Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

DenizBank A.Ş Müşteri ve Ziyaretçilerine İlişkin Aydınlatma Metni

DenizBank A.Ş.
Müşteri ve Ziyaretçilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu DenizBank A.Ş. (Banka) Müşteri ve Ziyaretçilerine İlişkin Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Bankamız Genel Müdürlük, şube, ek hizmet birimlerini ve ATM’lerini ziyaretiniz sırasında yürütülen fiziksel mekan güvenliği süreçleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.


Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Adres

Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL

Mersis / Sicil No

0292-0084-4960-0341 / 368587

1.İşlenen Kişisel Verileriniz

Bankamızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Ad soyad, v.b.
Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları v.b.

2.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Genel Müdürlük, şube ve ATM’lerimizi ziyaretiniz sırasında, fiziksel mekân güvenliği veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, güvenlik kameraları aracılığıyla otomatik yöntemler ile; kimlik veri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz ise, giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla, tarafınızdan otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

3.Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
Kimlik, Fiziksel Mekân Güvenliği Bankamız Genel Müdürlük binası, şubeleri ile ek hizmet birimlerinde fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla
 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Fiziksel Mekân Güvenliği Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, resmi taleplerin karşılanması, ilgili mutabakatsızlıkların giderilebilmesi, dolandırıcılık vb. vakalarının  önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla
 • KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve uyuşmazlık halinde haklarımızın tesisi, kullanılması ve korunması amacıyla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız, buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamındaki başvurunuzu;

 • Yazılı bir dilekçe vasıtasıyla kimliğinizi doğrulamak suretiyle şubelerimize veya Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan DenizBank A.Ş. Genel Müdürlüğü adresine iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.
 • Bankamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak  oncemusteri@denizbank.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.
 • https://www.denizbank.com/iletisim/musteri-memnuniyeti-formu linkinde yer alan, “Bildirim tipi: Şikâyet- Konu: Bireysel Bankacılık- Alt Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikâyet Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

Bu aydınlatma metninin tamamına ve şubede gerçekleştirdiğiniz işlemlerinizle ilgili olarak bankamızın tüm aydınlatma metinlerine https://www.denizbank.com/kvk linkinden veya karekodu cep telefonunuza okutarak ulaşabilirsiniz.