Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Konut Hesap

DenizBank’ın avantajlarla dolu dünyasında konut sahibi olmak çok kolay!

En Yakın Şube

Genel Bilgiler

Uzun vadede belirlediğiniz periyodlarda ödeme yaparken gerekli koşulları sağladığınız takdirde, bir yandan da Devlet Katkısı alarak birikimleriniz oranında yatırımınızı büyütebilirsiniz.

Özellikleri

 • Konut hesabı açtırmak için Türk lirası hesabınız olması gerekir. Vadesiz mevduat hesabınız ya da kredi kartınızdan birikim talimatı vermeniz de mümkün.
 • 3 yıllık vade ile açılan konut hesapları, aksi yönde bir talimatınız yoksa her vade sonunda otomatik olarak yenilenir.
 • Konut hesabı ödemelerinizi ister aylık isterseniz de 3 aylık olacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
 • DenizBank konut hesabınıza aylık 2.497,82 TL ve 24.978,21 TL arasında ödeme yapmanız mümkün. 3 aylık ödemelerde ise 7.493,46 TL ve 74.934,63 TL arasında ödeme yapabilirsiniz.
 • Hesap açılışında düzenli ödeme tutarı ile 299.738,06 TL arasında bir başlangıç tutarı da yatırılabilir. Bu tutar her yıl açıklanan değerleme oranı kadar her yıl artış ve azalış gösterir.
 • Konut hesabının yıllık faiz tutarı, yıl sonunda anaparaya eklenir.
 • Belirlenen koşullara göre düzenli ödeme yapılmaması durumunda, konut hesabı kapatılarak biriken tutar vadesiz hesaplara aktarılır.
 • Düzenli ödeme tutarının tahsil edilemediği durumlarda, minimum düzenli ödeme tutarından düşük olmamak kaydıyla kısmi tahsilat yapılır. Kısmi tahsilat şeklinde yapılan ödemeler de “düzenli ödeme” olarak dikkate alınır.
 • Takip eden bir yıllık dönem başlarında belirlenen yeni avantajlı faiz oranı üzerinden faiz işlemeye devam eder. DenizBank, takip eden yılların faiz oranlarının, dört büyük özel bankanın 365 gün vadeli mevduat için ilan ettiği en yüksek faiz oranları ortalamasının TL’de % 0.50 üzerinde olmasını taahhüt eder.
 • Konut hesaplara üst üste 4 ay ödeme yapılmaz ise bu hesaplar birikim özelliğini kaybedeceğinden, biriken hesaplardaki mevduat bakiyeleri vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle biriken hesaplar kapatılmaktadır.

Devlet Katkısı

 • Aşağıda belirlenen koşulları sağladığınız durumda hesabınız konut hesap olarak devam eder ve devlet katkısından yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.
  • Aylık düzenli ödeme yapıyorsanız yılda üç kereden, üç ayda bir düzenli ödeme yapıyorsanız yılda bir kereden fazla düzenli ödemenin aksatılmaması
  • Bir yılda iki kereden fazla para çekim işlemi yapılmaması
  • Hem ödenmeme durumunda hem de para çekim işleminde hesapta kalan bakiyenin, konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken minimum tutarların toplamından az olmaması
 • En az 36 ay boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapanlar devlet katkısı almaya hak kazanır.
 • Ödeme süresi 36-47 ay arasında olanlar, birikim tutarlarının %15’ini devlet katkısı olarak alır. Bu tutar 129.886,49 TL’den fazla olamaz.
 • Ödeme süresi 47-59 ay arasında olanlar, 139.877,76 TL’den fazla olmamak kaydıyla, birikimlerinin %18’ini devlet katkısı olarak almaya hak kazanır.
 • Ödeme süresi 60 ay ve üzerinde olanlar ise birikim tutarlarının %20’ini devlet katkısı olarak alır. 60 aydan fazla birikimler için maksimum tutar 149.869,01 TL’dir.
 • Minimum 3 yıl boyunca konut hesap kurallara uygun olarak birikim yapan ve 07/04/2015 tarihi ve öncesinde tamamı kendi adına konutu olmayan kişiler devlet katkısından yararlanabilir.
 • Devlet katkısı hesaplamasında konut edinim tarihindeki anapara birikimi esas alınacaktır.
 • Hesabınıza tahakkuk eden faizler devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmeyecektir.
 • Devlet katkısı ödemesi konut edinim tarihinizdeki birikim tutarının %20’sini ve azami 94.578,45 TL’yi geçmeyecektir.
 • Ödenecek devlet katkısı oranı ve maksimum tutarı aşağıdaki şekildedir.
Birikim Süresi* Devlet Katkısı* Max Ödeme Tutarı*
36 aydan az Ödenmez Ödenmez
36-47 ay Birikim Tutarı *%15 129.886,49 TL
47-59 ay Birikim Tutarı *%18 139.877,76 TL
60 ay ve üzeri Birikim Tutarı *%20 149.869,01 TL

Konut Hesap Faiz Oranı

Vade Düzenli Ödeme Tutarı Faiz Oranı
Min. 3 yıl Aylık Ödemelerde Min. 2.497,82 TL Max. 24,978,21 TL %43,00
3 Aylık Ödemelerde Min. 7.493,46 TL Max.74.934,63 TL %43,00

* Belirtilen faiz oranları yıllık, brüt ve basit faiz oranıdır.

** Konut Hesap ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konması Hazine Müsteşarlığı’nın 9/2/2016 tarihli 4718 sayılı yazısı üzerine 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2. Maddesine göre bakanlar kurulunca 22/02/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet katkısına hak kazanılabilmesi için Konut Hesap kurallarına uygun 3 sene boyunca düzenli birikim yapılması ve 07/04/2015 tarihi ve öncesinde tamamı kendi adına kayıtlı konutu olmaması gerekmektedir. Devlet katkısı, birikim tutarının %20’sini ve 149.869,01 TL’yi geçemez.

*** Minimum ve maksimum düzenli ödeme tutarları her yıl açıklanan değerleme oranı kadar her yıl artış ve azalış gösterir. Bu değişiklikler mevcut ve yeni tüm müşteriler için geçerli olur.

**** 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı %58.46’dır.

***** Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, yurt içi şubelerde açılmış TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2024 yılında 650.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.

İlginizi Çekebilir

 

Sıkça Sorulan Sorular

Konut Hesabı nedir?

DenizBank Konut Hesabı, uzun vadede birikim yapmanıza ve tasarruflarınızı artırmaya destek olan, belirlenen koşulların sağlanması durumunda devlet katkısı almanızı sağlayan ürünlerden biridir.

Konut Hesabından kimler faydalanır?

18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Konut Hesabı açabilir. Aynı zamanda, 07.04.2015 tarihinden önceye ait kat mülkiyeti ya da müstakil tapulu farklı bir konut sahibi olmamanız da aranan şartlar arasında bulunur.

Ortak Konut Hesabı açtırabilir miyim?

Konut Hesapları yalnızca bireysel açılabilir.

Ödemelerimi hangi sıklıkla yapmalıyım?

Konut hesabınız için düzenli ödemelerinizi, belirlenen alt ve üst sınırlar arasında aylık ya da 3 aylık olacak şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca, 36 ay boyunca düzenli ödeme yapmanız gerekir.

Ödemelerimi aksatırsam ne olur?

Belirlenen dönem içerisinde aylık ödemelerin üç, 3 aylık ödemlerin ise bir defadan fazla aksatılmaması gerekir. Ödemelerin düzenli yapılmaması hem devlet katkısından yararlanamamanıza hem de hesabınızın kapatılmasına neden olur.

Konut Hesabımdan nakit çekim yapabilir miyim?

Konut Hesabınızdan aynı dönem içinde maksimum iki kere para çekimi yapabilirsiniz. Dönemde 2 kez para çekim ile birlikte hesabınızda vade başlangıcından bu yana yasal olarak bulunması gereken minimum düzenli ödemeler toplamından daha az bakiye kalır ise hesabınız Konut Hesabı olma özelliğini kaybeder.

Konut Hesabım için devlet katkısını ne zaman alabilirim?

36 ay boyunca belirlenen şartlara uygun olarak düzenli ödeme yapmanız halinde devlet katkısı alabilirsiniz. DenizBank şubelerine konut tapunuz ile başvurmanız halinde talebiniz bakanlığa iletilir. Talebinizin uygun bulunması halinde hesaplanan devlet katkısı konut hesabınıza yatırılır.

Birden fazla konut için devlet katkısı alabilir miyim?

Hayır. Devlet katkısı yalnızca tek konut için geçerlidir. Birden fazla konut hesabınız olması halinde bu hesaplar birleştirilmez.

Hangi konutlar için devlet katkısı alabilirim?

Kat mülkiyeti, müstakil taşınmazlar ve kat irtifakı tapusu olan konutlar için devlet katkısı alabilirsiniz.

Konut Hesabımı kapatabilir miyim?

Konut Hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Bununla birlikte, 36 aydan önce kapatılan hesaplarda tahakkuk eden faiz tutarı anaparadan düşüldükten sonra kalan tutar vadesiz hesabınıza aktarılır. MÜŞTERİ’nin veya BANKA’nın üç yıllık minimum sürenin bitiminden önce aksi yönde yazılı bir bildirimi olmazsa Konut Hesabı üç yılın sonunda kendiliğinden üç yıl süre ile yenilenecektir. 36 aydan sonra, yeni vade sonundan önce, hesabın kapatılması halinde, tamamlanmış 36 ayın vadeli faizi hak edilir. 36. ay ile kapama tarihi arası kalan gün için vadesiz faizi ile hesaplama yapılarak faiz tahakkuk ettirilir. Hesabın vadeden önce kapatılması durumunda, hesabın vadesiz dönemi için vadesiz faiz oranı uygulanacaktır.

Konut Hesabımı nereden açtırabilirim?

Konut Hesabınızı tüm DenizBank şubelerini ziyaret ederek açtırabilirsiniz.