Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

DenizBank Bonosu ve Tahvili

Banka Bonoları, bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını sonucunda ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları menkul kıymetlerdir.

Özel sektör tahvilleri bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir.

  • Bankamız tarafından ihraç edilen çeşitli vade ve türlerdeki borçlanma araçları, sabit getirili yatırım araçları arasında bir alternatif olarak müşterilerimize sunulmaktadır.
  • Banka bonoları iskontolu olarak ihraç edilen vadesi bir yıldan kısa olan menkul kıymetlerdir. Tahviller ise iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilen vadesi bir yıldan uzun olan menkul kıymetlerdir. Kuponlu tahviller, sabit ve değişken faiz ödemeli olarak ihraç edilebilirler.
  • Vade sonuna kadar elde tutulduklarında, belirli bir getiriyi garanti ederler.
  • İkinci el alım-satım yapmak mümkündür. Vade sonu beklenmeden yatırım nakde çevrilmek istendiğinde o günün piyasa koşulları baz alınır. Vadesinden önce nakde dönüştürülmek istenirse, piyasada geçerli fiyatlardan satış yapılacağı için beklenenden fazla getiri elde edilebileceği gibi, beklenenden daha az getiri de elde edilebilir. Kote edilmesi durumda BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görebilirler.
  • Dar ve tam mükellef gerçek kişiler için bankalar tarafından ihraç edilen TL cinsi banka bonoları ve tahviller üzerinden elde edilen alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabidir.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerine kıyasla ek getiri imkanı sunar. Banka Bonolarının ve Tahvillerin fiyatına baz teşkil edecek “Gösterge Faiz” oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş DİBS-Devlet İç Borçlanma Senetleri baz alınarak hesaplanır. Bankalar ve şirketler ihraç ettikleri bono ve tahviller için yatırımcılara DİBS’lerin faiz oranının üzerinde bir “ek getiri oranı” sunmaktadır. Her banka ve şirket, gösterge DİBS faiz oranının üzerinde belirli bir ek getiri oranını yatırımcılara ödeyeceğini taahhüt eder ve belirlediği ek getiri oranını halka arz öncesinde yayınladığı sirkülerde ilan eder.

Nasıl İşlem Yapabilirim?

Şubelerimiz, DenizBank Internet Şubesi, Mobil Bankacılık ve Telefon Bankacılığı 08502220800 / 0850 222 0 800 aracılığıyla kolaylıkla işlem yapabilirsiniz.

84 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Finansman Bonosu
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 24 – 25 – 26  Temmuz 2017 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 27 Temmuz 2017 Perşembe
Takas Tarihi 28 Temmuz 2017 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 28 Temmuz 2017 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 20 Ekim 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT200917T16 / TRT140218T10
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 2.70 % (270 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 1.120.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.434.089.228 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*Talep gelmesi halinde ihraç edilecek finansman bonosu tutarı toplam ihraç tutarı 75.000.000 TL'ye kadar artırılabilir. Artırılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

91 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Finansman Bonosu
Nominal Değer (TL)* 150.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 8 - 9 - 10 Mayıs 2017 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN TRQDZBK81746
Vade 91 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 11 Mayıs 2017 Perşembe
Takas Tarihi 12 Mayıs 2017 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 12 Mayıs 2017 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 11 Ağustos 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT140617T17/TRT200917T16
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 2.00 % (200 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 1.085.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.492.861.536 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 154 gün vadeli finansman bonolarından herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen finansman bonosu için bakiye nominal tutar diğer vadeli finansman bonosunun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Talep gelmesi halinde ihraç edilecek finansman bonosu tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  91 gün ve/veya 154 gün vadeli finansman bonosu(ları) ile birlikte toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değeri geçmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
154 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Finansman Bonosu
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 8 - 9 - 10 Mayıs 2017 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN TRQDZBKE1724
Vade 154 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 11 Mayıs 2017 Perşembe
Takas Tarihi 12 Mayıs 2017 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 12 Mayıs 2017 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 13 Ekim 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT200917T16/TRT140218T10
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 2.20 % (220 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 1.085.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.492.861.536 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 154 gün vadeli finansman bonolarından herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen finansman bonosu için bakiye nominal tutar diğer vadeli finansman bonosunun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Talep gelmesi halinde ihraç edilecek finansman bonosu tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  91 gün ve/veya 154 gün vadeli finansman bonosu(ları) ile birlikte toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değeri geçmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

84 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 13 - 14 - 15 Şubat 2017 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 16 Şubat 2017 Perşembe
Takas Tarihi 17 Şubat 2017 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 17 Şubat 2017 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 12 Mayıs 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT080317T18/TRT140617T17
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.55 % (55 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 941.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.352.633.844 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
175 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 13 - 14 - 15 Şubat 2017 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 175 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 16 Şubat 2017 Perşembe
Takas Tarihi 17 Şubat 2017 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 17 Şubat 2017 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 11 Ağustos 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT140617T17 / TRT200917T16
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.60 % (60 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 941.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.352.633.844 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

84 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 24 Kasım 2016 Perşembe
Takas Tarihi 25 Kasım 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 25 Kasım 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 17 Şubat 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT080317T18/TRT140617T17
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.25 % (125 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 771.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.186.406.152 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 168 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 168 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 175.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
168 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 25.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 168 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 24 Kasım 2016 Perşembe
Takas Tarihi 25 Kasım 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 25 Kasım 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 12 Mayıs 2017 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT080317T18/TRT140617T17
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.50 % (150 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaşanması veya herhangi bir nedenle işlem görmemiş ise, geriye dönük olarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda faizin hesaplanmasına konu olan DİBS veya DİBS’lerin işlem gördüğü en son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizler kullanılarak hesaplamalar İhraççı Şirket tarafından yapılacaktır.

Hesaplanan “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” ndan aşağıdaki formül kullanılarak “Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı (GFO)” hesaplanır.
GFO = ((1+BF)(vadeye kalan gün sayısı/365) – 1) * (365/vadeye kalan gün sayısı)

Gösterge Yıllık Basit Faiz Oranı’na, İhraççı  tarafından belirlenen yukarıdaki  ek faiz oranı eklenerek “İhraç Edilecek Borçlanma Aracının Yıllık Basit Faiz Oranı” % olarak ve küsuratı 2 (iki) haneye yuvarlatılmış olarak hesaplanır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 771.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.186.406.152 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 168 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 168 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 175.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

84 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 30 - 31 Mayıs - 1 Haziran 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 2 Haziran 2016 Perşembe
Takas Tarihi 3 Haziran 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 3 Haziran 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 26 Ağustos 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT130716T18 / TRT161116T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.80 % (180 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 764.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.183.178.460 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 175.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
175 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 30 - 31 Mayıs - 1 Haziran 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 175 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 2 Haziran 2016 Perşembe
Takas Tarihi 3 Haziran 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 3 Haziran 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 25 Kasım 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT130716T18 / TRT161116T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 2.10 % (210 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 764.000.000 TL
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Dahil) 1.183.178.460 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 175.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

84 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 125.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 7 - 8 - 9 Mart 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 10 Mart 2016 Perşembe
Takas Tarihi 11 Mart 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 11 Mart 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 3 Haziran 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT130716T18 / TRT161116T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.70 % (170 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 842,385,296 TL (VTMK Dahil 1,390,336,064 TL)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 168 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 35.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 189 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
168 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 40.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 7 - 8 - 9 Mart 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 168 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 10 Mart 2016 Perşembe
Takas Tarihi 11 Mart 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 11 Mart 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 26 Ağustos 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT130716T18 / TRT161116T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.80 % (180 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı (VTMK Hariç) 842,385,296 TL (VTMK Dahil 1,390,336,064 TL)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 168 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 35.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 189 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

84 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 125.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 11 - 12 - 13 Ocak 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 14 Ocak 2016 Perşembe
Takas Tarihi 15 Ocak 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 15 Ocak 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 8 Nisan 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT240216T10 / TRT130716T18
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.00 % (100 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 904.535.296 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 189 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 189 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
189 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 125.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 11 - 12 - 13 Ocak 2016 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 189 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 14 Ocak 2016 Perşembe
Takas Tarihi 15 Ocak 2016 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 15 Ocak 2016 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 22 Temmuz 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT240216T10 / TRT130716T18
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.15 % (115 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 904.535.296 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 189 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli  84 gün ve/veya 189 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

105 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 23 - 24 -25 Kasım 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 105 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 26 Kasım 2015 Perşembe
Takas Tarihi 27 Kasım 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 27 Kasım 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 11 Mart 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT270116T18 / TRT240216T10
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.10 % (110 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 868.535.296 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 105 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli 105 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 250.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
175 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 23 - 24 -25 Kasım 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 175 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 26 Kasım 2015 Perşembe
Takas Tarihi 27 Kasım 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 27 Kasım 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 20 Mayıs 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT240216T10 / TRT130416T11
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.30 % (130 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 868.535.296 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 105 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli 105 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 250.000.000 TL nominal değeri geçmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

91 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 12 - 13 - 14 Ekim 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 91 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 15 Ekim 2015 Perşembe
Takas Tarihi 16 Ekim 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 16 Ekim 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 15 Ocak 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT270116T18 / TRT240216T10
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.10 % (110 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 856.115.121 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli 91 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 250.000.000 TL nominal değeri geçmemek  üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
175 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 12 - 13 - 14 Ekim 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 175 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 15 Ekim 2015 Perşembe
Takas Tarihi 16 Ekim 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 16 Ekim 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 8 Nisan 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT240216T10 / TRT130416T11
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.30 % (130 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 856.115.121 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli 91 gün ve/veya 175 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 250.000.000 TL nominal değeri geçmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.

91 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 24 - 25 -26 Ağustos 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 91 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 27 Ağustos 2015 Perşembe
Takas Tarihi 28 Ağustos 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 28 Ağustos 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 27 Kasım 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT181115T18 / TRT270116T18
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.80 % (80 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 839.600.402 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 154 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli 91 gün ve/veya 154 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek  ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
154 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 24 - 25 -26 Ağustos 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 154 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 27 Ağustos 2015 Perşembe
Takas Tarihi 28 Ağustos 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 28 Ağustos 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 29 Ocak 2016 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT181115T18 / TRT270116T18
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.00 % (100 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 839.600.402 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 154 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda talep gelmesi halinde ihraç edilecek bono tutarına ilave edilebilecek 50.000.000 TL nominal değerli 91 gün ve/veya 154 gün vadeli bono(lar) ile birlikte toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek  ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.

105 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 29 - 30 Haziran - 1 Temmuz 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 105 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 2 Temmuz 2015 Perşembe
Takas Tarihi 3 Temmuz 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 3 Temmuz 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 16 Ekim 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT181115T18 / TRT071015T12
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.90 % (90 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 957.238.302 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 105 gün vadeli ve 147 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 100.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık ettiği Denizbank A.Ş. sermaye piyasası aracı için aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetleri verebilir. 
147 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 29 - 30 Haziran - 1 Temmuz 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 147 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 2 Temmuz 2015 Perşembe
Takas Tarihi 3 Temmuz 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 3 Temmuz 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 27 Kasım 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT181115T18 / TRT161215T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.00 % (100 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 957.238.302 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 105 gün vadeli ve 147 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 100.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Denizbank A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık ettiği Denizbank A.Ş. sermaye piyasası aracı için aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetleri verebilir. 

91 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 25 - 26 - 27  Mayıs 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 91 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 28 Mayıs 2015 Perşembe
Takas Tarihi 29 Mayıs 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 29 Mayıs 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 28 Ağustos 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT190815T12 / TRT071015T12
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.85 % (85 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.053.692.604 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 140 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
** Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin 21.05.2015 valörlü BİST ortalama bileşik faizlerinin ortalamasına göre yapılmış olup bilgi amaçlıdır. Piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
140 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 25 - 26 - 27  Mayıs 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 140 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 28 Mayıs 2015 Perşembe
Takas Tarihi 29 Mayıs 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 29 Mayıs 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 16 Ekim 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT181115T18 / TRT161215T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.95 % (95 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’ten bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.053.692.604 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 91 gün vadeli ve 140 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
** Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin 21.05.2015 valörlü BİST ortalama bileşik faizlerinin ortalamasına göre yapılmış olup bilgi amaçlıdır. Piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.

70 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 20 - 21 - 22 Nisan 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır. 
Vade 70 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 24 Nisan 2015 Cuma
Takas Tarihi 24 Nisan 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 24 Nisan 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 3 Temmuz 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT190815T12/TRT071015T12
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.85 % (85 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.043.611.904 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
   
*İhraç edilecek 70 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 100.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
** Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin 16.04.2015 valörlü BİST ortalama bileşik faizlerinin ortalamasına göre yapılmış olup bilgi amaçlıdır. Piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
175 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 50.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 20 - 21 - 22 Nisan 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN  
Vade 175 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 24 Nisan 2015 Cuma
Takas Tarihi 24 Nisan 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 24 Nisan 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 16 Ekim 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT181115T18 / TRT161215T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.10 % (110 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen ik DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.043.611.904 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 70 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 100.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
** Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin 16.04.2015 valörlü BİST ortalama bileşik faizlerinin ortalamasına göre yapılmış olup bilgi amaçlıdır. Piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.

84 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 23 - 24 - 25 Mart 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 84 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 26 Mart 2015 Perşembe
Takas Tarihi 27 Mart 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 27 Mart 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 19 Haziran 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT170615T16 / TRT150715T17 / TRT190815T12
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.85 % (85 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen üç DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.139.954.596 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
** Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin 20.03.2015  valörlü BİST ortalama bileşik faizinin ortalamasına göre yapılmış olup bilgi amaçlıdır. Piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
175 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 23 - 24 - 25 Mart 2015 (Pazartesi - Salı - Çarşamba)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 175 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 26 Mart 2015 Perşembe
Takas Tarihi 27 Mart 2015 Cuma
Vade Başlangıç Tarihi 27 Mart 2015 Cuma
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 18 Eylül 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT190815T12 / TRT071015T12 / TRT181115T18
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.15 % (115 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen üç DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.139.954.596 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
   
*İhraç edilecek 84 gün vadeli ve 175 gün vadeli bonolardan herhangi birine ihraç edilmesi planlanan tutardan daha az miktarda ve diğerine de daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen bono için bakiye nominal tutar diğer vadeli bononun nominal tutarına Denizbank’ın onayı ile eklenebilir. Bu durumda toplam ihraç tutarı 200.000.000 TL nominal değeri geçmemek ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların tahsisat oranını %10’un, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %20’nin altına düşürmemek üzere aktarılan tutarın tahsisat grupları arasında dağıtımına Denizbank A.Ş tarafından karar verilecektir.
** Hesaplamalar gösterge olarak alınan kıymetin 20.03.2015  valörlü BİST ortalama bileşik faizinin ortalamasına göre yapılmış olup bilgi amaçlıdır. Piyasa şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.

107 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 2-5-6 Ocak 2015 (Cuma-Pazartesi-Salı)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 107 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 7 Ocak 2015 Çarşamba
Takas Tarihi 7 Ocak 2015 Çarşamba
Vade Başlangıç Tarihi 7 Ocak 2015 Çarşamba
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 24 Nisan 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT130515T11 / TRT170615T16 / TRT150715T17
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.85 % (85 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen üç DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.176.314.596 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
177 Gün Vadeli İskontolu Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL)* 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100 TL
Talep Toplama 2-5-6 Ocak 2015 (Cuma-Pazartesi-Salı)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır.
Vade 177 Gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 7 Ocak 2015 Çarşamba
Takas Tarihi 7 Ocak 2015 Çarşamba
Vade Başlangıç Tarihi 7 Ocak 2015 Çarşamba
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 3 Temmuz 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT150715T17 / TRT071015T12 / TRT181115T18
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.20 % (120 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen üç DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3  (üç) iş gününde, BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” (BF) bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayden İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.176.314.596 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. 
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.

116 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü Bono
Nominal Değer (TL) 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100TL
Talep Toplama 25-26-27 Kasım 2014 (Salı-Çarşamba-Perşembe)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır
Vade 116 gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 28 Kasım 2014 Cuma
Takas Tarihi 1 Aralık 2014 Pazartesi
Vade Başlangıç Tarihi 1 Aralık 2014 Pazartesi
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 27 Mart 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS TRT250315T19 
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.80 % (80 baz puan)
Fiyatlama Faiz hesaplamasına baz alınacak DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde(25-26-27 Kasım 2014), BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Bileşik Faiz Oranı” bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kaydedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.166.887.274 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.

Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
179 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü Bono
Nominal Değer (TL) 75.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100TL
Talep Toplama 25-26-27 Kasım 2014 (Salı-Çarşamba-Perşembe)
ISIN Daha sonra duyurulacaktır
Vade 179 gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 28 Kasım 2014 Cuma
Takas Tarihi 1 Aralık 2014 Pazartesi
Vade Başlangıç Tarihi 1 Aralık 2014 Pazartesi
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 29 Mayıs 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Alınacak DIBS'ler TRT130515T11 ve TRT150715T17
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1.20 % (120 baz puan)
Fiyatlama Faiz hesaplamasına baz alınacak DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 3 (üç) iş gününde(25-26-27 Kasım 2014), BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Bileşik Faiz Oranı” bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kaydedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Tedavüldeki Borçlanma Araçları Tutarı 1.166.887.274 TL
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.

Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.

98 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü Bono
Nominal Değer (TL) 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100TL
Talep Toplama 29-30 Eylül 2014
ISIN Daha sonra duyurulacaktır
Vade 98 gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 30 Eylül 2014 Salı
Takas Tarihi 1 Ekim 2014 Çarşamba
Vade Başlangıç Tarihi 1 Ekim 2014 Çarşamba
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 7 Ocak 2015 Çarşamba
Faiz Hesaplamasına Baz Gösterge DIBS TRT070115T13 
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.70 % (70 baz puan)
Fiyatlama Referans olarak belirtilen DİBS’in talep toplama süresinde 29 ve 30 Eylül 2014 tarihlerinde; BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faiz «Gösterge Bileşik Faiz Oranı» olacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kaydedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın
1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
177 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş. 
Kıymet Türü Bono
Nominal Değer (TL) 100.000.000 TL
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 100TL
Talep Toplama 29-30 Eylül 2014
ISIN Daha sonra duyurulacaktır
Vade 177 gün
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama 30 Eylül 2014 Salı
Takas Tarihi 1 Ekim 2014 Çarşamba
Vade Başlangıç Tarihi 1 Ekim 2014 Çarşamba
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 27 Mart 2015 Cuma
Faiz Hesaplamasına Baz Gösterge DIBS TRT250315T19
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0.90 % (90 baz puan)
Fiyatlama Referans olarak belirtilen DİBS’in talep toplama süresinde 29 ve 30 Eylül 2014 tarihlerinde; BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faiz «Gösterge Bileşik Faiz Oranı» olacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kaydedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın
1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.
Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı değişikliklerindeki bilgileri okuyarak vermelidirler.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.

89 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş.
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL) 150.000.000 TL
Tahsisat Oranı 30.000.000 TL nominal değerdeki %20'lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 118.500.000TL nominal değerdeki %79 kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 1.500.000 TL nominal değerdeki %1'lik kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Nominal değer 1 TL, minimum talep miktarı 100 adet ve üzeri talepler 1 TL ve katları olarak arttırılır
Talep Toplama 1-2-3 Temmuz 2014
Vade 89 gün
ISIN  Daha sonra bildirilecektir
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama Tarihi 4.7.2014
Takas/Vade Başlangıç (Valör) Tarihi 4.7.2014
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 1.10.2014
Referans Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) TRT240914T15 veya TRT191114T18; Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,50 % (50 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen 24.09.2014 vadeli TRT240914T15 ISIN kodlu veya 19.11.2014 vadeli TRT191114T18 ISIN kodlu DİBS’den biri, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan 1-2-3 Temmuz 2014 BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Bileşik Faiz Oranı” bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayıdedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
179 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş.
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL) 125.000.000 TL
Tahsisat Oranı 25.000.000 TL nominal değerdeki %20'lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 98.750.000TL nominal değerdeki %79 kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 1.250.000 TL nominal değerdeki %1'lik kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Nominal değer 1 TL, minimum talep miktarı 100 adet ve üzeri talepler 1 TL ve katları olarak arttırılır
Talep Toplama 1-2-3 Temmuz 2014
Vade 179 gün
ISIN  Daha sonra bildirilecektir
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama Tarihi 4.7.2014
Takas/Vade Başlangıç (Valör) Tarihi 4.7.2014
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 30.12.2014
Referans Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) TRT070115T13
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,65 % (65 baz puan)
Fiyatlama 07.01.2015 vadeli TRT070115T13 ISIN kodlu DİBS kullanılacaktır. Söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan 1-2-3 Temmuz 2014 BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Bileşik Faiz Oranı” bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayıdedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
*Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Denizbank’ın yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Yatırımcılar söz konusu ihraca katılım için verecekleri kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilen ihraççı bilgi dokümanı, ihraççı bilgi dokümanı değişiklikleri ile sermaye piyasası aracı notu ve özetteki bilgileri okuyarak vermelidirler.

95 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş.
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL) 175.000.000 TL, fazla talep gelmesi durumunda ihraç tutarı 225.000.000 TL'na kadar arttırılabilecektir.
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 1 TL
Talep Toplama 27-28 Mart 2014
Vade 95 gün
ISIN  Daha sonra bildirilecektir
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama Tarihi 31.3.2014
Takas/Vade Başlangıç (Valör) Tarihi 31.3.2014
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 4.7.2014
Referans Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) TRT040614T12 veya TRT060814T18; Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,40 % (40 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 2 (iki) iş gününde (27-28 Mart 2014), BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Bileşik Faiz Oranı” bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayıdedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
163 Gün Vadeli Bono İhraç Özeti
İhraççı Denizbank A.Ş.
Kıymet Türü İskontolu Bono
Nominal Değer (TL) 175.000.000 TL, fazla talep gelmesi durumunda ihraç tutarı 225.000.000 TL'na kadar arttırılabilecektir.
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Sınırları Minimum talep tutarı 1 TL
Talep Toplama 27-28 Mart 2014
Vade 163 gün
ISIN  Daha sonra bildirilecektir
Dağıtım Sonuçları ve Fiyatlama Tarihi 31.3.2014
Takas/Vade Başlangıç (Valör) Tarihi 31.3.2014
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 10.9.2014
Referans Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) TRT060814T18 veya TRT240914T15; Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,60 % (60 baz puan)
Fiyatlama Yukarıda belirtilen iki DİBS’den bir tanesi, Denizbank tarafından; yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen söz konusu DİBS’in, ihraç edilecek bononun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son 2 (iki) iş gününde (27-28 Mart 2014), BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak “Gösterge Bileşik Faiz Oranı” bulunacaktır.
Kotasyon Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kayıdedilen İzlendiği Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
Aracı Kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında halka arzı gerçekleşen DenizBank Bonosu
Nominal Değer  150.000.000 TL
Tahsisat Oranı  %60 Bireysel 120.000.000 TL %40 Kurumsal 80.000.000 TL 
İhraç Yöntemi  Halka Arz 
Faiz türü  İskontolu, sabit 
Birim Nominal Değer  1 TL 
Talep Sınırları  Minimum talep miktarı 1 TL Talepler 1 TL ve katları olarak arttırılır. 
Vade  147 GÜN 
Talep Toplama  31 Ekim 2013 – 1 Kasım 2013 olma üzere 2 iş günü
Vade Başlangıç Tarihi  04.11.2013
Vade Sonu (itfa Tarihi)  31.03.2014
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması  04.11.2013
Takas Tarihi  04.11.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında Kullanılacak Referans DİBS  TRT050314T14 veya TRT090414T19 ISIN kodlu DIBS lerden, Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir. 
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit)  0,75% 
Kotasyon  BİST Tahvil ve Bono Piyasası 
Kayden İzlendiği Kuruluş  MKK 
Aracı Kuruluş  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 

DenizBank İskontolu Bono İhracı – 124 GÜN
Nominal Değer 200.000.000 TL
Tahsisat Oranı %40 Bireysel 80.000.000 TL
%60 Kurumsal 120.000.000 TL
İhraç Yöntemi Halka Arz
Faiz türü Sabit
Birim Nominal Değer 1 TL
Talep Sınırları Minimum talep miktarı 1 TL
Talepler 1 TL ve katları olarak arttırılır.
Vade 124 GÜN
Talep Toplama 09-10 MAYIS 2013
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2013
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 16.09.2013
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması 13.05.2013
Takas Tarihi 15.05.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında
Kullanılacak Referans DİBS
TRT110913T11 veya TRT091013T12
Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,65%
Kotasyon BIST
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Aracı Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

DenizBank İskontolu Bono İhracı – 175 GÜN
Nominal Değer 380.000.000 TL
Tahsisat Oranı %50 Bireysel 190.000.000 TL
%50 Kurumsal 190.000.000 TL
İhraç Yöntemi Halka Arz
Faiz türü Sabit
Birim Nominal Değer 1 TL
Talep Sınırları Minimum talep miktarı 1 TL
Talepler 1 TL ve katları olarak arttırılır.
Vade 175 GÜN
Talep Toplama 08-09 NİSAN 2013
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2013
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 02.10.2013
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması 10.04.2013
Takas Tarihi 10.04.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında
Kullanılacak Referans DİBS
TRT110913T11 veya TRT041213T23
Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,75%
Kotasyon BIST
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Aracı Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
DenizBank Değişken Faizli Tahvil İhracı – 1099 GÜN
Nominal Değer 30.000.000 TL
Tahsisat Oranı %10 Bireysel 3.000.000 TL
%90 Kurumsal 27.000.000 TL
İhraç Yöntemi Halka Arz
Faiz türü Değişken
Birim Nominal Değer 1 TL
Talep Sınırları Minimum talep miktarı 1 TL
Talepler 1 TL ve katları olarak arttırılır.
Vade 1099 GÜN
Talep Toplama 08-09 NİSAN 2013
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2013
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 13.04.2016
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması 10.04.2013
Takas Tarihi 10.04.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında
Kullanılacak Referans DİBS
TRT070115T13
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) %1,40 (1. ve 2. kupon oranının hesaplanmasında kullanılacak
%1.15 (3. 4. 5. ve 6. kupon oranın hesaplanmasında kullanılacak)
Kotasyon BIST
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Aracı Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

DenizBank İskontolu Bono İhracı – 180 GÜN
Nominal Değer 200.000.000 TL
Tahsisat Oranı %50 Bireysel 100.000.000 TL
%50 Kurumsal 100.000.000 TL
İhraç Yöntemi Halka Arz
Faiz türü Sabit
Birim Nominal Değer 100 TL
Talep Sınırları Minimum talep miktarı 100 TL
Talepler 100 TL ve katları olarak arttırılır.
Vade 180 GÜN
Talep Toplama 18-19 MART 2013
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2013
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 16.09.2013
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması 20.03.2013
Takas Tarihi 20.03.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında
Kullanılacak Referans DİBS
TRT110913T11 veya TRT041213T23
Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 0,70%
Kotasyon BIST
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Aracı Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
DenizBank İskontolu Tahvil İhracı – 390 GÜN
Nominal Değer 50.000.000 TL
Tahsisat Oranı %10 Bireysel 5.000.000 TL
%90 Kurumsal 45.000.000 TL
İhraç Yöntemi Halka Arz
Faiz türü Sabit
Birim Nominal Değer 100 TL
Talep Sınırları Minimum talep miktarı 100 TL
Talepler 100 TL ve katları olarak arttırılır.
Vade 390 GÜN
Talep Toplama 18-19 MART 2013
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2013
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 14.04.2014
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması 20.03.2013
Takas Tarihi 20.03.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında
Kullanılacak Referans DİBS
TRT090414T19 veya TRT110614T13
Yatırımcı çıkarı gözetilerek seçilecektir.
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1,00%
Kotasyon BIST
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Aracı Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
DenizBank İskontolu Bono İhracı – 544 GÜN
Nominal Değer 25.000.000 TL
Tahsisat Oranı %10 Bireysel 2.500.000 TL
%90 Kurumsal 22.500.000 TL
İhraç Yöntemi Halka Arz
Faiz türü Değişken
Birim Nominal Değer 100 TL
Talep Sınırları Minimum talep miktarı 100 TL
Talepler 100 TL ve katları olarak arttırılır.
Vade 544 GÜN
Talep Toplama 18-19 MART 2013
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2013
Vade Sonu (İtfa Tarihi) 15.09.2014
Dağıtım Sonuçları ve Faiz Oranın Açıklanması 20.03.2013
Takas Tarihi 20.03.2013
Faiz Oranının Hesaplanmasında
Kullanılacak Referans DİBS
TRT070115T13
Ek Faiz Oranı (Yıllık Basit) 1,20% (ilk 6 aylık kupon oranının hesaplanmasında kullanılacak
%1.00 (2. ve 3. 6 aylık kupon oranın hesaplanmasında kullanıkacak)
Kotasyon BIST
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Aracı Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

105 Günlük İskontolu Banka Bonosu
Vade (itfa tarihi) 15.05.2013
Vade Başlangıç Tarihi (valör) 30.01.2013
Yıllık Ek Getiri DİBS* + %0,70 (70 baz puan)
*15.05.2013 vadeli DİBS gösterge olarak alınacaktır.
Denizbank 105 günlük iskontolu banka bonosunun 18.01.2013 tarihli piyasa şartlarına göre bilgi amaçlı getirisi (Piyasa şartlarına göre değişebilir)
Basit %6,56
Bileşik %6,71
Basit Brüt Mevduat Karşılığı %6,95
168 Günlük İskontolu Banka Bonosu
Vade (itfa tarihi) 17.07.2013
Vade Başlangıç Tarihi (valör) 30.01.2013
Yıllık Ek Getiri DİBS*+%0,80 (80 baz puan)
*17.07.2013 veya 11.09.2013  vadeli DİBS yatırımcı çıkarı gözetilerek  gösterge olarak alınacaktır.
Denizbank 168 günlük iskontolu banka bonosunun 18.01.2013 tarihli piyasa şartlarına göre bilgi amaçlı getirisi (Piyasa şartlarına göre değişebilir)
Basit %6,73
Bileşik %6,85
Basit Brüt Mevduat Karşılığı %7,13
1,120 Günlük 35 Günde Bir Değişken Faizli Kupon Ödemeli Tahvil
Vade (itfa tarihi) 24.02.2016
Vade Başlangıç Tarihi (valör) 30.01.2013
Yıllık Ek Getiri İlk dokuz kupon oranın hesaplanmasında kullanılacak ek getiri oranı DİBS*+%2 (200 baz puan)
Diğer 23 kupon oranın hesaplanmasında kullanılacak ek getiri oranı DİBS*+%1,5 (150 baz puan)
*07.01.2015  vadeli DİBS gösterge olarak alınacaktır.
Denizbank 1120 günlük kuponlu tahvilin 18.01.2013 tarihli piyasa şartlarına göre bilgi amaçlı getirisi (Piyasa şartlarına göre değişebilir)
İlk Üç Kuponun Dönemsel Getirisi %0,75
İlk Üç Kupon Oranına Göre ;
Basit %7,82
Bileşik %8,10
Basit Brüt Mevduat Karşılığı %7,82
1120 günlük kıymetin kupon ödeme sıklığı 35 günde birdir.Kupon oranları ise her 105 günde bir hesaplanacaktır.Örneğin ihraç tarihinde hesaplanacak kupon oranı 1. 2. ve 3. Kupon oranları için geçerli olacaktır. Üçüncü kupon ödemesi yapıldığında bu sefer 4. 5. Ve 6. Kuponlar için yeniden kupon oranı hesaplanacaktır.Kupon ödeme tarihleri şöyledir;
Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2013
1. Kupon Ödeme Tarihi 06.03.2013
2. Kupon Ödeme Tarihi 10.04.2013
3. Kupon Ödeme Tarihi 15.05.2013
4. Kupon Ödeme Tarihi 19.06.2013
5. Kupon Ödeme Tarihi 24.07.2013
6. Kupon Ödeme Tarihi 28.08.2013
7. Kupon Ödeme Tarihi 02.10.2013
8. Kupon Ödeme Tarihi 06.11.2013
9. Kupon Ödeme Tarihi 11.12.2013
10. Kupon Ödeme Tarihi 15.01.2014
11. Kupon Ödeme Tarihi 19.02.2014
12. Kupon Ödeme Tarihi 26.03.2014
13. Kupon Ödeme Tarihi 30.04.2014
14. Kupon Ödeme Tarihi 04.06.2014
15. Kupon Ödeme Tarihi 09.07.2014
16. Kupon Ödeme Tarihi 13.08.2014
17. Kupon Ödeme Tarihi 17.09.2014
18. Kupon Ödeme Tarihi 22.10.2014
19. Kupon Ödeme Tarihi 26.11.2014
20. Kupon Ödeme Tarihi 31.12.2014
21. Kupon Ödeme Tarihi 04.02.2015
22. Kupon Ödeme Tarihi 11.03.2015
23. Kupon Ödeme Tarihi 15.04.2015
24. Kupon Ödeme Tarihi 20.05.2015
25. Kupon Ödeme Tarihi 24.06.2015
26. Kupon Ödeme Tarihi 29.07.2015
27. Kupon Ödeme Tarihi 02.09.2015
28. Kupon Ödeme Tarihi 07.10.2015
29. Kupon Ödeme Tarihi 11.11.2015
30. Kupon Ödeme Tarihi 16.12.2015
31. Kupon Ödeme Tarihi 20.01.2016
32. Kupon ve Ana Para Ödeme Tarihi 24.02.2016

91 Gün Vadeli İskontolu Banka Bonosu
İhraç Tutarı 50 milyon TL nominal
İhraç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 91 Gün
Dağıtım ve faiz sonuçlarının açıklanacağı tarih 10.10.2012
Vade Başlangıcı 12.12.2012
Vade Sonu 13.03.2013
Gösterge DIBS TRT200213T25 (20.02.2013 vade tarihli DİBS) veya TRT200313T16 (20.03.2013 vade tarihli DİBS)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,70 (70 baz puan)
İtfa Planı Banka Bonosu iskontolu olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.
154 Gün Vadeli İskontolu Banka Bonosu
İhraç Tutarı 50 milyon TL nominal
İhraç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 154 Gün
Dağıtım ve faiz sonuçlarının açıklanacağı tarih 10.10.2012
Vade Başlangıcı 12.12.2012
Vade Sonu 15.05.2013
Gösterge DIBS TRT150513T11 (15.05.2013 vade tarihli DİBS) veya TRT170713T17 (17.07.2013 vade tarihli DİBS)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,80 (80 baz puan)
İtfa Planı Banka Bonosu iskontolu olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.

175 Gün Vadeli İskontolu Banka Bonosu
İhtiyaç Tutarı 300 milyon TL nominal
İhtiyaç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 175 Gün
Vade Başlangıcı 17.10.2012
Vade Sonu 10.04.2013
Gösterge DIBS TRT150513T11
(15.05.2013 vade tarihli DİBS)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,75 (75 Baz Puan)
İtfa Planı Banka Bonosu iskontolu olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.
392 Gün Vadeli İskontolu Banka Tahvili
İhtiyaç Tutarı 20 milyon TL nominal
İhtiyaç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 392 Gün
Vade Başlangıcı 17.10.2012
Vade Sonu 13.11.2013
Gösterge DIBS TRT041213T23
(04.12.2013 vade tarihli DİBS)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,90 (90 baz puan)
İtfa Planı Banka Bonosu iskontolu olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.
728 Gün Vadeli Sabit Kuponlu Tahvil
İhtiyaç Tutarı 30 milyon TL nominal
İhtiyaç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gösterke DIBS TRT240914T15
(24.09.2014 Vadeli DİBS) baz alınacaktır
Gün Sayısı 728 Gün
Faiz Tipi Sabit
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %1,25 (125 baz puan)
Kupon Ödemesi 182 Günde bir
Nominal Birim Fiyat 1 TL nominal değerli kuponlu tahvilin satış fiyatı 1 TL olacaktır.
Vade Başlangıcı 17.10.2012
Vade Sonu 15.10.2015
İtfa Planı Tahvillerin anaparası; son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir.

176 Gün Vadeli İskontolu
İhraç Tutarı 50 milyon TL nominal
İhraç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 176 Gün
Vade Başlangıcı 18.09.2012
Vade Sonu 13.03.2013
Gösterge DIBS TRT200213T25 ve TRT200313T16
( 20.02.2013 ve 20.03.2013 vade tarihli DİBS’ler)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,75
İtfa Planı Banka Bonosu iskontolu olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.
974 Günlük Değişken Faizli Kupon Ödemeli Tahvil
İhraç Tutarı 25 milyon TL nominal
İhraç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gösterge DIBS Kupon ödemeleri için hesaplamanın yapılacağı tarihdeki Göstege DİBS baz alınacaktır.
Birinci ve İkinci kupon ödemesi* % 0,85
Gün Sayısı 974 Gün
Faiz Tipi Değişken
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %1,50
*1. ve 2. kuponların hesaplamasında TRT050314T14 (05.03.2014 Vadeli DİBS) baz alınmıştır.

175 Gün Vadeli
İhtiyaç Tutarı 300 milyon TL nominal
İhtiyaç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 175 Gün
Vade Başlangıcı 25.04.2012
Vade Sonu 17.10.2012
Gösterge DIBS TRT080812T26 ve TRT071112T14
(08.08.2012 ve 07.11.2012 vade tarihli DİBS'ler)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,65 (65 Baz Puan)
İtfa Planı Banka Bonosu iskontolu olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde yapılacaktır.
1 Yıl Vadeli
İhtiyaç Tutarı 20 milyon TL nominal
İhtiyaç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gün Sayısı 385 Gün
Vade Başlangıcı 25.04.2012
Vade Sonu 15.05.2013
Gösterge DIBS TRT150513T11
(15.05.2013 Vadeli Devlet Tahvili)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %0,90 (90 baz puan)
İtfa Planı İskontolu olarak ihraç edilecek tahvilin faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
3 Yıl Vadeli
İhtiyaç Tutarı 30 milyon TL nominal
İhtiyaç Şekli Halka Arz
İşlem Görme BIST Tahvil Bono Piyasası
Gösterke DIBS İlk 3 Ay kupon ödemeleri için TRT050314T14
(05.03.2014 Vadeli DİBS) baz alınacaktır
Gün Sayısı 1120 Gün
Faiz Tipi Değişken
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı %1,50 (150 baz puan)
Kupon Ödemesi 35 Günde bir
Faiz Hesaplaması 105 günde bir (kupon oranları 3’er aylık gruplar halinde belirlencektir)
Nominal Birim Fiyat 1 TL nominal değerli kuponlu tahvilin satış fiyatı 1 TL olacaktır.
Vade Başlangıcı 25.04.2012
Vade Sonu 20.05.2015
İtfa Planı İhraç edilecek olan kuponlu tahvilin anapara ödemesi, 32. kupon faizi ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada yapılacaktır.