Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

İcra Komiteleri

Aktif-Pasif Komitesi

Aktif-Pasif Komitesi, her hafta Genel Müdür başkanlığında, bilançoya etki edebilecek faaliyetlerde bulunan grup yöneticileri ve Banka Baş Ekonomisti’nin katılımıyla toplanır. Toplantının gündemini Banka’nın bilançosu, işkolları faaliyetleri, genel ekonomik veriler ve mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi ile haftalık aktif-pasif stratejinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

Kredi Üst Risk Komitesi

Kredi Üst Risk Komitesi, DenizBank işkolları ve iştiraklere ait kredi portföyü üzerinde risk oluşturabilecek piyasa ve ekonomik gelişmelerin etkilerini değerlendirmek, yakın takip ve sorunlu kredilerin genel değerlendirmesini yapmak, sorunlu kredilere ait tahsilat gelişimini izlemek ve karşılık bütçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 3 ayda bir toplanır.

Disiplin Komitesi

Banka içi mevzuatın ve disiplin yönetmeliğinin disiplin cezası gerektirdiği işlem ve hareketlerin mevcudiyetini, faillerini, kusur derecelerini ve muhtemel zararları saptamak amacıyla görev yapar. Disiplin Komitesi, sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank A.Ş.’nin Yönetim Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü, Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı, Hukuktan sorumlu en üst düzey yönetici, Matriks Genel Müdür Yardımcısı/İştirak ve DFHG’ye dahil Şirket Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Grup Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanı’ndan oluşur. Toplantılara İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Disiplin Komitesi gerektikçe toplanır ve gündemindeki konuları karara bağlar.

Satınalma Komitesi

Satın alma prosedürü çerçevesinde, uygun kalite ve fiyat kriterlerine göre Banka genelinde merkezi olarak toplu ya da münferit alımların yapılması amacıyla oluşturulmuştur.

Her ayın 3.haftası Perşembe günü saat 09:30’da yapılacak “Genel Satınalma Komitesi” nde gelen talepler değerlendirilerek Komite Kararları onaylanacaktır.

Bankamızda her türlü satınalma işlemi Satınalma Komitesi aracılığıyla “Onaylı Tedarikçiler” listesinde yeralan kuruluşlarından merkezi olarak gerçekleştirilir.

İletişim Komitesi

DenizBank’ın imajını güçlendirmenin ve desteklemenin yanı sıra, kurum kimliğini oluşturan özelliklerin doğru mesaj, proje ve kitle iletişim araçlarıyla, hedef kitlelere ulaştırılması amacıyla kurulmuştur. İletişim Komitesi en az ayda bir defa toplanır. Oluşan görüş ve öneriler, karar alınmak ve tartışılmak üzere Üst Kurul’a sunulur.

Terfi Komitesi

DFSG’nda görev yapmakta olan tüm çalışanları dikey (hem ünvanın hem de görev ve sorumluluğun artması) ve yatay (görev ve sorumluluğun aynı kalarak ünvanın değişmesi) ilerlemeleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ve nihai kararların verildiği komitedir. Terfi Komitesi, tüm Üst Kurul Üyeleri ve Genel Müdür başkanlığında yılda 4 kere toplanır.

Yılda 4 kere toplanan DenizBank Terfi Komitesi, çalışanların bir üst ünvana yükselmeleri ile ilgili talepleri karara bağlamaktadır. Yöneticilerin, çalışanlarının bir üst ünvanın gerektirdiği mesleki deneyim, bilgi, beceri, almış olduğu kurum içi-dışı eğitimler ve performanslarını da göz önünde bulundurarak yapmış oldukları terfi taleplerini değerlendirmekte ve çalışanların terfi etmelerine karar verilmektedir.