Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

DenizBank A.Ş Müşteri ve Ziyaretçilerine İlişkin Aydınlatma Metni

DenizBank A.Ş.
Müşteri ve Ziyaretlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu DenizBank A.Ş Müşteri ve Ziyaretçilerine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Bankamız Genel Müdürlük, şube ve ATM’lerimizi ziyaretiniz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bankamızın aydınlatma metinlerine https://www.denizbank.com/kvk linkinden ulaşabilirsiniz.
Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL

Mersis / Sicil No

0292-0084-4960-0341 / 368587

1.İşlenen Kişisel Verileriniz

Bankamızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Ad soyad, v.b.
Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları v.b.

2.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Genel Müdürlük, şube ve ATM’lerimizi ziyaretiniz sırasında fiziksel mekân güvenliği veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz güvenlik kameraları ile otomatik yöntemler ile kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz ise giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla tarafınızdan otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

3.Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
Kimlik, Fiziksel Mekân Güvenliği Bankamız Genel Müdürlük binası, şubeleri ile ek hizmet birimlerinde fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla
 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Fiziksel Mekân Güvenliği Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, resmi taleplerin karşılanması, ilgili mutabakatsızlıkların giderilebilmesi, dolandırıcılık vb. vakalarının  önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla
 • KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuat kapsamındaki taleplerinin yerine getirebilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

4.Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamındaki taleplerinizi,

 • https://www.denizbank.com/iletisim/musteri-memnuniyeti-formu linkinde yer alan, “Bildirim tipi: Şikâyet - Konu: Bireysel Bankacılık - Alt Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikâyet Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak;
 • Yazılı bir dilekçe vasıtasıyla kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Büyükdere Cad. No: 141 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlüğümüze veya şubelerimizden herhangi birine başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla;
 • Kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine başvurunuzu elektronik posta yoluyla;
 • oncemusteri@denizbank.com adresine güvenli elektronik imzayı veya mobil imzayı içerecek şekilde elektronik posta yoluyla;
 • Bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak oncemusteri@denizbank.com adresine elektronik posta yoluyla;
 • Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 0 800 numaralı telefonumuzdan arayarak

iletebilirsiniz.