Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Bankacılık Etik İlkeleri

Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkeleri'ni görüntülemek için tıklayınız.

Bu kapsamdaki bildirimleriniz için: etikbildirimi@denizbank.com

DenizBank Üst Yönetimi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 75. maddesine uygun olarak benimsenen ilkeler doğrultusunda banka çalışanlarının ve yöneticilerinin banka etik kurallarına uygun davranmasını, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve bankanın bu kurallar bütünü çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar.

DenizBank benimsediği etik kurallar çerçevesinde; tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, mevduat, kredi ve ödeme sistemlerinin etkin şekilde çalışmasının sağlanması, ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesinin yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasının gözetilmesi amacıyla faaliyetlerinde şu unsurları göz önüne alır:

 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Güvenilirlik
 • Saydamlık
 • Toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele
 • Bilgi Suiistimalini Önleme
 • Bankalar arası haksız rekabetten kaçınma
 • Bankacılık sektörüne olan genel güveni artırıcı uygulamalarda bulunma
 • Sektörün ortak menfaatlerini ve saygınlığını gözetme
 • Bankacılık sisteminin büyütülmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetler hakkında müşteriyi bilgilendirme
 • Müşteri sırlarını özenle saklama
 • Kaynakların en iyi şekilde kullanılması
 • Hizmet kalitesinin artırılması ve müşteri başvurularının hassasiyetle ele alınması
 • Müşterilerin ürün ve hizmetlere ilişkin olarak doğru, tutarlı, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilmesi
 • Bankalar Birliğince yayınlanan Bankacılık Etik İlkelerinin tamamına uyum için gerekli yönetsel kararların alınması ve uygulanması

DenizBank etik kurallar ve uyum konusunda yayınladığı prosedürler ve mesajlar ile de çalışanlarının farkındalık düzeyinin artırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yayınlanan mesajlarda şu ana başlıklar üzerinde durulmuştur:

Kanun ve Yönetmeliklere Uymak

Kanun ve yönetmeliklerin sözü ve ruhuna uymak, iş yerinin genel düzenleyici çevresini bilmek (yasa, yönetmelik, genelge, prosedür ve iç duyurular, piyasa uygulamaları ).

Uyum Herkesin Görevidir

Kişisel davranışların sorumluluğunu almak ve etik değerlere uygun hareket etmek.

Bilgi Suistimali

Kendilerine ve müşterilerine ait içeriden öğrenilen bilgilerin suiistimalinin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

Gizlilik ve Dış İletişim

Gizli bilgileri çok büyük özenle değerlendirmek.

Müşteri İlişkileri

Müşterilere saygı duymak, güvenilir davranışlar sergilemek.

Menfaat Çatışması

Müşteri çıkarları ile çatışan şahsi ve benzeri çıkarların bankacılık işlemlerini hiçbir şekilde etkilememesine özen göstermek.

İşyerinde Davranış Şekli

Pozitif bir iş ortamı yaratılmasına yardımcı olmak.

Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya kullanımında Bankamız ve sektördeki diğer finansal kuruluşların saygınlığını gözetmek.

Dış Görevler

Banka dışı faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmak.