Yatırımcı İlişkileri Grubu

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü

Faaliyet Alanı

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü, DenizBank’ın benimsediği eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri doğrultusunda, pay sahipliği haklarının ilgili mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemeler çerçevesinde korunması ve kullanılmasını sağlamak amacıyla, Eylül 2004’te kurulmuştur. Mali İşler Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü üst yönetim ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamakta ve bu çerçevede Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Bölüm ayrıca, Bankanın tâbi olduğu düzenlemeler doğrultusunda resmi makamlara, kredi derecelendirme (rating) kuruluşlarına ve diğer menfaat sahiplerine çeşitli finansal bilgilerin sunulmasını sağlamakta ve diğer Bölümlere bu çerçevede destek vermektir.

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü, banka içi ve banka dışı bilgilendirme fonksiyonunu yerine getirmek üzere aşağıdaki görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.

Bu Bağlamda Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü

  • Pay sahiplerinin bilgi edinmesinde, Genel Kurul’a katılımında ve oy haklarının kullanılmasında etkin rol oynamak ve bu çerçevede Banka ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak,
  • Tarafsız, doğru, güncel ve aydınlatıcı bilgi aktarımını garantileyen bilgilendirme politikaları oluşturarak pay sahiplerinin Banka ile ilgili bilgi edinme taleplerini, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında karşılanmasını sağlamak, Üç aylık dönemler itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve DenizBank ile ilgili önemli gelişmelerin, özel durum açıklamaları ve basın bültenleri ile duyurulmasında etkin rol almak,
  • Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarını hazırlamak ve İngilizce ve Türkçe Internet sitelerinde yer almasını sağlamak,
  • Rating kuruluşları ile iletişimi sağlamak ve yıllık değerlendirme toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek,
  • Kredi kuruluşları gibi menfaat sahipleri ile ilişkilerde Banka’nın ilgili birimlerine finansal ve kurumsal bilgi çerçevesinde destek olmak,
  • Çeyrek bazlı olarak sektör ve diğer bankaların finansalları ve faaliyetlerinin gelişimini izlemek ve değerlendirme raporlarını üst yönetim ile paylaşmak,
  • Genel Kurul Toplantısının mevzuatta belirlenmiş platformlarda duyurulması, öncesi ve sonrasında pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanların Bankanın İnternet sitesinde ve EGKS’de (Elektronik Genel Kurul Sisteminde) yayınlanması ve Genel Kurul Toplantısının mevzuata, esas sözleşmeye ve banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...