DenizBank Gayrimenkulleri

DenizBank Gayrimenkulleri

Bankamızca satışa sunulan gayrimenkulleri il, ilçe ve gayrimenkul türü bazında sorgulayıp, size uygun olanları görebilirsiniz.

İlgilendiğiniz gayrimenkul ile ilgili daha detaylı bilgiler edinmek, teklif ve satış prosedürü için “İletişim Bilgileri” bölümünde yer alan yetkililerimizle irtibata geçebilirsiniz.

Satış Şartnamesi

Lütfen aramak istediğiniz il ya da ilçeyi aşağıdaki alana yazınız.

ARAMA :

Aşağıdaki alanları seçerek detaylı arama yapabilirsiniz.

İL
İLÇE
TİP
 

Toplam Ziyaret Sayısı:

 • 1. Bankamızca satışa sunulan gayrimenkullerin, başta bankamız internet sayfası (www.denizbank.com) olmak üzere, Bölge Müdürlüklerimiz, Şubelerimiz, müşterilerimiz, personelimiz ve diğer tüm kanallar kullanılarak tanıtımı yapılmaktadır. Dolayısıyla bankamız gayrimenkulünü satın almak isteyen herkes dilediği zaman bölümümüze başvurarak bankamız gayrimenkulüne talip olabilir. Bankamız da bu anlamda daima, gayrimenkulünü dilediği kimseye satma hakkına sahiptir.
 • 2. Bankamızca hiçbir aracı/emlak ofisi (*), firma ya da şirkete münhasıran gayrimenkulümüzü satma yetkisi verilmemiştir. Böyle bir durum olması ancak bankamız ile aracı firma arasında özel sözleşme yapılması halinde mümkündür. Böyle bir durumun olması, diğer kişileri bağlamaz.
 • 3. Emlak Ofisleri satışa sunulan gayrimenkullerimizin satışına aracılık edebilirler. Pazarlama amaçlı olarak Bankamız internet sayfası ve bankamızdan aldıkları gayrimenkule ilişkin bilgileri müşterileri ile paylaşabilirler. Ancak, bankamız internet sayfasında bulunan bilgileri asla değiştirerek yayınlayamazlar. Bunun yanında, Emlak Ofislerince, Bankamız gayrimenkullerinin internette ilanlarının yapılması durumunda, Bankamız unvanı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
 • 4. Gayrimenkulümüzün satışına aracılık eden emlak ofislerine, bankamızca aşağıdaki şartlarda hizmet bedeli (komisyon) ödemesi yapılabilecektir.
  • a. Müşteriyle ilk temasın kendileri tarafından sağlandığına ilişkin müşteriden “Yer Gösterme Belgesi” alınması, (Yer Gösterme Belgesinde müşterinin adı soyadı, TC Kimlik Numarası, tarih, saat ve Emlak Ofisi Yetkilisi ile müşterinin imzası mutlaka bulunmalıdır)
  • b. Emlak Ofisinin, müşteriden aldığı söz konusu “Yer Gösterme Belgesi” ni mümkün olan en kısa zamanda bankamız mail adresine (gayrimenkulyonetimi@denizbank.com) göndermeleri gerekmektedir. Çünkü hizmet bedeli ödemesinde esas olan bu belgenin bankamıza mail ile ulaştırıldığı tarih ve saattir.
  • c. Yukarıdaki iki şartın (yer gösterme belgesi alınması ve bu belgenin bankamıza mail ile gönderilmesi) gerçekleşmesi, emlak ofisinin söz konusu müşteriyi bankamıza kazandırdığının ispatı olacaktır.
  • d. Gayrimenkulü, müşterinin birinci derece akrabalarının ( eşinin, çocuklarının, anne ve babasının, kardeşlerinin) satın alması, kendisinin satın alması olarak değerlendirilecektir.
  • e. Yukarıdaki iki işlemin (Yer Gösterme Belgesi alınması ve bu belgenin bankamıza mail ile gönderilmesi) yapılmaması halinde, hiçbir şekilde aracı olduğunu iddia eden kişi/kimselere hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.
 • 5. Yer Gösterme Belgesinin bize ulaştığı tarih ve saatten itibaren üç (3) ay içinde aynı müşteriye aynı mülkün satışının yapılması halinde, hizmet bedeli ödemesi müşteriyle teması ilk sağlayan ve Yer Gösterme Belgesini bankamıza ilk gönderen emlak ofisine yapılacaktır. Yani, Yer Gösterme Belgesinin bankamıza mail ile ulaştığı tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde satış yapılması halinde, müşteriyi bankamıza son getiren emlak firmasına değil, ilk getiren emlak firmasına hizmet bedeli ödemesi yapılır.

  3 aylık süre içinde, aynı mülk için aynı müşteriyi getiren ikinci emlakçıya banka tarafından bu durum (Bu müşterinin ………. tarihinde bankamıza müşteri olarak yönlendirildiği, müşterinin taşınmazı satın alması durumunda, hizmet bedeli ödemesinin müşteriyi ilk getiren emlakçıya ödeneceği) mail ile iletilir.
 • 6. Üç (3) aylık sürenin bitiminden sonra, aynı müşterinin bankamızdan farklı kanallarla da olsa aynı mülkü satın alması halinde, müşteriyle ilk teması sağlayan Emlak Ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılmaz. Bu durumda da müşteriyi son getiren emlak ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılır.
 • 7. Üç (3) aylık süre sadece bankamız ile aracı emlak ofisi arasındaki hizmet bedeli (komisyon) için geçerli bir süredir.
 • 8. Emlak Ofislerinin müşterilere elden veya mail yoluyla göndermiş olduğu toplu liste teslimi yer gösterme belgesi anlamına gelmez. Yer Gösterme Belgesi özellikle belirli bir mülk için alınmış olmalı ve mutlak surette 4. a maddesinde sayılan bilgileri ihtiva etmelidir.
 • 9. Yer Gösterme Belgesi imzalatılan müşteriden emlak ofisinin ayrıca hizmet bedeli alıp almaması bankamızı hiçbir şekilde bağlamayacaktır.
 • 10. Hizmet Bedeli, gayrimenkulün satışın Tapuda gerçekleşmesi ve satış bedelinin tamamının Bankamızca tahsil edilmesi halinde ödenir. Aracı Emlak Ofislerine ödenecek Hizmet Bedeli Oranları aşağıda belirtilmiştir.

  Gayrimenkul satışlarında emlak ofislerine verilecek hizmet bedeli

  Emlak Ofisleri Hizmet Bedeli (Münhasırlık Yetkisi verilenler dahil) + KDV
  Satış Tutar Aralığı (TL) Oran
  0 - 5.000.000 %2,0 (En az 2.000.-TL)
  5.000.001 - 10.000.000 %1,5 (En az 100.000.-TL)
  10.000.001 ve üzeri % 1,0 (En az 150.000.-TL)
  G.Menkul Başına Tavan 400.000.-TL
  G.Menkul Başına Taban 2.000.-TL
 • 11. Bankamızca aracılara yapılacak Hizmet Bedeli ödemesi imzalı-kaşeli fatura aslı karşılığında ve banka üzerinden yapılır.
 • 12. Yer gösterme işlemi için Şubelerimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 • 13. Yer gösterme işlemi için Şubelerimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlarla söz konusu mülke girildiğinde, gayrimenkulün içine ve/veya dışına hiç bir şekilde emlak ofisi tabelası asılamaz.
 • 14- Denizbank A.Ş, hizmet bedeli oranlarını ve şartname koşullarını dilediği zaman değiştirme ve sona erdirme hakkına sahiptir.
 • 15- İş bu “Denizbank Emlak Ofisleri ile Çalışma Şartnamesi” www.denizbank.com linkinde yayınlandığı sürece geçerli olacaktır.
 • 16. Bankamızca satışa sunulmuş gayrimenkullerin satışına aracılık ederek hizmet bedeli iddiasında bulunan tüm emlak ofisleri, alım-satım işiyle uğraşan kişi ve şirketler vs. iş bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • (*)Emlak Ofisi : Emlak alım satımı, kiralanması ile uğraşan iş yeri, emlakçı

1. Gayrimenkulümü bankadan almam bana ne gibi avantajlar sağlar?

 • Alıcının Bankamızdan kredi talebinde bulunması ve bu talebin bankamızca uygun görülmesi halinde, cari faiz oranına göre kısmi faiz indirimi, iş koluna göre değişiklik göstermekle birlikte, kredi tahsis ücreti alınmaması, bazı branşlarda erken kapama komisyonu alınmaması, sadece ipotek fek maliyeti kadar ücret, ticari gayrimenkullerde yüzde yüze kadar kredilendirme imkanı ve 15 yıldan 25 yıla kadar vade imkanı vardır.
 • KDV muafiyeti olacaktır
 • Piyasaya göre daha uygun fiyatlı olacaktır.
 • Üzerinde haciz, ipotek gibi sınırlayıcı haklar bulunmayacaktır.
 • Müşterinin doğrudan Bankamızla irtibat kurarak gayrimenkul satın alması halinde arada emlak komisyonu olmayacaktır
 • Bankamızdan kredi talebinde bulunulması halinde ayrıca ekspertiz ücreti alınmayacaktır.

2. Gayrimenkuller hangi yöntemle satılmaktadır, teklifi ne şekilde vereceğim?

Gayrimenkuller satış bedeli üzerinden teklif alma yöntemi ile satılmaktadır. Teklifler her bir gayrimenkulün bulunduğu sayfada elektronik ortamda “Teklif Ver” butonu üzerinden yapılabileceği gibi, “Gayrimenkul Alımı Teklif Mektubu” düzenleyip aşağıdaki adreslere mail ve posta yoluyla veya elden teslim etmek suretiyle de olmaktadır.

Aynı gayrimenkule birden fazla teklif verilmesi halinde öncelik yüksek teklif verende olacaktır. Gayrimenkul satış onayı müşteriye bildirildikten ve kapora yatırıldıktan sonra gelen yeni teklifler dikkate alınmayacaktır.

3. Gayrimenkulün fiyatı nedir?

Gayrimenkullerin satış fiyatları bankamız internet sayfalarında yayınlanmaktadır. Satış bedelinin üzerinde verilen tekliflerde teklifin kabul edilme olasılığı artar, ancak kesin değildir. Çünkü bir başka müşteri daha yüksek teklif vermiş olabilir. Tavsiyemiz, ilan edilen satış fiyatının üzerinde teklif verilmesidir. Tüm teklifler değerlendirilir ve müşteriye mutlaka geri dönüş yapılır. Satışın kesinleşmesi Bankamız onayına bağlıdır.

Alıcının gayrimenkulü tüm kusurlarıyla ve halihazır durumuyla kabul ettiği ve teklifi buna göre yaptığı kabul edilir..

Bankamız ilan edilen gayrimenkullerini satmaktan tamamen vazgeçebileceği gibi, gayrimenkullerin satış fiyatlarını değiştirme ve gayrimenkulü satıp satmama hakkını da saklı tutmaktadır

4. Gayrimenkul Satış Fiyatına KDV dahil midir?

Bankamız Vergi Yasaları açısından KDV mükellefi olmadığından dolayı ayrıca KDV tahsil edilmeyecektir.

5. Gayrimenkulle ilgili detay bilgilere ne şekilde ulaşabilirim?

Gayrimenkullerle ilgili detay bilgilere bankamız internet sayfasından (www.denizbank.com) ulaşılabileceği gibi, daha detaylı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri belirtilen yetkililerimizden de bilgi alınabilecektir.

Satışa sunulmuş olan gayrimenkuller ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri; taşınmazı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konularda eksiklik, ayıp, farklılık vb. nedenlerle Bankamızdan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaklardır. Bu nedenle alıcı tarafından gayrimenkulle ilgili detay araştırmanın ayrıca yapılması ve içinin görülmesi tavsiye edilmektedir.

6. Gayrimenkulü görebilmek mümkün müdür?

Aşağıda iletişim bilgileri bulunan bankamız yetkililerinin desteğiyle, gayrimenkulün yakınında bulunan DenizBank Şubelerinde bulunan anahtarlar ile yerin kolayca görülmesi mümkündür.

7. Teklifimin kabul edilip edilmediğini ne şekilde öğreneceğim?

İnternet üzerinden ve/veya Genel Müdürlüğe/Bölgelerimize/Şubelerimize bizzat gelerek elden verilen tüm tekliflere en geç 3 gün içinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilir. 3 günden sonra yanıt alınmaması halinde aşağıda iletişim numaraları belirtilen yetkililerimize telefonla başvuruda bulunabilecektir.

8. Bir gayrimenkule birden fazla alıcı varsa satış nasıl gerçekleşir.

Bir gayrimenkule birden fazla teklif verilmesi halinde en yüksek teklif sahibine satış yapılır. Ancak, her hangi bir müşteriden kapora alınması veya mülk bedelinin tamamının tahsil edilmesinden önceki bir dönemde, teklif tutarı düşük olan teklif sahiplerinin, satın alma arzusunu artırarak teklifini artırmak istemesi ve bunu bankaya yazılı ya da sözlü olarak bildirmesi halinde, bankaca açık artırmaya gidilebilir. Açık artırmaya gidilmesi konusundaki karar yetkisi tamamen Denizbank Gayrimenkul Yönetimi Bölümündedir. Açık Artırma şartları (tarih, katılım koşulları, katılım yeri vs.) bankaca ayrıca talipli tüm katılımcılara bildirilir. Açık artırmaya gidilmesi halinde teminat alınması yoluna gidilebilir. Teminat tutarı ve ihaleye katılım şartları (Açık Artırma İhale Şartnamesi) ihale bazında, ilgililerine bankaca gönderilir. İhale şartlarına uymayan teklifler ihalede değerlendirme dışı tutulur.

9. Satış ne zaman kapatılır?

Bir gayrimenkulle ilgili kapora alınmış veya mülk bedelinin tamamı tahsil edilmiş ise satış kapatılır. Daha sonra gelen teklif tutarı yüksek bile olsa dikkate alınmaz. Kapora alınan alıcı, taahhüt ettiği sürede bu bedeli bankaya yatırmaz ise satış düşer ve gayrimenkul yeniden satışa sunulur.

10. Teklifimi geri çekebilir miyim?

Müşteriler gayrimenkulü almadan önce gerekli araştırmayı yapmış olmalıdır. Bu nedenle almadan önce gayrimenkulün borçlarından, kusurlarından veya verilen bilgi ve fotoğraflar ile gayrimenkulün mevcut durumu arasındaki farklılıklardan dolayı gayrimenkulün teslim ve tescilinden kaçınamaz/tekliflerini geri çekemez, iptal edemezler. Bankamızdan gayrimenkulün kusurlarının giderilmesi için herhangi bir itiraz veya talepte bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılacaklardır. Teklifin geri çekilmesi halinde, daha önce vermiş oldukları teminatları/kaporayı geri çekemezler.

11. Gayrimenkul bedelini ve kapora tutarını ne şekilde ödeyeceğim?

Gayrimenkul bedeli peşin olarak tahsil edilir. Ancak, alıcı tarafından kesin karar verilip, gayrimenkul bedelinin peşinen ödenmesinden önce, alıcı tarafından satış ilanının yayından kaldırılması isteniyorsa, asgari %3 oranında kapora alınır. Kaparo alınması, satışın üçüncü şahıslara kapatıldığı anlamına gelir. Aksi halde, yani kapora alınmamışsa satış kapatılmaz, üçüncü kişilere açık olmaya devam eder.

Kapora alındıktan sonra en geç üç iş günü içinde veya alıcıya özel durumundan dolayı daha fazla süre verilmişse verilen bu süre içerisinde gayrimenkulün bedeli tahsil edilir. Aksi halde kapora tutarının gelir kaydedilmesi bankanın tasarrufundadır. Banka kaporayı ödeyip ödememekte tamamen serbesttir. Kaparo yatırıldıktan sonra alıştan vaz geçmesi halinde müşteri hiçbir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

12. Başka kişiler tarafından verilen teklifleri öğrenebilir miyim?

Bu konuda müşterilere bilgi verilmez.

13. Gayrimenkulün fiyatı konusunda, yetkililerle pazarlık edilebilir mi?

Fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı eksperler tarafından yapılan değerlemelere göre belirlenmekte olduğundan normal şartlarda pazarlık yapılmaz. Ancak bazı durumlarda, gayrimenkulün özelliğine göre küçük pazarlıklar (Örneğin; gayrimenkulde sonradan ortaya çıkan kusur durumları, değeri etkileyen olumsuzluklar vs. olması halinde) olabilmektedir.

14. Gayrimenkulün eski borçları (aidat, yakıt, elektrik, su vs. borçları) varsa kim tarafından ödenecek?

Gayrimenkulün bankanın mülkiyetinden olan döneme ilişkin eski borçları banka tarafından ödenmektedir.

Gayrimenkulün bankamız mülkiyetine geçmeden önceki dönemlere ait sayılan masrafları, borçları Bankamız sorumluluğunda değildir. Bankamız bu borçları ödeyip ödememekte serbesttir. Ödenmemesi halinde Bankamızdan talepte bulunulamaz.

15. Gayrimenkulün üzerinde ipotek, haciz vs. takyidat bulunmakta mıdır?

Bankamız mülkiyetine geçmiş bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek, haciz gibi sınırlayıcı haklar bulunmamaktadır.

16. İlgilendiğim gayrimenkul internet listesinden neden çıkarıldı?

Gayrimenkul satılmış veya satıştan çekilmiştir.

17. Vadeli satış yapılması mümkün müdür?

Prensip olarak satışlarımız peşindir. Vadeli satış yapılması yerine, müşterinin durumunun uygun olması halinde Bankamızdan kredi kullandırılması yolu tercih edilir. İstisnai durumlarda vadeli satış yapılmasına karar verilmesi halinde ise vade farkı (faiz) tahakkuk ettirilir.

18. Tapu devrini ne zaman alabilirim?

Gayrimenkul bedelinin peşin tahsili halinde tapu devri hemen yapılmaktadır. Ancak, Bankamız prosedürleri kapsamında devir, 7-10 iş günü sürebilmektedir. Gayrimenkulün vadeli olarak satılması halinde ise taksit bedellerinin tamamı tahsil edilmeden tapu devri yapılmamaktadır

19. Bankamız “Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi” yetkilileri iletişim bilgileri

Özlem Arduç
Gayrimenkul Yönetimi Uzmanı
Tel: 0212 348 39 71
Suat Can İşçen
Gayrimenkul Yönetimi Uzman Yardımcısı
Tel: 0212 348 39 70

Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi / Mail Adresi : gayrimenkulyonetimi@denizbank.com

İletişim Bilgileri

Gayrimenkul Yönetimi
Yetkililer
Özlem ARDUÇ    0212 348 39 71 Suat Can İŞÇEN    0212 348 39 70
Mail : gayrimenkulyonetimi@denizbank.com

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...