Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

Fiziksel Mekan Güvenliği Aydınlatma Metni

Denizbank A.Ş.
Genel Müdürlük, Şube ve ATM Ziyaretçilerimize İlişkin Aydınlatma Metni

Bu Genel Müdürlük, Şube ve Ziyaretçilerimize İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bankamız genel müdürlük, şube ve ATM’lerimizi ziyaretiniz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bankamızın aydınlatma metinlerine https://www.denizbank.com/kvk linkinden ulaşabilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL

Mersis / Sicil No

0292-0084-4960-0341 / 368587

1.İşlenen Kişisel Verileriniz

Bankamızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Ad soyad, v.b.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Görsel kayıtlar v.b.(örn. kamera görüntüleri vb.)
Fiziksel Mekan Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

2.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Genel Müdürlük, şube ve ATM’lerimizi ziyaretiniz sırasında fiziksel mekan güvenliği ve görsel ve işitsel kayıtlar veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz güvenlik kameraları ile otomatik yöntemler ile kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz ise genel müdürlüğümüzde giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla tarafınızdan otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

3.Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
Kimlik, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Bankamız genel müdürlük binası, şubeleri ile ek hizmet birimlerinde fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla
 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, resmi taleplerin karşılanması, ilgili mutabakatsızlıkların giderilebilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için ATM kamera görüntülerinin kaydedilmesi amaçlarıyla
 • KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz savcılık, emniyet ve yargı mercilerinin taleplerini yerine getirebilmek amacıyla bu makamlar ile paylaşılabilecektir.

4.Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, https://www.denizbank.com/iletisim/musteri-memnuniyeti-formu linkinde yer alan, “Bidirim tipi: Soru - Konu: Bireysel Bankacılık Ürünleri/KOBI Bankacılığı/Tarım Bankacılığı - Alt Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikayet Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak veya aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

 • Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlüğümüze veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak;
 • Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
 • Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak oncemusteri@denizbank.com adresine e-posta göndererek;
 • Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 0 800 numaralı telefonumuzdan arayarak;
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.