Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Hisse Devri Hakkında Açıklama

Sberbank, DenizBank hisselerinin %99.85'ini satın aldığını açıkladı.

8 Haziran 2012, İstanbul – Sberbank of Russia (Sberbank) ile DenizBank A.Ş.'nin (DenizBank) ana hissedarları olan Dexia NV/SA ile Dexia Participation Belgium SA (birlikte Dexia), DenizBank hisselerinin %99.85'inin Sberbank'a 6.469 milyon TL fiyatla satılması konusunda nihai anlaşmayı imzaladılar (cari döviz kurlarına göre bu tutar yaklaşık 2.821 milyon Euro başka bir ifadeyle 3.504 milyon Dolara tekabül etmektedir). Bu rakam, DenizBank hisselerinin %100’ünün değerlemesinin 6.479 milyon Türk Lirası olarak belirlendiğini göstermektedir. Bu satış işlemi DenizBank ile bankanın Türkiye, Avusturya, Rusya'daki iştiraklerini kapsamaktadır. Satış fiyatı, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla DenizBank'ın özkaynağının 1.33 katına tekabül etmektedir.

Birinci yıldan itibaren Sberbank için hisse başına getiri açısından olumlu katkıda bulunacağı öngörülen ve büyük önem arz eden bu işlem, bankanın 170 yıla dayanan tarihindeki en büyük satın alma işlemi ve Troika Dialog ile Volksbank International şirketlerinin satın alınmasının ardından Sberbank'ın yerel bir şampiyondan lider bir uluslararası finansal kuruma dönüşümü yolunda atılan en yeni adım niteliğini taşıyor. DenizBank'ın satın alınması, Sberbank'ın uluslararası operasyonlarından elde ettiği net karı artırma yolundaki stratejisi ile tutarlı olup Sberbank'ın hızla büyüyen Türk ekonomisinde önde gelen bir konum elde etmesine yardımcı olacaktır.

Cazip Türk ekonomisi ve bankacılık sektörü

Türkiye, son on yılda ortalama %5,4 büyüme göstererek dünyanın en büyük 18. ekonomisi konumuna gelmiş olup orta vadede Türkiye'nin daha da büyümesi beklenmektedir. Türkiye büyük bir nüfusa sahiptir ve nüfus artış hızı en yüksek olan ülkedir. Şöyle ki nüfusunun %51'i 30 yaşın altındadır. Ülkenin bankacılık sektörü son beş yılda %25'i aşan kredi büyümesi kaydetmiştir. Bununla birlikte kredilerin GSYİH'ya oranı yalnızca %52,7'dir. Bu oran Euro Bölgesindeki ülkelerin dörtte birinden daha azdır. Dolayısıyla Türkiye, demografik özellikleri ve ekonomik yakınlaşma sayesinde önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir.

DenizBank – önde gelen bir Türk tam hizmet bankası

DenizBank, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle konsolide aktif büyüklüğü, mevduat ve krediler bakımından Türkiye'deki bankalar arasında 8.sırada. Banka, Türk finansal hizmet sektöründeki en büyük başarı hikayelerinden biri olarak görülüyor. 1997 yılında mevcut yönetim kadrosu tarafından kurulan DenizBank, uzun vadede hızlı büyüme ve cazip karlılığı ile birlikte toplam konsolide aktifleri bakımından bugün Türkiye'deki 5. büyük özel banka konumunda. DenizBank'ın Türkiye'de 592 şubeden oluşan ve ülkenin dört bir yanını kapsayan bir şube ağı var; aynı zamanda yurtdışındaki banka iştiraklerinin de 15 şubesi bulunuyor.

Tüketici kredileri, KOBİ ve tarım kredileri gibi cazip niş segmentlere odaklanan ve bu alanlarda benzersiz bir rekabet avantajına sahip olan DenizBank; güçlü marka algısı, yenilikçi ürünleri ve ileri teknolojisiyle bireysel ve ticari bankacılıkta liderdir. Banka, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle taşıt kredilerinde 7. (%5,2 pazar payı), tüketici kredilerinde 9. (%4,2 pazar payı), kredi kartı alacaklarında 9. (%2,8 pazar payı), KOBİ'de 9. (%4 pazar payı) ve tarım kredilerinde 1(%20 pazar payı) sırada yer alıyor. Güçlü fonlama, aktif kalitesi ve sağlam özkaynak konumuna sahip olan DenizBank, 2011 yılında, önceki yıla göre %21 oranında bir artışla 0,7 Milyar TL net kar açıkladı ve %17,4’lük bir özkaynak getirisine ulaştı.

Sberbank’ın büyüme stratejisinin uygulanmasında önemli bir kilometre taşı

DenizBank, Sberbank'ın bugüne kadarki en büyük yabancı operasyonu olacağından dolayı, bankanın ticari faaliyetlerini çeşitlendirmesine katkıda bulunacaktır. Bu satış işlemiyle Bağımsız Devletler Topluluğu ile Orta ve Doğu Avrupa'daki toplam bankacılık aktiflerinin %80'inden fazlasını temsil eden ülkelerde mevcudiyet kazandıracaktır. Satış işlemi ayrıca, Sberbank'ın bankacılık operasyonlarındaki uzmanlığın paylaşımından, Rusya ve Türkiye arasında hızla artmakta olan ticaret ve yatırım akışından sinerji elde etmesini de sağlayacaktır. Öyle ki 2011 yılında Rusya Türkiye'nin en büyük ihracat kaynağı iken, Türkiye de Rusya'nın en büyük 6. ihracat pazarı durumundaydı.

2012 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen DenizBank'ın satın alınması işlemi düzenleyici kuruluşların izin ve onaylarının alınması da dahil belli ön koşulların yerine getirilmesine tabidir. Nihai satış fiyatı, satış işleminin tamamlanma tarihi itibariyle DenizBank'ın net aktif değeri dikkate alınarak TL cinsinden bir netleştirmeye tabi olacak ve belli bir rakamla sınırlı tutulacaktır. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Sberbank Türkiye'deki sermaye piyasası mevzuatı gereğince DenizBank'ın azınlık hisseleri için zorunlu hisse çağrısı yapacaktır.

Sberbank CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada "Sberbank'ın DenizBank'ı satın alması, Sberbank'ın 2014 stratejisi yolunda atılan yeni bir adımdır. Bu satın alma ile Sberbank son yıllarda kayda değer büyüme ve karlılık seviyelerine ulaşmış olan son derece cazip bir pazara girmiş olacak. DenizBank, son derece profesyonel bir ekip ile yönetilen, ülke çapında geniş bir şube ağına ve Türkiye'de çok kârlı olan KOBİ ve tarım bankacılığı segmentlerinde uzmanlığa sahip olan, yüksek kalitede evrensel bir banka. Bizler DenizBank'ı ve sahip olduğu ileri teknoloji ile desteklenen Müşteri İlişkileri Yönetimi ve IT kapasitesini, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki şirketlerimiz için bir yenilik merkezi olarak kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Sberbank hissedarlığı altında DenizBank'ın Türk piyasasındaki yerini daha da güçlendireceğine ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret, turizm ve yatırım akışlarından kaynaklanan sinerjiden yararlanabileceğine inanıyorum." dedi.

Dexia CEO'su ve DenizBank Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Mariani şunları söyledi: "Dexia 2006'dan günümüze kadar, Türkiye piyasasında önemli bir oyuncu halini alarak piyasadaki yerini bulan DenizBank'ın karlı büyümesini desteklemiş ve teşvik etmiştir. Dexia rekabetçi bir seçim sürecinin sonunda, DenizBank'ın gelişimini devam ettirecek ve büyüme potansiyelini güçlendirecek endüstriyel bir ortak seçmiştir. Dexia için bu anlaşma, hissedar devletlerin Avrupa Komisyonu'na Dexia Grubunun organize bir şekilde tasfiye edilmesi hususunda bildirdiği kararların uygulanması sürecinde atılmış önemli bir adım anlamına etmektedir.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş konuya ilişkin şöyle konuştu: "2006 yılı Mayıs ayında başlayan Dexia-DenizBank birlikteliğindeki 6 yıllık süreci iki kelime ile özetlemem istense, kullanacağım iki kelime „başarı öyküsü' olurdu. Yeni ana hissedarımız Sberbank ise Rus finans sektörünün en büyük bankası. Hatta Rusya'da, „Sberbank ve diğerleri' diye söz ediliyor bankalardan...Tek başına Rus finans piyasasının yaklaşık üçte birini temsil eden Sberbank, Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni yatırımları ile global anlamda bir finansal oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Sberbank-DenizBank birlikteliği, Türkiye ve Rusya için, bir banka satın almasının çok ötesinde anlamlar da taşıyor. Sberbank'ın DenizBank hisselerini devralıyor olması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefine de çok önemli katkılarda bulunacak bir gelişmedir. Hisse devir anlaşması hayırlı olsun."

Satış sürecinde Deutsche Bank, Rothschild ve Troika Dialog, Sberbank'ın finansal danışmanlığını yaptılar. Linklaters LLP ve Taboglu Sberbank'ın hukuki danışmanı olarak görev alırken, KPMG, Sberbank adına finansal hususlar ve vergi konularında teknik inceleme ve değerlendirme sürecini yürüttü.

Barclays ile J.P. Morgan ise Sberbank İcra Komitesi'ne uygunluk görüşlerini sundular.

Sberbank

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, Rusya'daki bankacılık aktiflerinin yaklaşık %27'sini elinde bulundurmakta ve 240.000'e yakın kişiye istihdam sağlamaktadır. Sberbank'ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %57,6'sına sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, sayısı 245.000'i aşan bireysel ve kurumsal yatırımcılara aittir. Rusya'daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan bankanın 17 bölge müdürlüğü, yaklaşık 19.000 şubesi, Kazakistan, Ukrayna ve Beyaz Rusya'da iştirakleri, Hindistan'da bir şubesi ve Almanya ile Çin'de temsilcilikleri bulunmaktadır. 2012'de Volksbank International'ın satın alınmasıyla birlikte Sberbank, dokuz Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.

Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no'lu genel bankacılık lisansına sahiptir.

Resmi web sitesi: www.sberbank.ru