Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Kart Sigortası

DenizBank kredi kartınız varsa Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası ile olası yaşamsal risklere karşı finansal açıdan korunabilirsiniz!

Genel Bilgiler

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası, kaza ya da hastalık sonucunda gelişen sürekli sakatlık ve ölüm gibi hallerde kredi kartı borcunun ödenmesini sağlayan bir hayat sigortası türüdür. Bazı kritik hastalıkları ve meslek gruplarına göre işsizlik riskini de kapsayan kart sigortası ile ödemeleri aksatma endişesi yaşamanıza gerek kalmaz. Ciddi bir yaşamsal risk sonucu, gelir elde edemediğiniz durumlarda sevdiklerinizi finansal sıkıntılardan korumak için çok düşük miktarlarda aylık ödeme yaparak kendinizi, ailenizi ve finansal durumunuzu koruma altına alabilirsiniz. Borcunuzun yüzde birine denk gelen bu ödemeler, son borçlu olduğunuz tutarın sigorta şirketi tarafından bankaya geri ödenmesini sağlar.

Özellikleri

  • 18 yaşını doldurmuş olan tüm DenizBank kredi kartı sahipleri, bu üründen faydalanabilir.
  • Teminat imkânı, kredi kartınızın borç bakiyesi tutarındadır.
  • Vefat durumunda, hastalık ya da kaza sonucu meydana gelen kalıcı sakatlık, işsizlik veya kritik hastalıklarda, teminat 30.000 TL’ye kadar borç bakiyesi kadardır.
  • DenizBank kredi kartınızı aktif olarak kullandığınız sürece sigortanız devam eder.
  • Aktif sigorta süresi 1 yıl olarak belirlenir ve 65 yaş tamamlanıncaya kadar her yıl yenilenir.

Sıkça Sorulanlar

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası neleri kapsar?

  • DenizBank kredi kartı sahibi olan sigortalının, sigorta süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, lehtara teminat ödemesi gerçekleşir. Sigortalının vefatında, meydana gelen riskin kredi kartı sigortası ve ekte yer alan genel ve özel şartlar dahilinde sigorta kapsamında olması koşulu ile vefatın gerçekleştiği tarih itibariyle, sigorta ettirene sigorta bedeli ödenir.
  • Kredi kartı sahibi olan sigortalının kaza sonucu derhal veya kaza tarihini izleyen 2 yıl içerisinde kalıcı sakatlık yaşaması durumunda teminat devreye girer. Sigortalının kaza sonucunda sürekli tam sakat kalması halinde, sakatlığa yol açan kazanın meydana geldiği tarihteki kredi kartı borç tutarı, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından DenizBank’a teminat olarak ödenir.
  • Kredi kartı sahibi olan sigortalının, hastalık nedeniyle kalıcı sakatlık yaşaması durumunda teminat devreye girer. Hastalığın başladığı tarihten itibaren, sigortalının 180 gün boyunca kesintisiz olarak herhangi bir meslek ya da işle iştigal etmesine, kâr veya ücret karşılığında herhangi bir girişim yapmasına engel olan, 180 gün sonunda da iyileşme ihtimali bulunmayan, geri dönülmez sakatlık durumunda geçerlidir. Sigortalının hastalık sonucunda sürekli tam sakat kalması halinde, sakatlığa yol açan hastalığın meydana geldiği tarihteki kredi kartı borç tutarı, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından DenizBank’a teminat olarak ödenir.
  • Özel Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak istihdam ilişkisinde bordrolu çalışanların istek dışı işsiz kalması halinde veya istek dışı işsizlik teminatı şartları dışında kalan sigortalının kritik hastalıklara yakalanması halinde, DenizBank’a ait kredi kartı ekstresinde bildirilen, ilgili aya mahsup hesap kesim tarihinde görünen harcamaların TL cinsinden toplam tutarı teminattır. 

Prim ödemeleri nasıl düzenlenir?

DenizBank kredi kartı hesap kesimi tarihinde görünen borç bakiyesi %1 ile çarpılır. Bunun sonucunda sigortalı için aylık prim tutarı belirlenir. Örnek olarak, 100 TL değerinde kredi kartı borcunuz varsa, vefat, sakatlık, kritik hastalık, işsizlik gibi risklere karşı sadece 1 TL aylık prim ödeyerek borcunuzu güvence altında tutabilirsiniz. DenizBank, kart sigortası ürününü size en iyi şekilde sunabilmek için, global bir marka olan MetLife ile çözüm ortağıdır. Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgi için hafta için 08.00-24.00, hafta sonu 09.00-18.30 saatleri arasında MetLife Müşteri Hizmetleri birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Kredi Kartı Sigortası nedir?

Kredi Kartı Sigortası, kredi kartı sahiplerinin bir kaza, hastalık, işsizlik veya diğer acil durumlar nedeniyle kredi kartı borçlarında ödeme yapamaması durumunda poliçe şartları kapsamında kredi kartı borcunu öder. Kredi kartı sigortası için ödenen primler, sigorta poliçesinin türüne, sigorta şirketine ve kredi kartı sahibinin yaşına göre değişebilir.

Kredi kartı sigortası poliçeleri, belirli bir tür riski veya olayı kapsar. Ancak, her poliçe farklıdır ve hangi olayların kapsam dahilinde olduğunu ve hangilerinin dışında olduğunu belirleyen ayrıntılara sahiptir. Kredi kartı sigortası genellikle kişisel tercihlere bağlıdır ve kredi kartı sahipleri bu sigortayı satın almak veya iptal etmek konusunda sigorta şirketlerinin belirlediği seçeneklere göre tercihte bulunabilir.

DenizBank kredi kartları için sunulan Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası, MetLife Emeklilik ve Hayat tarafından kredi kartı sahiplerinin belirli risklere karşı finansal olarak korunmasını sağlayan kredi kartı sigortası ürünüdür.

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası nedir?

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası, özellikle DenizBank kredi kartlarına yönelik olarak sunulan bir üründür.

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası kart sahiplerini çeşitli risklere karşı korumayı amaçlar:

Vefat veya kaza ya da hastalık sonucunda gelişen sürekli sakatlık durumlarında,

Bordrolu çalışan meslek gruplarında olan kişilerin istemdışı işsizlik durumunda,

İş sahibi veya emekli gibi bordrosuz kişilerin kritik hastalıklara yakalanması durumlarında ,

kredi kartı borcunun ödenmesini sağlar.

Kredi kartı borcunuzun yüzde birine denk gelen prim ödemeleri sayesinde, yukarda bahsedilen durumlardan biri oluştuğunda risk gerçekleşmeden önce kesilen son ekstre tarihindeki toplam kart borcunuz sigorta şirketi tarafından poliçeniz kapsamında tazminat olarak ödenir. Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası isteğe bağlıdır, kart sahipleri istedikleri zaman sigorta şirketinin belirlediği şartlara göre poliçeyi iptal edebilirler.

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası neleri kapsar?

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası, kredi kartlarına yönelik bir sigorta ürünüdür ve çeşitli risklere karşı finansal koruma sağlar. DenizBank kredi kartı sahibi olan sigortalının, sigorta süresi içerisinde vefat etmesi, kaza ya da hastalık sonucunda gelişen sürekli sakatlık yaşaması, bordrolu çalışan ise istemdışı işsiz kalması, iş sahibi veya emekli gibi bordrosuz bir kişi ise kritik hastalıklara yakalanması risklerine karşı kredi kartı borcuna poliçe şartları kapsamında güvence sağlar.

Tazminat olarak ödenecek kredi kartı borcu, risk gerçekleşme tarihinden önce oluşmuş son ekstre tarihindeki borcun gecikme faizleri, kredi kartı ücretleri, nakit çekimler ve kuyumcu alışverişleri hariç Türk Lirası cinsinden toplam tutarıdır. Risk gerçekleşme tarihi; vefat teminatı için sigortalının vefat tarihi, sakatlık teminatı için sigortalının sakatlığına yol açan hastalık veya kaza tarihi, işsizlik teminatı için işsizlik bildiriminin sigortalıya resmi olarak yapıldığı tarihi, kritik hastalıklar teminatı için hastalık teşhis tarihini ifade eder. Kredi kartı sahibi olan sigortalının vefatı durumunda kredi kartı borcu bankaya ödenir.

Kredi kartı sahibi olan sigortalının kaza sonucu derhal veya kaza tarihini izleyen 2 yıl içerisinde kalıcı sakatlık yaşaması durumunda kaza sonucu sakatlık teminatı devreye girer. Sigortalının kaza sonucunda sürekli tam sakat kalması halinde, borç tutarının tamamı tazminat olarak ödenir. Kısmi sakatlık halinde ise tazminat sakatlık orana göre ödenmektedir. Kredi kartı sahibi olan sigortalının, hastalık nedeniyle kalıcı tam sakatlık yaşaması durumunda Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacak “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda özür oranının %60 ve üzerinde olması durumunda borcun tamamı tazminat olarak ödenmektedir. Özel Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak istihdam ilişkisinde bordrolu çalışanların istemdışı işsiz kalması halinde veya istemdışı işsizlik teminatı şartları dışında kalan sigortalının kritik hastalıklara yakalanması halinde borç tutarının tamamı tazminat olarak ödenir.

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortasından kimler faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş olan tüm DenizBank banka ve kredi kartı sahipleri Kart Borcum Güvende Hayat Sigortasından faydalanabilir. Teminat imkânı, kredi kartınının borç bakiyesi tutarındadır. Vefat durumunda, hastalık ya da kaza sonucu meydana gelen kalıcı sakatlık, işsizlik veya kritik hastalıklarda, teminat 50.000 TL’ye kadar borç bakiyesi kadardır. DenizBank kredi kartını aktif olarak kullandığınız sürece sigortanız 69 yaşınız tamamlanıncaya kadar devam eder.

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası teminat süresi ne kadardır?

Kart Borcum Güvende Hayat Sigortası yıllık olarak düzenlenir ve sigortalı 69 yaşını tamamlayana dek yenilenir.