DenizBank A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

DenizBank, halka arzından önce uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını dikkate alarak 16 Eylül 2004 tarihli Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanan “Kurumsal Yönetim Raporu”nu gönüllü olarak yayınlamıştır. DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni dinamik ve sürekli iyileştirme gerektiren bir olgu olarak kabul etmekte ve bu çerçevede faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir.

DenizBank şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş yönetim anlayışı ile paydaşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim basamaklarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Bankacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve ulusal ve uluslararası uygulamalara azami uyum sağlamaya özen göstermektedir.

İlkelere ilişkin uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesi icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yürütülmektedir. Komite, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumludur.

DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şeffaflık ilkesi doğrultusunda; bilgileri ilgili kişi ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, tam, anlaşılır, tarafsız, kolay erişilebilir ve eşit bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunmak üzere, etkin ve periyodik olarak güncellenen bir internet sitesi kurmuştur. Banka internet sitesinin adresi “www.denizbank.com”dur. Banka’nın internet sitesi pay sahipleri, mudiler, müşteriler, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerinin bilgi edinimini kolaylaştırmak üzere aktif olarak kullanılmaktadır.

DenizBank, yıllık faaliyet raporu, web sitesi ve diğer bilgilendirme kanallarını ilkelere uyum çerçevesinde güncelleyip tüm paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Tüm menfaat sahipleri bu kanallar vasıtasıyla kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, en son gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgi edinebilmektedir.

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Acrobat Reader uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...