DCSIMG
Bireysel Emeklilik Sistemi | DenizBank
Bireysel Emeklilik Sistemi

Neden Bireysel Emeklilik?

Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminizde daha rahat yaşayabilmeniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminizin tamamlayıcısı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir. Sistem, sizi tasarruf etmeye teşvik etmek, bu tasarruflarınızı şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve istekleriniz doğrultusunda birikimlerinizi en uygun metotlarla yatırıma yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sistem Neden Güvenli?

Sistem güvenli; çünkü sistem, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bağımsız Denetim Kurumları tarafından denetlenir. Emeklilik Gözetim Merkezi ve Takasbank ise günlük olarak denetim ve gözetim işlevini yapar.

Sisteme güvenli; çünkü emeklilik şirketi finansal sıkıntıya düşse dahi istediğiniz zaman birikimlerinizi almakta sıkıntı çekmezsiniz. Fonlarınız emeklilik şirketindeki hesabınızda değil, Takasbank hesabınızda saklanmaktadır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon mal varlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez."

Emekliliğiniz bütünüyle güvence altındadır.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Kapat