Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Kurumsal Yönetim Uyum

DenizBank A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

DenizBank, halka arzından önce uluslararası ilkeler ve sektör uygulamalarını dikkate alarak 16 Eylül 2004 tarihli Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanan “Kurumsal Yönetim Raporu”nu gönüllü olarak yayınlamıştır. DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni dinamik ve sürekli iyileştirme gerektiren bir olgu olarak kabul etmekte ve bu çerçevede faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir.

DenizBank şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş yönetim anlayışı ile paydaşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim basamaklarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Bankacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve ulusal ve uluslararası uygulamalara azami uyum sağlamaya özen göstermektedir.

İlkelere ilişkin uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesi icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yürütülmektedir. Komite, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumludur.

DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şeffaflık ilkesi doğrultusunda; bilgileri ilgili kişi ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, tam, anlaşılır, tarafsız, kolay erişilebilir ve eşit bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunmak üzere, etkin ve periyodik olarak güncellenen bir internet sitesi kurmuştur. Banka internet sitesinin adresi “www.denizbank.com”dur. Banka’nın internet sitesi pay sahipleri, mudiler, müşteriler, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerinin bilgi edinimini kolaylaştırmak üzere aktif olarak kullanılmaktadır.

DenizBank, yıllık faaliyet raporu, web sitesi ve diğer bilgilendirme kanallarını ilkelere uyum çerçevesinde güncelleyip tüm paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Tüm menfaat sahipleri bu kanallar vasıtasıyla kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, en son gelişmeler ve faaliyetler hakkında bilgi edinebilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

2019 - BEYAN

01.01.2019

2018

01.01.2018

2017

01.01.2017

2016

01.01.2016

2015

01.01.2015

2014

01.01.2014

2013

01.01.2013

2012

01.01.2012

2011

01.01.2011

2010

01.01.2010

2009

01.01.2009

2008

01.01.2008

2007

01.01.2007

2006

01.01.2006

2005

01.01.2005

2004

01.01.2004

URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

2018

15.05.2020

KYBF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

2018

15.05.2020