DenizBank taşıtları

DenizBank Taşıtları

Bankamızca satışa sunulan taşıtları marka ve tür bazında sorgulayıp, size uygun olanları görebilirsiniz.

İlgilendiğiniz Taşıt Araçları ile ilgili daha detaylı bilgiler edinmek, teklif ve satış prosedürü için “İletişim Bilgileri” bölümünde yer alan yetkililerimizle irtibata geçebilirsiniz.

Satış Şartnamesi

Lütfen aramak istediğiniz, marka ve türü aşağıdaki alana yazınız.

ARAMA :

Aşağıdaki alanları seçerek detaylı arama yapabilirsiniz.

CİNSİ
MARKA
MODEL
 

1. Bankamızca satışa sunulan DenizFilo 2. El araçlarının, başta bankamız internet sayfası (www.denizbank.com) olmak üzere, Bölge Müdürlüklerimiz, Şubelerimiz, müşterilerimiz, personelimiz ve diğer tüm kanallar kullanılarak satışı yapılmaktadır. Dolayısıyla, DenizFilo tarafından 2. El olarak satışa sunulan taşıt araçlarını satın almak isteyen herkes dilediği zaman bölümümüze başvurarak bu araçlara talip olabilir.

2. Bankamızca hiçbir aracı/galeri, firma ya da şirkete münhasıran DenizFilo 2. El araçlarını satma yetkisi verilmemiştir. Böyle bir durum olması ancak bankamız ile aracı firma arasında özel sözleşme yapılması halinde mümkündür. Böyle bir durumun olması, diğer galeri/aracıları/kişileri bağlamaz.

3. 13.02.2018 tarihinde 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince, galeri ve aracı firmaların bu yönetmelik kapsamında Yetki Belgesi almış olması gerekmektedir. Bu yönetmeliğe göre yetki belgesi sahibi Galeri/ Aracı firmalar satışa sunulan 2. El filo araçlarının satışına aracılık edebilirler.

Söz konusu galeri/aracılar Pazarlama amaçlı olarak Bankamız internet sayfası ve bankamızdan aldıkları satışa konu 2. El filo araçlarına ilişkin bilgileri müşterileri ile paylaşabilirler. Ancak, bankamız internet sayfasında bulunan bilgileri asla değiştirerek yayınlayamazlar. Bunun yanında, galeri/aracı firmalarca, Bankamız tarafından satışı yapılan DenizFilo 2. El araçlarının internette ilanlarının yapılması durumunda, Bankamız ve iştiraklerimizin unvanı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

4. DenizFilo 2. El araçlarının satışına tüm galeri/aracı firmaları aracılık edebilir. Aracılık etmesi halinde kendilerine hizmet bedeli ödemesi yapılabilir. Bunun için galeri/aracı firmalarının aşağıdaki şekilde, araç ve alıcı bilgilerini mail atmaları ve satışın bu mailde yazıldığı şekilde gerçekleşmesi şarttır.

  • a. Galeri/aracı firmalarının; alıcı ve araç bilgilerini (alıcının adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, iletişim bilgileri, ilgilendiği araçların plakası, teklif tutarı vb.) denizfiloikinciel@denizbank.com adresine önceden mail yoluyla bildirmeleri gerekmektedir. Hizmet bedeli ödemesinde bu mailin bankamıza ulaştırıldığı tarih ve saat esas alınacaktır.
  • b. Bildirilen araçların, bildirilen kişilere/tüzel kişilere satışının tamamlanması halinde hizmet bedeli hak edilmiş olacaktır.
  • c. Satışa konu DenizFilo 2. El araçlarının, bildirilen alıcının birinci derece akrabalarının (eşinin, çocuklarının, anne ve babasının, kardeşlerinin) satın alması, kendisinin satın alması olarak değerlendirilecektir.
  • d. Yukarıdaki (4/a) bendinde belirtilen işlemin (alıcı/araç bilgilerinin mail ile gönderilmesi) yapılmaması halinde, hiçbir şekilde aracı olduğunu iddia eden kişi/kimselere hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.

5. Müşteri bilgilerinin bankamıza ulaştığı tarih ve saatten itibaren 5 iş günü içerisinde, aynı müşteriye aynı aracın satışının tamamlanması (araç bedelinin tahsilatının tamamının yapılması) durumunda, hizmet bedeli ödemesi müşteriyle teması ilk sağlayan ve araç/müşteri bilgilerini bankamıza ilk gönderen galeri/aracı firma ofisine yapılacaktır.

5 iş günü içinde tahsili tamamlanmayan araçlara ilişkin bildirimler için prim ödemesi yapılmayacak ve hizmet bedeli süreci de sonlandırılmış olacaktır. 5 iş günü içinde tahsilatı yapılmayana araçlarla ilgili aracı/galeri firmaları hiçbir şekilde hizmet bedeli konusunda hak iddia edemezler.

6. Toplam max 5 iş günü sürenin bitiminden sonra, aynı müşterinin bankamızdan farklı kanallarla da olsa aynı aracı satın alması halinde, müşteriyle ilk teması sağlayan galeri/aracı firmaya hizmet bedeli ödemesi yapılmaz. Bu durumda da 5 iş gününün bitiminden sonra satışa dönen müşteriyi getiren galeri/aracı firmaya hizmet bedeli ödemesi yapılır.

7. 5 iş günü süre sadece bankamız ile galeri/aracı firma arasındaki hizmet bedeli (komisyon) için geçerli bir süredir.

8. Galeri/aracı firmalarının müşterilere elden veya mail yoluyla göndermiş olduğu toplu liste teslimi prim talebine yönelik müşteri bilgilendirmesi anlamına gelmez. Müşteri bilgilendirmesi özellikle belirli bir araç için hazırlanmış olmalı ve mutlak surette 4. a maddesinde sayılan bilgileri ihtiva etmeli ve bölümümüze mail atılmış olmalıdır.

9. Bankamızca paylaşılan liste içerisinde yer alan DenizFilo 2. El araçlarından galeri/aracı firma vasıtası ile satışı yapılan araçlar için, müşteri bilgileri bildirilen alıcıdan galeri/aracı firmanın ayrıca hizmet bedeli alıp almaması bankamızı hiçbir şekilde bağlamaz.

10. Hizmet Bedeli, DenizFilo 2.El araç satışının noterde gerçekleşmesi ve satış bedelinin tamamının DenizFilo hesaplarına yatırılması halinde ödenir. Galeri/aracı firmalara ödenecek Hizmet Bedeli oranları aşağıda belirtilmiştir.

Deniz Filo Araç Satışı / Galeri-Aracı Firmalara Ödenecek Prim Uygulaması
Değer Aralığı / Yaratılan Toplam Ciro TL üzerinden Galeri Aracılık Hizmet Bedeli (+KDV)
Oran
0 - 150.000 %2,0 (En az 1.500.-TL)
150.001 - 300.000 %1,6 (En az 3.000.-TL)
300.001 - 500.000 %1,4 (En az 4.800.-TL)
500.001 - 1.000.000 %1,2 (En az 7.000.-TL)
1.000.001 ve üzeri % 0,8 (En az 12.000.-TL)
Tavan /Araç başına 15.000.-TL
Taban/Araç Başına 1.500.-TL
Not : Bir defada aynı alıcıya yapılan toplu satışlarda araç başına prim değil, toplam satış cirosuna göre prim hesaplanır.

11. Bankamızca galeri/aracı firmalara yapılacak Hizmet Bedeli ödemesi imzalı-kaşeli fatura aslı karşılığında ve banka üzerinden yapılır.

12. İşbu “Denizbank Oto Galeri/Aracı Firmalar ile Çalışma Şartnamesi” www.denizbank.com linkinde yayınlandığı sürece geçerli olacaktır.

13. İşbu şartname, teklif veya icap olarak değerlendirilemez. Denizbank A.Ş. dilediği galerici/aracı kuruluşlarla çalışmakta serbesttir. Denizbank A.Ş. şartname koşullarını her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

14. İşbu şartnamenin hiçbir şart ve koşulda Denizbank A.Ş. ya da iştirakleri tarafından bağlayıcı olmadığını, yalnızca Denizbank A.Ş ve iştiraklerine ait menkul malların (İş makinası, otomobil, ekipman vs.) satışı sırasında izlenecek yöntemin belirlendiği bir bilgilendirici belge olduğu müşteri tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

15. Bankamızca satışa sunulmuş DenizFilo 2. El araçlarının satışına aracılık ederek hizmet bedeli iddiasında bulunan tüm galeri/aracı firma, alım-satım işiyle uğraşan kişi ve şirketler vs. iş bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

1. Taşıt araçları hangi yöntemle satılmaktadır, teklifi ne şekilde vereceğim?

Taşıt araçları satış bedeli üzerinden teklif alma yöntemi ile satılmaktadır. Teklifler her bir taşıt aracının bulunduğu sayfada elektronik ortamda “Teklif Ver” butonu üzerinden yapılabileceği gibi, “Taşıt Aracı Alımı Teklif Mektubu” düzenleyip aşağıdaki adreslere mail ve posta yoluyla veya elden teslim etmek suretiyle de olmaktadır.

Aynı taşıt aracına birden fazla teklif verilmesi halinde öncelik yüksek teklif verende olacaktır. Taşıt aracı satış onayı müşteriye bildirildikten ve kapora yatırıldıktan sonra gelen yeni teklifler dikkate alınmayacaktır.

2. Taşıt aracının fiyatı nedir?

Taşıt araçlarının satış fiyatları bankamız internet sayfalarında yayınlanmaktadır. Satış bedelinin üzerinde verilen tekliflerde teklifin kabul edilme olasılığı artar, ancak kesin değildir. Çünkü bir başka müşteri daha yüksek teklif vermiş olabilir. Tavsiyemiz, ilan edilen satış fiyatının üzerinde teklif verilmesidir. Tüm teklifler değerlendirilir ve müşteriye mutlaka geri dönüş yapılır. Satışın kesinleşmesi Bankamız onayına bağlıdır.

Alıcının taşıt aracını tüm kusurlarıyla ve halihazır durumuyla kabul ettiği ve teklifi buna göre yaptığı kabul edilir..

Bankamız ilan edilen taşıt araçlarını satmaktan tamamen vazgeçebileceği gibi, taşıt araçlarının satış fiyatlarını değiştirme ve taşıt aracını satıp satmama hakkını da saklı tutmaktadır

3. Taşıt Aracı Satış Fiyatına KDV dahil midir?

Bankamız Vergi Yasaları açısından KDV mükellefi olmadığından dolayı ayrıca KDV tahsil edilmeyecektir.

4. Taşıt aracı ile ilgili detay bilgilere ne şekilde ulaşabilirim?

Taşıt araçları ile ilgili detay bilgilere bankamız internet sayfasından (www.denizbank.com) ulaşılabileceği gibi, daha detaylı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri belirtilen yetkililerimizden de bilgi alınabilecektir.

Satışa sunulmuş olan taşıt araçları ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri; taşıt aracını mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konularda eksiklik, ayıp, farklılık vb. nedenlerle Bankamızdan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaklardır. Bu nedenle alıcı tarafından taşıt aracı ile ilgili detay araştırmanın ayrıca yapılması ve içinin görülmesi tavsiye edilmektedir.

5. Taşıt araçlarını görebilmek mümkün müdür?

Aşağıda iletişim bilgileri bulunan bankamız yetkililerinin desteğiyle, taşıt araçları bulundukları otoparkta kolayca görülmesi mümkündür.

6. Teklifimin kabul edilip edilmediğini ne şekilde öğreneceğim?

İnternet üzerinden ve/veya Genel Müdürlüğe/Bölgelerimize/Şubelerimize bizzat gelerek elden verilen tüm tekliflere en geç 3 gün içinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilir. 3 günden sonra yanıt alınmaması halinde aşağıda iletişim numaraları belirtilen yetkililerimize telefonla başvuruda bulunabilecektir.

7. Bir taşıt aracına birden fazla alıcı varsa satış nasıl gerçekleşir.

Bir taşıt aracına birden fazla teklif verilmesi halinde en yüksek teklif sahibine satış yapılır. Ancak, her hangi bir müşteriden kapora alınması veya araç bedelinin tamamının tahsil edilmesinden önceki bir dönemde, teklif tutarı düşük olan teklif sahiplerinin, satın alma arzusunu artırarak teklifini artırmak istemesi ve bunu bankaya yazılı ya da sözlü olarak bildirmesi halinde, bankaca açık artırmaya gidilebilir. Açık artırmaya gidilmesi konusundaki karar yetkisi tamamen Denizbank Gayrimenkul Yönetimi Bölümündedir. Açık Artırma şartları (tarih, katılım koşulları, katılım yeri vs.) bankaca ayrıca talipli tüm katılımcılara bildirilir. Açık artırmaya gidilmesi halinde teminat alınması yoluna gidilebilir. Teminat tutarı ve ihaleye katılım şartları (Açık Artırma İhale Şartnamesi) ihale bazında, ilgililerine bankaca gönderilir. İhale şartlarına uymayan teklifler ihalede değerlendirme dışı tutulur.

8. Satış ne zaman kapatılır?

Bir taşıt aracı ile ilgili kapora alınmış veya araç bedelinin tamamı tahsil edilmiş ise satış kapatılır. Daha sonra gelen teklif tutarı yüksek bile olsa dikkate alınmaz. Kapora alınan alıcı, taahhüt ettiği sürede bu bedeli bankaya yatırmaz ise satış düşer ve gayrimenkul yeniden satışa sunulur.

9. Teklifimi geri çekebilir miyim?

Müşteriler taşıt aracını almadan önce gerekli araştırmayı yapmış olmalıdır. Bu nedenle almadan önce taşıt araçlarının borçlarından, kusurlarından veya verilen bilgi ve fotoğraflar ile taşıt aracının mevcut durumu arasındaki farklılıklardan dolayı taşıt aracının teslim ve tescilinden kaçınamaz/tekliflerini geri çekemez, iptal edemezler. Bankamızdan taşıt aracının kusurlarının giderilmesi için herhangi bir itiraz veya talepte bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle daha önce vermiş oldukları teminatları/kaporayı geri çekemezler.

10. Taşıt aracının bedelini ve kapora tutarını ne şekilde ödeyeceğim?

Taşıt aracı bedeli peşin olarak tahsil edilir. Ancak, alıcı tarafından kesin karar verilip, araç bedelinin peşinen ödenmesinden önce, alıcı tarafından satış ilanının yayından kaldırılması isteniyorsa, asgari %3 oranında kapora alınır. Kaparo alınması, satışın üçüncü şahıslara kapatıldığı anlamına gelir. Aksi halde, yani kapora alınmamışsa satış kapatılmaz, üçüncü kişilere açık olmaya devam eder.

Kapora alındıktan sonra en geç üç iş günü içinde veya alıcıya özel durumundan dolayı daha fazla süre verilmişse verilen bu süre içerisinde taşıt aracı bedeli tahsil edilir. Aksi halde kapora tutarının gelir kaydedilmesi bankanın tasarrufundadır. Banka kaporayı ödeyip ödememekte tamamen serbesttir. Kaparo yatırıldıktan sonra alıştan vaz geçmesi halinde müşteri hiçbir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

11. Başka kişiler tarafından verilen teklifleri öğrenebilir miyim?

Bu konuda müşterilere bilgi verilmez.

12. Taşıt araçları fiyatı konusunda, yetkililerle pazarlık edilebilir mi?

Fiyatları Hazine Müsteşarlığı onaylı eksperler tarafından yapılan değerlemelere göre belirlenmekte olduğundan normal şartlarda pazarlık yapılmaz. Ancak bazı durumlarda, taşıt aracının özelliğine göre küçük pazarlıklar (Örneğin; araçlarda sonradan ortaya çıkan kusur durumları, değeri etkileyen olumsuzluklar vs. olması halinde) olabilmektedir.

13. Taşıt araçlarının eski borçları (trafik cezası, tescil öncesi mtv.) varsa kim tarafından ödenecek?

Taşıt aracının bankanın mülkiyetinde olan döneme ilişkin eski trafik cezası borçları banka tarafından ödenmektedir.

Taşıt araçları çekme belgeli tescil edildiğinden banka adına tescil tarihi ile 3. Kişiye satışı arasında doğacak mtv. Borçlarından banka sorumlu değildir.

14. Taşıt araçlrının üzerinde ipotek, haciz vs. takyidat bulunmakta mıdır?

Bankamız mülkiyetine geçmiş bulunan taşıt araçları üzerinde ipotek, haciz gibi sınırlayıcı haklar bulunmamaktadır.

15. İlgilendiğim taşıt aracı internet listesinden neden çıkarıldı?

Taşıt aracı satılmış veya satıştan çekilmiştir.

16. Vadeli satış yapılması mümkün müdür?

Prensip olarak satışlarımız peşindir. Vadeli satış yapılması yerine, müşterinin durumunun uygun olması halinde Bankamızdan tüketici kredisi kullandırılması yolu tercih edilir. İstisnai durumlarda vadeli satış yapılmasına karar verilmesi halinde ise vade farkı (faiz) tahakkuk ettirilir. Araçlar çekme belgeli tescil edildiği için 2. El taşıt kredili alımlara uygun değildir.

17. Satış devrini ne zaman alabilirim?

Araç satış bedelinin peşin tahsili halinde satış devri hemen yapılmaktadır. Ancak, Bankamız prosedürleri kapsamında devir, 7-10 iş günü sürebilmektedir. Taşıt aracının vadeli olarak satılması halinde ise taksit bedellerinin tamamı tahsil edilmeden satış devri yapılmamaktadır

İletişim Bilgileri

Taşıt Araçları Yönetimi
Taşıt Araçları Satış Tetkilisi
Tansu Avcı
0212 348 39 74 - 0553 308 11 93
Tuncay Saymaz
0212 348 39 73 - 0507 029 20 46
Mail : denizbankmenkulyonetimibolumu@denizbank.com

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...