Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Birikimlerinizi sermaye piyasası üzerinde değerlendirmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel yasalarına uygun yetki belgesine sahip olan DenizBank’ı tercih edebilirsiniz.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Ekonomide finansal sistemin yapı taşlarından biri sermaye piyasasıdır. Finansal sistemi oluşturan yapı taşları da, tasarruf sahipleriyle fona ihtiyaç duyanlar arasında alışverişi sağlayan kurumlar, finans kurumları ve araçları, bu kurumların yasal düzenlemelerini oluşturan ve denetleyen kurullardır. Finansal sistemin temel amacı, tasarruf sahiplerini yüksek verim alanlarına yönlendirmek, ekonominin doğasından kaynaklanan her türlü riske karşı önlem almak ve yönetmektir. Finansal sistemin başlıca elemanları bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılıktır.

Sermaye Piyasası Neden Önemlidir ve Çeşitleri Nelerdir?

Belli bir getiri beklentisi ile birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, sermaye piyasalarının araçlarını kullanır. Fona ihtiyaç duyan kişi ya da kuruluşlar ise, ihraç ettikleri borçlanma senedi ya da hisse senetlerinin teminatıyla finansman sağlamaya çalışır. Risk unsurlarını asgari seviyede tutmak isteyen sektör mensupları, türev araçların desteği ile arbitraj ya da hedge gibi yöntemlere başvurur. Sermaye piyasası sadece risk yönetimini kontrol etmekle kalmaz, yastık altı olarak nitelendirilen küçük birikimleri de ekonomiye kazandırmayı hedefler. Tek başına bir getirisi olmayan bu birikimler menkul kıymetler üzerinde birikerek ekonomiye faydalı yatırımlara dönüşür.

Birincil ve İkincil Piyasalar

Tasarruf sahipleriyle fon ihtiyacı olanların çeşitli araçlar vasıtası ile direkt olarak karşı karşıya geldiği piyasa birincildir. Şirketlerin hisse senetlerini ihraç ederek halka arz sunması, fon sahibi kişilerin de bu hisse senetleri üzerinde yatırım yapması birincil piyasa örneğidir. Menkul kıymetlerin nakit paraya çevrildiği ikincil piyasalar, daha önceden alım ve satıma konu olan menkul kıymet işlemlerini aracı kurumlaların vasıtasıyla yapan piyasalardır. Varyantlar, vadeli işlem sözleşmeleri, pay ve hisse senedi gibi menkul kıymetler bu piyasada kullanılabilir. Menkul kıymetler borsası, bu piyasaların organize örneklerinden biridir. Siz de DenizBank yatırım ürünlerini kullanarak kâr getirisi sağlayabilir, paranızı güvenli şekilde değerlendirebilirsiniz.

Sermaye Piyasasına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Sermaye piyasası faaliyetlerinin güvenli ve verimli şekilde gerçekleşmesi için yasal düzenlemeler yapan ve denetleyen ‘Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)’, aynı zamanda geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını da sürdürür. Yatırımcıların haklarını korumakla da görevli olan SPK, piyasaların etkin ve adil çalışabilmesi için gerekli olan kuralları belirler ve taraflar üzerinde yaptırım gücüne sahiptir. SPK ile ilişkili olarak faaliyet gösteren diğer kuruluşlar şunlardır:

 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • TCMB - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
 • BDDK - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • MKK - Merkezi Kayıt Kuruluşu
 • TSPAKB - Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği
 • TAKASBANK - Takas ve Saklama Bankası
 • Borsa İstanbul
 • Yatırım Kuruluşları
 • Halka Açık Firmalar
 • Derecelendirme Firmaları
 • Portföy Yönetim Firmaları

Sermaye Piyasasında Hangi Araçlar Kullanılır?

Sermaye piyasalarında borsa yatırım fonları, devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri, hisse senetleri, özel sektör bonoları, varlık teminatlı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, opsiyonlar, kira sertifikaları ve vadeli işlemler sözleşme araçları kullanılır.

Halka arz edilen şirketlerden pay (hisse) senedi alarak ortak olmak isteyen yatırımcılar, organize borsalarda işlem yapabilir, yönetimde oy kullanma hakkı kazanabilir ve kâr üzerinden pay alma gibi gelirler elde edebilir. Devletin veya özel sektörün fon arayışında ortaya çıkan tahviller, menkul kıymetler sunarak finansal destek sağlar. Tahvil sahibi olarak, tahvili aldığınız kuruluştan sadece alacaklı olur, ortaklık hakkı elde edemezsiniz. Vade süresi 1 yıldan daha az olan tahvillere ‘bono’ denir. DenizBank uzmanlarıyla görüşerek vadeli işlemler ve diğer yatırım araçları hakkında güncel bilgi edinebilir, farklı alternatifleri bir arada inceleyebilirsiniz.

DenizBank Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Birikimlerinizi sermaye piyasası üzerinde değerlendirmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel yasalarına uygun yetki belgesine sahip olan DenizBank’ı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz yatırım uzmanlarımızdan destek alarak, birikimlerinizi nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında fikir sahibi de olabilirsiniz.

Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca faaliyet izinlerimizin yenilenmesine ve aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bankamıza 15.01.2016 tarih ve BNK-025(066) sayılı yetki belgesi verilmiştir.