Yönetim Kurulumuz 10 üyeden oluşmaktadır. 3 üye icrada görev almakta, 5 üye icrada görev almamakta ve bu üyelerin 2'si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1959 doğumlu olan ATEŞ, TED Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan ATEŞ, 1986 –1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemini kurmuş ve 1993 yılında Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1994-1996 yılları arasında Bank Ekspress'te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express’in yeniden yapılandırılması projesini yürütmüştür. Rusya'da GarantiBank Moscow'u kurmuş, 1996 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.

DenizBank hisseleri Ekim 2004'te halka arz edilmiş, arz miktarının 5.5 katı kadar talep toplanmıştır. Ayrıca Sayın ATEŞ yönetiminde Mayıs 2006’da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin 3.250 Milyar Dolar bedel ve Türkiye’de en yüksek tutar olan 4,7 çarpan değeriyle Dexia S.A.'ya satış süreci gerçekleştirilmiştir. ATEŞ, 6 yıl sonra Haziran 2012’de Dexia Grubu sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %99.85’inin 1.33 çarpan değeri ve 3.6 Milyar Dolar bedel ile Sberbank’a, Temmuz 2019’da ise zorlu piyasa koşullarına rağmen 1 çarpana yakın bedel ile 15,48 milyar TL’ye Emirates NBD’ye satış sürecini yönetmiştir. Mayıs 2011’de Deniz Emeklilik’in defter değerinin 10 katı bedelle 256 Milyon Euro’ya, 15 yıllık satış anlaşması ile devredilmesi ve 2013 yılında Citi Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü’nün yaklaşık 1.500 çalışanıyla devralınması da Sayın ATEŞ’in yönetiminde gerçekleşmiştir.

DenizBank iştirakleri olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Intertech A.Ş., DenizBank Moskova ve DenizBank AG'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Hakan ATEŞ, 2020 Eylül ayı itibarıyla Emirates NBD Mısır’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne layık görülen ATEŞ, iki çocuk babasıdır ve iyi derece İngilizce bilmektedir.

1965 doğumlu olan VAN ROSTE, Limburg (Belçika) Üniversitesi’nde Pazarlama alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Bacob Bank'ta Kurumsal Satış Departmanı’nda başlamış olup, Paribas Bank Belçika ve Artesia BC'de Kurumsal Satış Müdürü, Yapılandırılmış Ürünler ve Döviz Türevleri Bölümleri’nde Bölüm Müdürü, 2002 yılında Dexia'da Hazine ve Finansal Piyasalar Grubu'nda Finansal Mühendislik ve Türev Ürünleri Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiş olup, 2003-2005 yılları arasında Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Yapılandırılmış Finans ve İhracat Finansmanı Bölümü’nde görev almıştır. 2005-2007 yılları arasında Dexia Holding’de Üst Düzey Yönetici, 2007 yılında DenizBank A.Ş. Kamu ve Proje Finansmanı Grubu’nda Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2009 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu’nda Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı ve 2009 -2020 yılları arasında DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Wouter Van Roste 1 Nisan 2020 itibarıyla DenizBank AG’nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

1964 doğumlu olan KUMRU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1987-1999 yılları arasında Esbank T.A.Ş’de çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, 1998’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. KUMRU, 1999’da DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ailesine katılmıştır. DenizBank A.Ş. Kurumsal Pazarlama Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Deniz Leasing ve Deniz Faktoring Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında DenizBank Moskova Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009-2011 arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu Proje Finans ve Yurt Dışı İştirakler Grubu’nda Genel Müdür Yardımcılığı, 2011-2012 arasında ise Toptan Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Derya KUMRU, Aralık 2012’den bu yana DenizBank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte; Mart 2021’den itibaren ise Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ile Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu fonksiyonlarını üstlenmektedir.

1964 doğumlu olan KAYA, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1986 yılında Pamukbank'ta başlayan Tanju KAYA, sırası ile Türk Ekonomi Bankası, Marmara Bank ve Alternatif Bank'ta çalışmaya devam etmiştir. 1994-1997 yılları arasında Bank Ekspress'te Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 1997 yılında DenizBank A.Ş.’de Ankara Şube Müdürü olarak görevine başlayan Tanju KAYA, 2002-2003 yılları arasında İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürlüğü görevine devam etmiş, 2003-2016 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Yönetim Hizmetleri Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmüştür. Haziran 2016-2020 tarihleri arasında DenizBankA.Ş.’de Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve DFHG Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı olarak çalışan KAYA, Haziran 2020’den itibaren mevcut fonksiyonlarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

1960 doğumlu olan DİZDAR, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk alanında Lisans, 1985 yılında Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Asistan olarak başlayan Ali Murat DİZDAR, 1990-1998 yılları arasında Altheimer & Gray Şirketi’nde Hukuk Müşaviri, 1998-2001 yılları arasında Birleşik Türk Körfez Bankası'nda Hukuk Bölümü Müdürü, 2001 yılında Osmanlı Bankası'nda Hukuksal Danışmanlık Birim Yöneticisi, 2002 yılında Taib Yatırımbank'ta Hukuk Müşavirliği ile Risk Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2002-2003 yılları arasında DenizBank A.Ş. Hukuk Bölümü’nde Hukuk Kurumsal Bölüm Müdürü, 2003-2010 yılları arasında Hukuk Bölümü’nde Hukuk Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiş olup, 2010’dan itibaren DenizBank A.Ş.’de Hukuk Baş Müşaviri olarak görevini sürdürmektedir.

1969 doğumlu olan HIÇKIRAN, 1992 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1996 yılında Citibank’ta Satış Müdürü olarak başlamış olan Ayşenur HIÇKIRAN, 1996-2013 yılları arasında sırasıyla Bursa Bölge Müdürü, Ege Bölge Müdürü, Marmara Bölge Müdürü, Türkiye Satış Kanalları Grubu Başkanı, Tüketici Kredileri ve Satış Kanalları Grubu Başkanı Ödeme Sistemleri, Tüketici Kredileri ,Satış ve Alternatif Dağıtım Kanallarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve son olarak Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Temmuz 2013’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanalları Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1967 doğumlu olan BÖCÜGÖZ, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Garanti Bankası'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bora BÖCÜGÖZ, 1990-1994 yılları arasında Esbank'ta Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür Yardımcısı, 1994 yılında Bank Espress Menkul Kıymetler Bölümü Müdür Yardımcısı, 1994-1997 yılları arasında Toprakbank'ta Menkul Kıymetler Bölümü Müdürü, 1997-2002 yılları arasında Kentbank'ta Hazine Koordinatörü, ve Fon, Kaynak Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Fon Yönetimi Grubu’nda Genel Müdür Yardımcısı,. 2007’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Hazine, Finansal Kurumlar, Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1967 doğumlu olan DUMAN, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Promaks A.Ş.'de Analist Yazılımcı olarak başlayan Dilek DUMAN, 1993 yılında Akal Tekstil’de ARGE Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1993-1997 yılları arasında DenizBank iştiraki olan Intertech'te Teknik Danışman olarak görevine başlayan DUMAN, 1998 -2003 yılları arasında DenizBank A.Ş. Bilgi Teknolojisi Bölümü'nde Grup Müdürü, 2004-2007 yılları arasında DenizBank A.Ş. İştirakı olan Intertech Genel Müdürü, 2008-2009 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürütmüştür. 2009’dan itibaren DenizBank A.Ş.’de Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1975 doğumlu olan ABIL, 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ’de Denetçi olarak başlamış olan Ruslan ABIL, 2010-2012 yılları arasında Price Waterhouse Coopers USA’da Direktör, 2012-2013 yılları arasında Union Bank of California’da Teknik Projeler ve Grup Raporlaması Direktörü, 2013-2014 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Mali İşler Grup Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Şubat 2014’ten bu yana DenizBank A.Ş.’de Grup Raporlama ve Aktif Pasif Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan ABIL, Nisan 2017 itibariyle Mali İşler Grubu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Komitesi Üyeliği’ne atanmıştır.

1970 doğumlu olan KOÇAK, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonometri alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1996 yılında Toprakbank’ta Ticari Bankacılık Departmanı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamış olan Burak KOÇAK, sırasıyla Bank Ekspress, Türk Ekonomi Bankası, Körfezbank ve Garanti Bankası’nda Şube Ticari ve Kurumsal Bankacılık Satış pozisyonlarında görev aldıktan sonra Akbank’ta Genel Müdürlük KOBİ Pazarlama ve Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Burak KOÇAK, 2006-2009 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Şube Performans Yönetimi Grup Müdürü, 2009-2014 yılları arasında İstanbul Anadolu-2 Bölge Müdürlüğü yapmıştır. 2014-2016 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmüştür. Şubat 2016’dan itibaren DenizBank A.Ş.’de Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1971 doğumlu olan ÖNENÇ, 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği alanında Lisans, 1997 yılında New York Pace University, Lubin School of Business’ta finans alanında MBA ve 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık alanında Doktora yapmıştır.

Kariyerine 1997 yılında DenizBank A.Ş. Hazine Bölümü’nde Uzman Dealer olarak başlayan Cem ÖNENÇ, sırasıyla İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Hazine Satış, DenizBank AG Vienna Özel Bankacılık Bölüm Müdürlüğü, DenizBank A.Ş. Özel Bankacılık Şube Müdürlüğü, Özel Bankacılık Grup Müdürlüğü ve Şubat 2014 itibariyle; Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu GMY olarak atanmıştır. Haziran 2016 tarihinde bu görevine ek olarak Deniz Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ni de üstlenmiştir.

1968 doğumlu olan DEMİRAĞ, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1991 yılında Garanti Bankası'nda Yönetmen olarak başlayan Cem DEMİRAĞ, 1995-2002 yılları arasında EGS Bank’ta Şube Müdürü, 2002-2003 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Şube Müdürü, 2003 yılında Halkbankası'nda Ticari KOBİ Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Kurum Baş Danışmanı, Vakıflar Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2010 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkanlık Danışmanı, 2010-2012 yılları arasında DenizBank A.Ş. İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nda İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Ağustos 2012 yılından itibaren görevini DenizBank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmüş olup Kasım 2012 yılında - İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'na atanmıştır. 2013’den itibaren DenizBank A.Ş.’de İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

1967 doğumlu olan BAŞER, 1988 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Elektrik Elektronik alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Araştırma alanında başlamış olan Edip Kürşad BAŞER, 1990-1997 yılları arasında InterBank’ta, 1997-1999 yılları arasında Nergis Holding Özel Projeler Müdürü, 2000-2001 yılları arasında Doğuş Hizmet Yön. A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2003 yılları arasında Yassı Metal Sanayi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 2004 yılında DenizBank A.Ş.’de Nakit Yönetimi Bölüm Müdürü, 2004-2007 yılları arasında Nakit Yönetimi Grup Müdürü, 2007-2008 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Grup Müdürü, 2008-2009 yılları arasında Kurumsal Bankacılık-Satış Grup Müdürü, 2009-2012 yılları arasında Kredi Politikaları ve Risk İzleme Grup Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Kredi Metodolojisi Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Kasım 2014’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Kurumsal Kredi Politikaları Grubu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir . Mart 2021’den itibaren ise DenizBank A.Ş.’de Bireysel, KOBİ, Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis ve IFRS Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1966 doğumlu olan ARABACIOĞLU, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme alanında Lisans ve 1994 yılında Edinburgh Heridt-Watt Üniversitesi’de Bankacılık ve Finans alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1988 yılında Deloitte Şirketi’nde Denetçi olarak başlayan ARABACIOĞLU, 1991-1994 yılları arasında VakıfBank’ta Yatırım Uzmanı, 1994-1996 yılları arasında Bayındır Menkul Kıymetler A.Ş.’de Portföy Yönetimi Müdürü, 1996-1998 yılları arasında Kent Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.’de Grup Başkanı, 1998-1999 yılları arasında İktisat Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 1999-2001 yılları arasında DenizYatırım’da Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2003 yılları arasında DenizBank A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Haziran 2003’den itibaren DenizBank İştirakı olan Deniz Portföy’de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

1974 doğumlu olan Cansever, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği alanında lisans, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Bankacılık ve Finans alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine 1998 yılında DenizBank'ta Yönetici Adayı programıyla başlayan Hayri CANSEVER, sırasıyla 1998-1999 yılları arasında Zorlu Holding Finansman Bölümünde Uzman, 1999-2004 yılları arasında Karaköy Şube'de Kurumsal Bankacılık Pazarlama Bölümünde Uzman, Yetkili ve Yönetmen pozisyonlarında çalışmıştır. 2004-2007 yılları arasında DenizBank Moskova'da Kurumsal Bankacılık Bölüm Müdürü ve 2007-2008 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, 2008-2010 yılları arasında DenizBank A.Ş. Bayrampaşa Ticari Merkez Şubesinde Şube Müdürü, 2010-2011 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal Bankacılık Grup Müdürü, 2011-2012 yılları arasında DenizBank Moskova Genel Müdür, 2013-2015 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal Bankacılık ve Nakit Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2015-2016 yılları arasında Destek Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü görevlerini yürütmüştür. Ocak 2017'de DenizBank A.Ş. Genel Sekreterlik ve Sberbank Koordinasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Son olarak 2019 Temmuz ayı itibariyle Genel Sekreterlik ve Yurtdışı İştirakler Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1971 doğumlu olan AKOSMAN, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme alanında Lisans, 1997 yılında Loyola Üviversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Kariyerine 1991 yılında Aktuğ Plastik INC.’de Finans Analisti olarak başlamış olup, sırasıyla REFCO LaSalle Grup, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görev almıştır. 2004-2008 yılları arasında Deniz Türev Şirket Genel Müdür Yardımcısı, 2008-2010 yılları arasında Deniz Yatırım Türev Araçları Faaliyetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Melih AKOSMAN, 2010’dan itibaren Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

1968 doğumlu olan AYDOĞDU, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1995 yılında Ceylan Holding Fon Yönetimi/Finansman Bölümü’nde Fon Yönetimi/Finansman Uzman Yardımcısı olarak başlayan Mehmet AYDOĞDU, 1996-1998 yılları arasında Bank Kapital Merkez Şubesi’nde Uzman, 1998 yılında Demirbank A.Ş. Kartal Şubesi’nde Kurumsal Ürünler Pazarlama Yetkilisi, 1998-2002 yılları arasında Bayındırbank Kurumsal Pazarlama Yönetmen olarak görev yapmıştır. 2002-2003 yılları arasında DenizBank A.Ş. Avrupa -3 Bölge Pazarlama Departmanı’nda Yönetmen, 2003-2005 yılları arasında Beşyüzevler Şube Müdürü, 2005 yılında Çağlayan Şube Müdürü, 2005-2009 yılları arasında Maslak Ticari Merkez Şube Müdürü, 2009-2010 yılları arasında Ticari Bankacılık Satış Grup Müdürü, 2011-2015 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş olup, 2015’den itibaren Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1966 doğumlu olan ÇİTİL, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık alanında Lisans, 1988 İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1988 yılında Interbank’ta İnşaat Bölümü’nde başlamıştır. 1997-2013 yılları arasında DenizBank A.Ş. İnşaat ve Emlak Grup Müdürü olarak görev yapan Mehmet ÇİTİL, Ocak 2014’den itibaren Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

1972 doğumlu olan KULAKSIZ, 1996 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1996 yılında H. Toprak Holding A.Ş.’de İthalat Departmanı’nda başlamış olan Murat KULAKSIZ, sırasıyla ToprakBank A.Ş. ve BayındırBank A.Ş.’de Müfettiş olarak görevini yürütmüştür. Murat KULAKSIZ, 2003-2004 yılları arasında DenizBank A.Ş. Çağlayan Şubesi’nde Yetkili Müşteri Temsilcisi, 2004 yılında DenizBank A.Ş. Ayazağa Şubesi’nde Kurumsal Pazarlama Yönetmeni, 2004-2005 yılları arasında DenizBank A.Ş. Ayazağa Şubesi’nde Ticari Bankacılık Yönetmeni, 2005 yılında DenizBank A.Ş. Çağlayan Şubesi’nde Ticari Bankacılık Yönetmeni, 2005-2007 yılları arasında DenizBank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi’nde Ticari Bankacılık Yönetmeni, 2007 yılında DenizBank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi’nde Şube Müdürü, 2007-2009 yılları arasında DenizBank A.Ş. Ayazağa Şubesi’nde Şube Müdürü, 2009-2011 yılları arasında DenizBank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi’nde Şube Müdürü, 2011-2012 yılları arasında DenizBank A.Ş. Maslak Ticari Merkez ve İstanbul Kamu Finansmanı Şubesi’nde Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü, 2012-2016 yılları arasında DenizBank A.Ş. Avrupa-2 Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak görevini yürütmüştür. Şubat 2016’da DenizBank A.Ş.’ye KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Son olarak 2019 Mayıs ayı itibariyle KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir

1973 doğumlu olan ÇETİNKAYA, 1997’de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans, 2015’te Özyeğin Üniversitesi MBA Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1999’da Pamukbank’ta ADK Yönetmen Yardımcısı olarak başlayan ÇETİNKAYA, 2003-2007 yılları arasında Halkbank A.Ş Proje Geliştirme, Veri Tabanı Pazarlama ve Pazarlama departmanlarında görev aldıktan sonra, 2007 – 2016 arasında ise QNB Finansbank A.Ş Bireysel, Ticari ve Kurumsal Pazarlama Analitiği, Strateji ve Proje Yönetimi’nden Sorumlu Yönetici olarak çalışmıştır. 2016 yılında Bankamıza Organizasyon Grup Müdürü olarak katılmış ve son olarak İş Analitiği ve CRM Grup Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Mart 2021’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Analitik, Veri ve Müşteri Değer Yönetimi Politikaları Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1966 doğumlu olan ÖZEL, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1988 yılında Türk Ticaret Bankası Galata Şubesi’nde Krediler Servisi'nde başlayan Mustafa ÖZEL, 1993-1997 yılları arasında Interbank'ta Merkezi Operasyon Uzmanı, 1997 yılında DışBank'ta İç Kontrol Bölümü’nde Yönetmen, 1997-1998 yılları arasında DenizBank A.Ş. İç Kontrol Merkezi’nde Yönetmen, 1998 yılında DenizBank A.Ş. İç Kontrol Bölümü’nde Grup Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanı-Grup Müdürü, 2002-2007 yılları arasında İç Kontrol Merkezi Başkanı , 2008-2010 yılları arasında İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı, 2010’dan itibaren DenizBank A.Ş.’de Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Şube ve Merkezi Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1975 doğumlu olan YALÇIN, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine 1998 yılında Management Trainee eğitiminin ardından Bank Ekspres Elmadağ Şubesinde Kurumsal Bankacılık Pazarlama Uzmanı olarak başlamış olan Yalçın, 2002-2004 yılları arasında DenizBank Maslak Şube ve 2004-2005 yılları arasında İstanbul Kurumsal Şube Kurumsal Bankacılık Pazarlama Yetkilisi olarak görev yapmıştır. 2005 yılında DenizBank Moskova’ da Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış, bu bankada 2007-2013 yılları arasında DenizBank Moskova Kurumsal Bankacılık Bölüm Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ocak 2013’den itibaren JSC DenizBank Moscow’da Şirket Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

1976 doğumlu olan ÖZARK, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Matematik Mühendisliği alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Garanti Bankası’nda Bireysel Bankacılık Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak başlamış olan Oğuzhan ÖZARK, daha sonra KOBİ Bankacılığı Grubu’nda görev almıştır. 2004 yılında DenizBank A.Ş.’de KOBİ Bankacılığı İş Geliştirme Bölüm Müdürü olarak görev yapan ÖZARK, sırasıyla Sermaye Piyasası Araçları Satış, Performans ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü, KOBİ Bankacılığı Pazarlama Küçük Boy İşletmeler Grup Müdürü, KOBİ Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü, Bireysel Bankacılık Satış Yönetimi Grup Müdürü, Kitle Bankacılık Satış Yönetimi Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Şubat 2014’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1977 doğumlu olan UYAR, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sistem Mühendisi olarak başlamış olan Ömer UYAR, 2000-2008 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Bilgi Teknolojisi, İç Kontrol Teknoloji ve Güvenlik, Temel Bankacılık İşlemleri ve AR-GE Bölümleri’nde görev almıştır. 2009-2012 yılları arasında Intertech Şirket Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmüş olup, Mart 2012’den itibaren Intertech’te Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

1977 doğumlu olan IŞIK, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi, 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce İşletme (Bankacılık) alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1999 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Müfettiş olarak başlamış olan Ramazan IŞIK, 2006-2013 yılları arasında Credit Europe Bank LTD.’ de İç Denetim Departmanı Başkanı olarak görevini üstlenmiştir. Şubat 2013’ten itibaren DenizBank A.Ş.’de Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

1977 doğumlu olan ÇITAK, 1999’da Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans, 2016’da Sabancı Üniversitesi Executive - MBA Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1999 yılında Pamukbank’ta Proje Finansmanı Bölümü’nde başlayan ÇITAK, 2003’te Nakit Yönetimi Yetkilisi olarak DenizBank ailesine katılmış ve sırasıyla CJSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürlüğü, Krediler Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürlüğü ve son olarak Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Mart 2021’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

1970 doğumlu olan TEOMAN, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1994 yılında Türkiye İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olan TEOMAN, 1997-1998 yılları arasında InterBank A.Ş.’de Krediler Yetkilisi, 1998-2002 yılları arasında Kredi Tahsis Yönetmeni, 2002-2003 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Pazarlama Bölüm Müdürü, 2003 yılında DenizBank A.Ş’de Kurumsal Krediler Yönetmeni, 2003-2004 yılları arasında Krediler Bölüm Müdürü,2004-2006 yılları arasında Kurumsal Krediler Bölüm Müdürü, 2006-2011 yılları arasında Taahhüt Sektörü Tahsis Grup Müdürü, 2011-2013 yılları arasında Kurumsal Krediler Grup Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2013’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

1974 doğumlu olan YILMAZ, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme Mühendisliği alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında DenizBank A.Ş.’de Yönetim Hizmetleri Grubu’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamış olan Sinan YILMAZ, sırasıyla Mali Planlama ve Kontrol, Bütçe Planlama ve Risk Yönetimi Bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Sinan YILMAZ, son olarak Risk Yönetimi Grup Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Şubat 2014’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak Risk Yönetimi Grubu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

1976 doğumlu olan ÖZDOĞAN, İstanbul Lisesi’ndeki öğreniminin ardından, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Lisans ve Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans alanlarında eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1999 yılında Denizbank ailesinde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Özdoğan, sırasıyla Mali Tahlil ve İstihbarat Uzmanlığı, Kredi ve Pazarlama Uzmanlığı, Özellikli Krediler ve Fiyatlama Yetkililiği yapmıştır. 2003 yılında DenizBank AG’ye geçiş yapan Özdoğan, 2003-2004 yılları arasında DenizBank AG Özel Bankacılık Bölüm Müdürlüğü, 2004-2006 yılları arasında DenizBank AG Pazarlama Departmanı Bölüm Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2007 yılı itibariyle Kamu Finansmanı Bölüm Müdürlüğü ve takiben 2011-2015 yılları arasında Ticari Bankacılık Satış ve Kamu Finansmanı Grup Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2015 yılında İstanbul Kurumsal Şube Müdürlüğü görevini devralan Özdoğan,2017 Nisan ayı itibariyle Nakit Yönetimi, Kamu Finansmanı ve Organizasyon Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2018 şubat ayı itibariyle Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini üstlenmiştir. Mart 2021’den itibaren ise Dijital Dönüşüm ve Değişim Yönetimi Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Umut Özdoğan evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

1975 doğumlu olan OĞUZ, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Interbank’ta Uzman Yardımcısı olarak başlamış olan OĞUZ sırasıyla Ulusalbank A.Ş.’de Muhabir İlişkiler Yönetmeni, Türk Barter A.Ş.’de Dış İlişkiler Sorumlusu, TEB’de Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak görevlerini yürütmüştür. 2010 yılında Finansal Kurumlar Grup Müdürü olarak DenizBank ailesine katılan OĞUZ, 2010-2013 yılları arasında Muhabir İlişkileri, Dış Ticaret Finansmanı, Yapılandırılmış Finansman ve Finansal Kurumlar Kredi Analiz bölümlerinde Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. Ağustos 2016’da DenizBank A.Ş.’de Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

1971 doğumlu olan ELKİN, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde İngilizce İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1993 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olan Yavuz ELKİN, 1998-2000 yılları arasında Kurumsal Pazarlama Bölümü’nde Müşteri Yönetimi Birim Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Dışbank’ta Ticari Pazarlama Direktörü, 2004-2007 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Ticari Bankacılık Grup Müdürü, 2007-2008 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de Eğitim Grup Müdürü, 2008-2014 yılları arasında DenizBank A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Şubat 2014’den itibaren DenizBank A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...