Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği'nin finansman kuruluşu olup, kamu ve özel sektör kuruluşlarına uzun vadeli, özellikle kalıcı projelerin finansmanını sağlamaktadır. Avrupa Yatırım Bankası, kâr amacı gütmeyen bir kurum olup, 1958 yılında kurulmuş ve Avrupa Birliği'ne üye devletlere aittir

Avrupa Yatırım Bankası, 60'lı yılların ortalarından beri Türkiye'de faaliyet göstermektedir. EIB fonlarından faydalanan kamu ve özel sektör mensupları: yabancı yatırımcıların yanı sıra, merkezi ve yerel yönetimler, yerel bankalar ve sanayi kuruluşlarıdır.

EIB'nin destek verdiği projeler arasında enerji, imalat, çevre altyapısı, doğal kaynaklar, turizm, telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, medya ve ulaştırma alanları yer almaktadır.

DenizBank ile Avrupa Yatırım Bankası, 13 Haziran 2008 tarihinde Belediyelere ve kamu hizmeti sağlayan yerel idarelere uzun vadeli yatırım imkânı sunan Belediyeler Kredisi Finans Sözleşmesi imzalamıştır.

Türkiye'de ilk defa DenizBank ile imzalanan 150 milyon avroluk anlaşmanın en önemli özelliği ise, 40 milyon Avroluk kısmın Avrupa Birliği Komisyonu'nun bağış katkısını içermesidir.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bağış programının amacı, Türkiye'deki küçük çaplı belediyelerin altyapı yatırımları için uzun vadeli kredi finansmanına erişimini ve mali teşviklere hak kazanan müdahil mali aracıların, uygun projeler ve kullanıcılar için kredi operasyonlarını genişletmesini sağlamaktır.

Avrupa Yatırım Bankası aracılığı ile Türkiye'de ilk defa DenizBank'ın dahil olduğu bu teşvik programı sayesinde DenizBank, belediyelere uzun vadeli kredi sağlama kapasitesini artırmaktadır.

Fransız Kalkınma Ajansı

Fransız Kalkınma Ajansı hizmetlerini kamu çıkarına yöneltmiş ve kalkınmaya finansman sağlayan bir Fransız kamu kuruluşudur.

Uzmanlaşmış bir mali kuruluş olan AFD, özel sektör olduğu kadar kamu kuruluşlarının, altyapı, finans, kırsal ve kentsel kalkınma, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda yürüttükleri ekonomik ve sosyal projelerine de destek vermektedir.

Hibe ve piyasa koşullu kredileri kapsayan geniş bir mali araç yelpazesine sahip olan AFD günümüzde gelişmekte olan 60'ı aşkın ülkede ve Fransız denizaşırı toprakların tümünde faaliyet göstermektedir.

Bağlı bulunduğu üst kuruluşlarla ilişkili olarak AFD, Fransa'nın kalkınmada etkili olmasına ve bu alanda kamu politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Her bir faaliyetinde AFD, Fransa'nın kalkınmaya ayırdığı kamu yardımında öncelik olarak nitelendirdiği, Birleşmiş Milletler'in (BM) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'ni desteklemektedir.

DenizBank ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında 28 Kasım 2008 tarihinde belediye projelerinin finansmanına yönelik kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği, AFD'nin dünya çapında bir banka ile belediye finansmanına yönelik ilk kredi anlaşması olma özelliğini taşımaktadır.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde DenizBank, 80 milyon EURO tutarındaki kredi su, atık, ulaşım ve sağlık projelerine finansman sağlanırken, projelerin çevreye olan etkileri de finansmanın sağlanması konusunda önemli kriterlerden biridir.

Yerel yönetimlerin finansman ihtiyaçlarına çözüm getirmeyi amaçlayan anlaşmanın bir başka özelliği ise, belediyelere yönelik bir eğitim ve teknik destek programı içermesidir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...