Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Üye İşyeri Sözleşmesinde Gerçekleştirilen Değişiklik Hakkında

Değerli Üye İşyerimiz;

Üye İşyeri Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmıştır.

Esaslı değişiklikler hakkında bilgilendirme;

a.“Ödül Programı”, “Platform Ödeme Sistemi”, “Platform Üyesi”, “Sadakat Kartı/Sadakat Kredi Kartı”, “Sadakat Programı”, “Sadakat Programı Ana Bankası”, “Web” ve “Web Üyesi” tanımları eklenmiştir.

b.Banka’nın Uygulayacağı Güvenlik Tedbirleri düzenlemesine eklemeler yapılmıştır.

c.Üye İşyeri’nin Web’e dahil olması halinde, nezdinde Sadakat Kartı ile gerçekleştirilen işlemlerin, Banka’ya ait Sadakat Programı özellikli POS’lar ile gerçekleştirilmesinin esas olduğu düzenlemesine aykırılık hali için cezai şart eklenmiş olup Üye İşyeri başkaca bankaya/üye işyeri anlaşması yapan kuruluşa ait POS’lar aracılığı ile işlem yapsa dahi, Sözleşme gereğince yükümlü olduğu tutarları Banka’ya ve Kart Hamili’ne ödemekle yükümlüdür. Üye İşyeri’nin bu tür kullanımları bir takvim yılı içerisinde iki kez tekrarlanırsa Sözleşme’nin Banka tarafından haklı sebeple ve derhal fesih hakkı vardır. Üye İşyeri, Sadakat Kartlarına ait işlemlerin Banka’ya ait Sadakat Programı özellikli POS’lar dışında, diğer banka/üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara ait POS’lar aracılığı ile gerçekleştirilen aylık alışveriş cirosunun, Banka’nın aynı dönemde Platform Ödeme Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen alışveriş cirosuna oranının %15’i aşması durumunda; aşan tutarın %1’i oranında olmak üzere cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. [Örneğin; Banka’nın aylık Platform Ödeme Sistemi cirosunun 100 TL olması ve söz konusu cironun gerçekleştirildiği Üye İşyerinde Sadakat Kartları ile diğer banka/üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara ait POS’lar aracılığı ile gerçekleştirilen toplam alışveriş cirosunun 25 TL olması durumunda; %15’lik kısmı, yani 15 TL’yi aşan 10 TL’lik tutar üzerinden %1’lik ceza hesaplanacak ve Üye İşyeri’ne yansıtılacaktır. Bu kapsamda olmak üzere Banka; söz konusu aşımın var olup olmadığı, var ise hesaplanması amacı ile, gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ve diğer banka/üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara ait POS’ların kullanım tutar ve oranlarına ilişkin bilgi ve belgelerin, Banka tarafından belirlenecek kurallar doğrultusunda Üye İşyeri tarafından raporlanmasını talep edebilir.]

d.“GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI” düzenlemesine; Üye İşyeri’nin, Banka ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde elde edildiğini, işlendiğini ve Banka’ya aktarıldığını, doğru ve güncel olduğunu, bu verileri Banka’ya aktarmak için ilgili kişileri (veri sahibi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince aydınlattığını ve 11. maddesi gereğince hakları konusunda bilgilendirdiğini, kanunen gereken hallerde açık rızalarını aldığını ve Banka’nın talebi halinde ilgili kişilerin (veri sahibi) aydınlatıldığı ve rızalarının alındığına dair belgeleri Banka’ya sunacağını öngören madde eklenmiştir.

Üye İşyeri Sözleşmesi değişiklikleri, işbu ekstrenin tarafınıza tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün sonrasında yürürlüğe girecektir. Yürürlük tarihine kadar Sözleşme’yi fesih ücreti ödemeksizin (Sözleşme’den kaynaklı diğer yükümlülükleriniz saklı olmak üzere) feshetme hakkınız bulunmakta olup işbu süre içerisinde itiraz etmemeniz halinde değişiklikler tarafınızca kabul edilmiş sayılacaktır.

Tüm değişikliklerin yer aldığı Sözleşme’nin güncel halini incelemek için tıklayınız.