Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Gayri Nakdi Krediler

İşletmenize gereken gayri nakdi kredi çözümleri için DenizBank’a gelin, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinizde ivme kazanın!

Genel Bilgiler

İş hacmini yükseltmek isteyen firmalar ister yurt içinde ister yurt dışında yapmak istedikleri atılımlar için DenizBank’a gelerek gayri nakdi kredi talebinde bulunabilir. Finansal kaynakla birlikte prestij sağlayan teminat ve referans mektupları, harici garantiler, akreditif, kabul/aval kredileri ve ülke kredisi ile nakit çıkışı olmadan teminat gösterebilirsiniz.

Özellikleri

DenizBank Gayri Nakdi Kredi Ürünleri:

 • Teminat Mektubu
 • Referans Mektubu
 • Harici Garantiler
 • Akreditif
 • Kabul/Aval Kredileri
 • Ülke Kredisi

Teminat Mektubu

Resmi kurum ve kuruluşlarla, ikinci ya da üçüncü şahıslarla, gerçek veya tüzel kişilerle yapacağınız iş anlaşmalarında, mal alım/satımlarında, bayilik, mahkeme, ihale, kira, güvence bedeli vb sözleşmelerde ihtiyacınız olan gayri nakdi kredi türlerinden biridir. Bir taahhütte bulunduğunuz zaman, sözleşmede belirlenen şartları süresi içinde yerine getireceğinizi, getiremezseniz zararın DenizBank tarafından üçüncü tarafa ödeneceğini belirten mektuplardır.

Teminat Mektubu Özellikleri:

 • Türk Lirası ya da Yabancı Para birimi üzerinden düzenlenebilir.
 • Süreli veya süresiz vadeye sahip olabilir.
 • Maliyet avantajı sağlar.
 • Sermaye bağlamadan iş yapabilme olanağı tanır.
 • Muhatabınız olan kurum veya kuruluş, DenizBank teminat mektubu ile kendini güvende hisseder.

Referans Mektubu

Bayındırlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı diğer dairelerle birlikte, kamu ya da özel kuruluşların açacakları ihalelere katılmak amacıyla DenizBank’tan referans mektubu talep edebilirsiniz.

Referans Mektubu Özellikleri:

 • Talebinize göre Türk Lirası olarak düzenlenebilir.
 • Talebinize göre döviz cinsinden düzenlenebilir.
 • Firmanıza veya şahsınıza prestij sağlar.
 • Güvenilirliğiniz artar.

Harici Garantiler

Muhatabı yurtdışında yerleşik durumdaki kurum ya da kişi olan gayri nakdi kredi ihtiyacını karşılayan ürünlerdir. DenizBank tarafından kontrgaranti veya doğrudan yararlanma ile, yurtdışındaki alıcı şirketin, Türkiye’de hizmet veren ihracatçı şirketlerden peşin ödemeyle satın aldığı ürün ve hizmetlerin yüklenmesi/teslimini teminen; ya da yurtdışında mühendislik, inşaat, tesisat, montaj, danışmanlık, taşıma ve proje gibi hizmetler veren girişimcilerin aldıkları işler için düzenlenir.

Harici Garanti Özellikleri:

 • Girişimciler, yurtdışında açılan ihalelere tek başına veya o ülkede hizmet veren yerel bir şirket ile adi ortaklık kurarak katılabilir.
 • DenizBank, Türk girişimcilerin katılacağı bu adi ortaklıklara da garanti verir.

Akreditif

DenizBank ithalat işlemlerinde, ithalatçı şirketin ödediği veya vadesinde ödeyeceği bedele karşılık, istediği nitelikte mal ya da hizmet alınmasını ve ihracatçının sözleşmede belirlenen koşullarda mal ya da hizmet bedelini tahsil etmesini garanti altına alır. Alıcı tarafın bankası, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığı ile sözleşmede belirlenen süre içinde mal ya da hizmetin alındığını gösterir belgenin ibrazı karşılığı satıcı tarafa ödeme yapmayı taahhüt eder.

Akreditif Özellikleri:

 • Uluslararası ticaret sahasında, bankanın güvenilirliği çatısı altında alıcı ve satıcıyı koruyan bir sistem olarak kullanılır.
 • Ödemeler, mal ya da hizmetin kontrolü ve mülkiyetin devri ile ilgili belgelerin ibrazına esastır.

Kabul/Aval Kredileri

DenizBank, ithal edilecek mallara ihracatçı firmanın keşide edeceği poliçe kabulü ile ödeme yapmadan, belirli bir vade sonunda ödeneceğini satıcı firmaya garanti eder. DenizBank, firmanın yapacağı ithalat ile ilgili poliçeleri avalist sıfatıyla imzalar.

Kabul/Aval Kredisi Özellikleri:

 • İthalatçı tarafından kabul edilen ve vadesine en fazla 12 ay kalan poliçelere aval verilir.
 • İthalat işlemlerinde Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditifli ödemeler DenizBank garantisi altında poliçelere bağlanarak senetli borç haline getirilir.
 • Poliçelere ithalatçı banka tarafından aval verilmesi durumunda, poliçeler herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken tahsil edilebilir.

Ülke Kredileri

İhracatçı firmanın aracı bankadan parasını peşin aldığı, ithalatçının ise ödemeyi vadeli olarak yaptığı kredi türüdür. İthalatçının bankası, aracı olan banka ile kredi anlaşması imzalayarak garantör veya borçlu olur. Vade geldiğinde ödemeler, ithalatçının bankası aracılığı ile yapılır. Bu şekilde ithalatçının bankası, ithalatçı firmanın riskini almış olur. Bu krediyi talep eden ihracatçı, kendi ülkesindeki Eximbank’a projesiyle birlikte başvurur ve ithalatçı için orta vadeli kredi isteğinde bulunur.

Bu tip krediler, ihracatçının ülkesine göre şu isimlerle anılır:

 • Hermes - Almanya
 • Coface - Fransa
 • Sace - İtalya
 • US Exim - Amerika
 • OKB - Avusturya
 • ECGD - İngiltere
 • SERV - İsviçre
 • Ducroire - Belçika
 • Cesce - İspanya

Gayri Nakdi Kredi ürünleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için DenizBank şubelerine gelebilir ya da 0 850 222 0 800 numaralı telefon bankacılığından destek isteyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir