yapılmaması halinde, hiçbir şekilde aracı olduğunu iddia eden kişi/kimselere hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.
 • Yer Gösterme Belgesinin bize ulaştığı tarih ve saatten itibaren üç (3) ay içinde aynı müşteriye aynı mülkün satışının yapılması halinde, hizmet bedeli ödemesi müşteriyle teması ilk sağlayan ve Yer Gösterme Belgesini bankamıza ilk gönderen emlak ofisine yapılacaktır. Yani, Yer Gösterme Belgesinin bankamıza mail ile ulaştığı tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde satış yapılması halinde, müşteriyi bankamıza son getiren emlak firmasına değil, ilk getiren emlak firmasına hizmet bedeli ödemesi yapılır.
 • 3 aylık süre içinde, aynı mülk için aynı müşteriyi getiren ikinci emlakçıya banka tarafından bu durum (Bu müşterinin ………. tarihinde bankamıza müşteri olarak yönlendirildiği, müşterinin taşınmazı satın alması durumunda, hizmet bedeli ödemesinin müşteriyi ilk getiren emlakçıya ödeneceği) mail ile iletilir.
 • Üç (3) aylık sürenin bitiminden sonra, aynı müşterinin bankamızdan farklı kanallarla da olsa aynı mülkü satın alması halinde, müşteriyle ilk teması sağlayan Emlak Ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılmaz. Bu durumda da müşteriyi son getiren emlak ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılır.
 • Üç (3) aylık süre sadece bankamız ile aracı emlak ofisi arasındaki hizmet bedeli (komisyon) için geçerli bir süredir.
 • Emlak Ofislerinin müşterilere elden veya mail yoluyla göndermiş olduğu toplu liste teslimi yer gösterme belgesi anlamına gelmez. Yer Gösterme Belgesi özellikle belirli bir mülk için alınmış olmalı ve mutlak surette 4. a maddesinde sayılan bilgileri ihtiva etmelidir.
 • Yer Gösterme Belgesi imzalatılan müşteriden emlak ofisinin ayrıca hizmet bedeli alıp almaması bankamızı hiçbir şekilde bağlamayacaktır.
 • Hizmet Bedeli, gayrimenkulün satışın Tapuda gerçekleşmesi ve satış bedelinin tamamının Bankamızca tahsil edilmesi halinde ödenir. Aracı Emlak Ofislerine ödenecek Hizmet Bedeli Oranları aşağıda belirtilmiştir.
 • Gayrimenkul satışlarında emlak ofislerine verilecek hizmet bedeli

  Emlak Ofisleri Hizmet Bedeli (Münhasırlık Yetkisi verilenler dahil) + KDV
  Satış Tutar Aralığı (TL) Oran
  0 - 5.000.000 %2,0 (En az 2.000.-TL)
  5.000.001 - 10.000.000 %1,5 (En az 100.000.-TL)
  10.000.001 ve üzeri % 1,0 (En az 150.000.-TL)
  G.Menkul Başına Tavan 400.000.-TL
  G.Menkul Başına Taban 2.000.-TL
 • Bankamızca aracılara yapılacak Hizmet Bedeli ödemesi imzalı-kaşeli fatura aslı karşılığında ve banka üzerinden yapılır.
 • Yer gösterme işlemi için Şubelerimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 • Yer gösterme işlemi için Şubelerimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlarla söz konusu mülke girildiğinde, gayrimenkulün içine ve/veya dışına hiç bir şekilde emlak ofisi tabelası asılamaz.
 • Denizbank A.Ş, hizmet bedeli oranlarını ve şartname koşullarını dilediği zaman değiştirme ve sona erdirme hakkına sahiptir.
 • İş bu “Denizbank Emlak Ofisleri ile Çalışma Şartnamesi” www.denizbank.com linkinde yayınlandığı sürece geçerli olacaktır.
 • Bankamızca satışa sunulmuş gayrimenkullerin satışına aracılık ederek hizmet bedeli iddiasında bulunan tüm emlak ofisleri, alım-satım işiyle uğraşan kişi ve şirketler vs. iş bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

(*)Emlak Ofisi : Emlak alım satımı, kiralanması ile uğraşan iş yeri, emlakçı

İletişim Bilgileri

Gayrimenkul Yönetimi
Yetkililer:
Özlem ARDUÇ 0212 348 39 71
Suat Can İŞÇEN 0212 348 39 70
Mail : gayrimenkulyonetimi@denizbank.com