DenizBank A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

DenizBank şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş yönetim anlayışı ile paydaşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim basamaklarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve azami uyum sağlamaya özen göstermektedir.

1997 yılında kurulan DenizBank A.Ş.'nin kısa bir zaman dilimine sığdırdığı büyüme, bu beyanda yer alan ilkelere sadakati ve yönetim mekanizmalarını aynı doğrultuda güçlendirerek sürdürmesiyle mümkün olmuştur. İlkeler, DenizBank A.Ş.'nin dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasının omurgasını oluşturmaktadır. Kurucu sermayedarlar ile profesyonel yönetimin, saydam uygulaması yanında katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkaran üslubu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenmesinde ve hızla uygulamaya geçirilmesinde önemli bir etken olmuştur. Yatımcıların korunması ve güvenlerinin tesisi esas olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi konusuna bankamızda özel bir hassasiyet gösterilmektedir.

DenizBank, halka arzından önce uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını dikkate alarak gönüllü olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışması yapmış ve 16 Eylül 2004 tarihli Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanan ilk “Kurumsal Yönetim Raporu”nu yayınlamıştır. DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni dinamik ve iyileştirmeye açık bir alan olarak kabul etmekte ve bu çerçevede faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir.

DenizBank BDDK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği (Yönetmelik) ekindeki ilkeleri esas almakta ve SPK’nın II-17.1 No’lu Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ile azami uyum sağlamaya özen göstermektedir.

DenizBank, yıllık faaliyet raporu, WEB sitesi ve diğer bilgilendirme kanallarını ilkelere uyum çerçevesinde güncelleyip tüm paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri bu kanallar vasıtasıyla kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, en son gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgi edinebilmektedir.

DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin Uyum Raporlamasını; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin “Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları” başlıklı 8’inci maddesi çerçevesinde Yıllık Faaliyet Raporlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/39 sayılı Kurul İlke Kararında belirlenen usül ve esaslara uygun olarak hazırlanmış olan URF-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formları vasıtasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapmaktadır.

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Acrobat Reader uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...