Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Çerez Aydınlatma Metni

DENİZBANK.COM ÇEREZ KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bankamızın aydınlatma metinlerine https://www.denizbank.com/kvk linkinden ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Adres Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL
Mersis / Sicil No 0292-0084-4960-0341 / 368587

Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur.

Çerezler sayesinde bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. 

Çerez Yönetim Paneli Tedarik Eden Firmaya Aktarılacak Veriler

Bankamız çerez yönetim paneli hizmeti kapsamında Efilli firması (www.efilli.com) ile çalışmaktadır. Panel hizmeti kapsamında; IP adresiniz, tercihinizin saati ve tarihi ile çerez kategorilerine verdiğiniz tercihlerin onay/ret durumu firma tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler dışında hiçbir şekilde sizi tanımlayacak bilgiler firma ile paylaşılmamaktadır. Firma, altyapısı Türkiye’de bulunan sunucuları kullanmaktadır. Çerez onay durumunuzun kanıtlanması bankamızın sorumluluğunda olması sebebiyle, söz konusu bilgiler, KVKK madde 5/2(ç) ve (f) uyarınca hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz kapsamında aktarılmaktadır.

A. Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (Denizbank.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler:

Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

2) İşlevsellik Çerezleri:

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

3) Performans ve Analiz Çerezleri:

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

4) Reklam ve Pazarlama Çerezleri:

Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

B. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Zorunlu çerezler, kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz Denizbank.com’un çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri, DenizBank’ın bilgisi ve izni dâhilinde DenizBank’ın reklam ağları tarafından yerleştirilir. Bu çerezlerin kullanım amaçları;

 • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
 • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
 • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
 • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsellik çerezleri, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans ve analiz çerezleri, en sık hangi sayfalara gittiğinizi, belirli sayfalardan hata mesajları alıp almadığınızı, internet sitemizi ne kadar süreyle kullandığınızı izleyebilmemizi sağlamakta veya hangi sayfaların en popüler olduğunu ve hangilerinin olmadığını anlamamıza imkan vermektedir. Bu bilgileri ziyaretçi ihtiyaçlarına göre içeriklerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken dikkate almaktayız.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. Bu tür çerezleri çerez yönetim paneli üzerinden kapatabilirsiniz. Ancak bu çerezler olmadan web sitemizin nasıl performans gösterdiğini öğrenemez ve tarama deneyiminizi geliştirmek için ilgili iyileştirmeler yapamayız.

C. Chatbot

Bankamız internet sitesinde, ana sayfaya eriştiğinizde sağ altta bir simge ile ortaya çıkan Chatbot uygulaması kullanmaktadır. Chatbot, kullanıcı ile genellikle metin, bazı durumlarda ise konuşma yoluyla diyalog kurarak bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren bir yazılımdır. İşbu hizmeti kullanmanız durumunda tarayıcınızda aşağıdaki tabloda belirtilen ilgili çerezler depolanmaktadır. Kendi aktif hareketinizle ve açık rızanız ile süreci ilerletmeniz halinde Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

D. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi

Çerezin Amacı

Kullanım Tipi

Saklama Süresi

XSRF-TOKEN

Bu çerez, Ajax istekleri için istek başlığına eklenir. angular ve axios kitaplıkları, bu başlığın değerini xsrf-token tanımlama bilgisinden otomatik olarak alır ve her istek başlığına koyar.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

TSd294b047027

Dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak amacıyla yerleştirilmiş bir çerezdir.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

TS01eccd7e

Dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak amacıyla yerleştirilmiş bir çerezdir.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

TS0172c1ce

Dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak amacıyla yerleştirilmiş bir çerezdir.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

TS011a686f

Dolandırıcılığın önlenmesini sağlamak amacıyla yerleştirilmiş bir çerezdir.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

ROUTEID

Bu çerez, tarayıcı oturumunuzu kapattığınızda kullanıcının oturumunu belirli bir sunucu örneğiyle eşleştirmek için kullanılan bir yük dengeleme çerezidir.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

dnz_segment

Bu çerez, kullanıcının oturumu boyunca seçtiği ana sayfa segmentine yönlenmesi için kullanılır.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

ASP.NET_SessionId

Microsoft .NET tabanlı teknolojilerle yazılan siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum tanımlama bilgisi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

ADRUM

Bu tanımlama bilgisi, kullanıcıların alabileceği hataları izler ve bize müşteri deneyimini geliştirmek için gereken içgörüyü sağlar.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

.AspNetCore.Antiforgery.AIZ1hZS_TMI

Sahtecilik önleme tanımlama bilgilerini oluşturmak için kullanılan ayarları belirler.

Zorunlu Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

YSC

Bu çerez, gömülü videoların görüntülenmelerini izlemek için YouTube tarafından ayarlanır.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Bu çerez, Youtube tarafından sitelere gömülü Youtube videoları için kullanıcı tercihlerini takip etmek amacıyla ayarlanır; ayrıca web sitesi ziyaretçisinin Youtube arayüzünün yeni veya eski sürümünü kullanıp kullanmadığını da belirleyebilir.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

180 Gün

JtTkn

Jetlink tarafından token bilgisini tutmak için atanan çerezdir.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

Jetlink-Visitor-VisitorId

Siteyi ziyaret eden kullanıcıyı tanımak için tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-Visitor-UserId

Kullanıcı mesaj gönderdiğinde kendisine atanan ID tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-Visitor-UserChatId

Kullanıcının bağlantı yaptığı ChatId'sini tutar.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-Visitor-Surname

Kullanıcının vermiş olduğu soyadı tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-Visitor-Phone

Kullanıcının vermiş olduğu telefon numarası tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-Visitor-Name

Kullanıcının vermiş olduğu ismi tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-Visitor-Email

Kullanıcının vermiş olduğu e-posta adresi tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

30 Gün

Jetlink-BalloonNotificationUrls

Kullanıcının iletişim kurduğu URL adresi tutulur.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

3 Gün

_cls_cfgver

Geçerli oturum sırasında web sitesinde ve alt sayfalarında geçirilen süreye ilişkin verileri saklar.

Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler

Oturum Süresi Boyunca

_gid

Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Üçüncü taraf çerezidir.

Hedef veya Reklam Çerezleri

24 Saat

_gat_gtag_UA_25086907_1

Bu çerez, istek oranını kısmak için kullanılır. Bunlar, Google Analytics hizmetini kullanmamıza izin vermek için cihazınıza yerleştirilen üçüncü taraf çerezleridir. Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

Hedef veya Reklam Çerezleri

3 Dakika

_ga_VGL8VSF37L

Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.

Hedef veya Reklam Çerezleri

1 Yıl

_ga_1VLVQ1R3PX

Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır.

Hedef veya Reklam Çerezleri

1 Yıl

_dc_gtm_UA-135150739-4

Google Analytics'in servis talep sayısını tutmak için kullandığı çerezdir

Hedef veya Reklam Çerezleri

3 Dakika

E. Veri Sahibi Başvuru Yöntemleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde yer alan haklarınız kapsamındaki başvurunuzu,

 • Yazılı bir dilekçe vasıtasıyla kimliğinizi doğrulamak suretiyle şubelerimize veya Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan DenizBank A.Ş. Genel Müdürlüğü adresine iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.
 • Bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak  oncemusteri@denizbank.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.
 • https://www.denizbank.com/iletisim/musteri-memnuniyeti-formu linkinde yer alan, “Bildirim tipi: Şikâyet- Konu: Bireysel Bankacılık- Alt Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikâyet Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak iletebilirsiniz.

 Başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

 

F. Çerezler Nasıl Kapatılır?

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir. Çerez tercihlerinizi çerez onay yönetim panelinden değiştirebilirsiniz.

Tarayıcı Üzerinden Çerezleri Kapatmak İçin;

 • Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Microsoft Edge kullanıcıları için: Ayarlar ve diğer seçenekler > Ayarlar > Site izinleri > Çerezler ve site verileri öğesine giderek veya göz atma verilerini temizlerken “Site izinleri” öğesini seçerek istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.
 • Firefox kullanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler'/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.