Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Nakdi Krediler

DenizBank kurumsal bankacılık ürünleri ile firmanıza gereken nakit akışını hızlandırın, sermaye, proje ve işletme maliyetleriniz için finansman geliri sağlayın!

Genel Bilgiler

İşletmeniz ve ticari atılımlar için günlük ya da uzun vadeli nakit ihtiyaçlarınızı DenizBank TL/Nakit Kredi Ürünleri ile karşılayabilirsiniz. Faaliyet alanına göre Türk Lirası, döviz, altın ya da gümüş krediler kullanarak istediğiniz hamleyi kolayca yapabilir, hisse senetlerinizi munzam teminat gösterebilir ve farklı vade avantajlarından faydalanabilirsiniz.

DenizBank Güncel TL/Nakit Kredi ürünleri:

 • (CM) Nakit Yönetimi Kredileri
 • Kredili Mevduat Hesabı
 • Güniçi Krediler
 • O/N Krediler
 • Taksitli Krediler
 • Spot Krediler (TL/YP)
 • Rotatif Krediler (TL/YP)
 • İskonto/İştira Kredileri
 • Hisse Senedi Kredisi
 • Garanti ve Kefaletler
 • Altın Kredileri
 • Gümüş Krediler
 • Prefinansman Kredileri (İhracat Finansmanı)
 • Proje Kredileri

Özellikleri

(CM) Nakit Yönetimi Kredileri

Blokeye alınan çekler, takastan çıkan çekler karşılığı, tahsil çekleri veya SGK, elektrik, su, vergi gibi kurumlara olan ödemeleriniz için Nakit Yönetimi Kredileri ürününden faydalanabilirsiniz.

Nakit Yönetimi Kredileri Özellikleri:

 • Nakit çıkışı yaratmaz.
 • Çok kısa sürelidir.
 • Sıfır faiz tanımlanabilir.

(KMH) Kredili Mevduat Hesabı

DenizBank Kredili Mevduat Hesabı, bakiyesi hem artı hem eksi yönde çalışabilen hesap türüdür. Hesabın eksi yöne geçmesi hâlinde, önceden belirlenmiş olan kredi limiti kapsamında otomatik olarak yapılandırılır.

Kredili Mevduat Hesabı Özellikleri:

 • Kredili Mevduat Hesabına bağlı olarak çek karnesi kullanabilirsiniz.
 • DenizBank şubelerinden veya ATM noktalarından nakit para çekebilirsiniz.
 • Yazılı talimat vererek elektrik, su, sabit telefon, GSM, kablolu yayın, kira, okul taksiti, vakıf & dernek bağışı ve kooperatif ödemesi gibi düzenli ya da düzensiz ödemelerinizi otomatik olarak tahsil ettirebilirsiniz.
 • KMH üzerinde yapılan her türlü işlemi aylık olarak düzenlenen ‘’hesap Bildirim Cetveli’’ ile takip edebilirsiniz. Hesap Bildirim Cetveli, tercihinize göre e-posta veya faks ile gönderilebilir.

Güniçi Krediler

Kredibilitesi yüksek olan firmaların gün içinde ihtiyacı olan kısa vadeli finansman kaynağını sağlayan kredi türüdür.

Güniçi Kredi Özellikleri:

 • Gün bitiminde kapatılması esasına dayalıdır.
 • Gün bitiminde kapatılması mümkün olmayan hâllerde faizli TL nakit kredisine çevrilir.

O/N Krediler

Kredibilitesi yüksek olan firmaların günlük ihtiyacı için gecelik olarak Türk Lirası ya da Yabancı Para cinsinden sağlanan kredi türüdür.

O/N Kredi Özellikleri:

 • Türk Lirası olarak kullanılabilir.
 • Döviz olarak kullanılabilir.
 • Faiz tahsilatları günlük olarak yapılır.

Taksitli Krediler (TL/YP)

İşletme sermayesi ihtiyacınızı karşılamak veya işyerinizde yapacağınız her türlü yatırım için kullanılan Türk Lirası veya Yabancı Para taksitli kredilerdir. Nakit Akışınıza göre taksit periyodları belirlenebilir.

Taksitli Kredi Özellikleri:

 •  Sabit eşit taksitli ya da firmanızın nakit akışına uygun esnek geri ödeme imkânı sunar.
 • Türk Lirası veya Yabancı Para döviz cinsinden kullanılabilir.
 • Sabit faizli ya da Değişken faizli seçenekleri bulunmaktadır.

Spot Krediler (TL/YP)

Piyasa koşullarındaki gelişmeler göz önüne alınarak, kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredilerdir. Vade ve faiz riskine karşı korumalıdır. Nakit akışını düzenlemenize yardımcı olur.

Spot Kredi Özellikleri:

 • Kredi anaparası, vade tarihi geldiğinde faiz ile birlikte tek seferde kapatılır.
 • Faiz oranı ve vadesi, kredi başlangıç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenir ve kredi ömrü boyunca sabit kalır.
 • Erken Kapama Opsiyonlu Spot TL/ YP krediler, vadesinden önce kısmen veya tamamen kapatılabilir.

Rotatif Krediler (TL/YP)

Belirli bir vadesi olmadan, faizleri dönemsel tahsil edilen ve kısa süreli çalışma sermayesi amaçlı kullandırılan kredi türüdür. Kısa vadeli finansman ihtiyacı olan ya da peşin mal alımı yapan firmalar için idealdir. Faiz yükünün asgariye indirilmesini sağlar.

Rotatif Kredi Özellikleri:

 • Türk Lirası ya da Yabancı Para cinsinden kullanılabilir.
 • Faizler 3 ayda bir, dönem sonlarında tahsil edilir.
 • Faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre ayarlanır.
 • Teminatlar nakde dönüştürülebilir.
 • Nakit ödemeler kısmen ya da tamamen kapatılabilir.

İskonto/İştira Kredileri

İskonto Kredisi, iskonto edilen senedin, ciro (temlik cirosu) ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir. Nakit döngüsü yoğun olan, çek - senet portföyü yüksek hacimli firmaların kısa vadeli ihtiyaçları için esneklik ve kolaylık sağlayan kredi türüdür.

İskonto/İştira Kredileri Özellikleri:

 • Vadesi gelmemiş olan ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden BSMV, KKDF gibi yasal kesintiler düşülerek, kalan bakiye ödenir.

Hisse Senedi Kredisi

Hisse senetlerinin munzam (ek) teminat olarak alındığı kredi türüdür. Nakit ihtiyacınız olduğunda borsadaki hisse senetlerinizi bozmadan teminat olarak gösterebilir, kredi finansmanı sağlayabilirsiniz.

Garanti ve Kefaletler

Müteahhit firmaların konut projelerine destek amacıyla tesis edilen limittir. Proje bazında ve firmanın proje performans riskine göre değerlendirilir. Müteahhit firma proje tamamlanana kadar, konut alıcısı ile yapılan sözleşmenin ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ dan ileri gelen risklerin garantörüdür. Konut projesinin fiilen tamamlanması, konut kredilerine ilişkin DenizBank lehine ipoteklerin tesis edilmesi, Mortgage işkolunun müteahhit firma ile yapılan protokolde tanımladığı diğer dokümantasyonun temini ve akabinde Bireysel Krediler bölümünün risk çıkışına dair muvafakati ile konu, proje bazlı limit olarak sonlandırılır.

Altın Kredileri

Altın işleyen firmalara, altın üzerinden işçilik geliri elde eden üretici firmalara ve altın ihracatı yapan firmalara özel olarak sunulan kredi türüdür.

Altın Kredisi Özellikleri:

 • Kredi, altın külçesi olarak kullandırılır.
 • Anapara ve faiz ödemeleri altın cinsinden yapılır.
 • Erken ödeme opsiyonlu olarak kullanılabilir.
 • Taksitli altın kredisinde kilo ile alınan altın gramla ödenebilir.
 • Kredibilitesi yüksek olan firmalar spot altın kredisinden faydalanabilir.

Gümüş Krediler

Gümüş işleyen firmalara, gümüş üzerinden işçilik geliri elde eden üretici firmalara ve gümüş ihracatı yapan firmalara özel olarak sunulan kredi türüdür.

Gümüş Kredisi Özellikleri:

 • 5000 ons (175.000) USD alt kullandırım sınırı vardır.
 • Taksitli kredilerde vade sınır 1 yıldır.

Prefinansman Kredileri (İhracat Finansmanı)

İhracat yapan firmalara, ihracat sayılan satış ve teslimlerde, döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımında finans desteği sağlaması için sunulan kredi türüdür.

Prefinansman Kredi Özellikleri:

 • 18 aya kadar vade ile kullanılabilir.
 • Firma tarafından bizzat yurtdışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlanıp, yurtiçi bankalar veya özel finans kuruluşları aracılığıyla alışı yapılmak suretiyle kullandırılır.

Proje Kredileri

Firmaların yatırım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan kredi türüdür. Proje kredilerinin geri ödeme kaynağı esas olarak yatırımdan sağlanacak olan nakit girişidir. Fizibilite raporlarının ve nakit akışların iyi analiz edilmesi önemlidir.

Proje Kredisi Özellikleri:

 • Uzun vadeli olarak kullanılabilir.
 • Ödemesiz dönem içerebilir.

İlginizi Çekebilir