Proje Kredileri

Projenize özel Krediler
Deniz’de!

Yatırım projeleriniz DenizBank ile gerçeğe dönüşüyor.

KOBİ’lerimizin yatırım projelerinin finansman ihtiyacının karşılanması ve geliştirmeyi tasarladığınız projelerin desteklenmesi için sizin için özel olarak hazırladığımız Proje Kredileri Deniz’de!

TurSEFF:

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

DenizBank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imzalanan sözleşmeye istinaden TurSEFF tahtında sağlanan fon kapsamında DenizBank müşterileri uygun faizli ve uzun vadeli finansman imkânından faydalanabilecektir.

Faydaları nedir?

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiştir ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. TurSEFF bugüne kadar 1900’den fazla projeye 672 milyon EUR değerinde finansman sağlamış ve 583 MW yenilenebilir enerji gücü kurulmasını desteklemiştir. Sadece bir finansman programı olmaktan öte, TurSEFF'in yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan ekibi, yatırımcıların Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Kimler yararlanabilir?

a. KOBİ kriterlerine uygun firmalar*
b. Sadece özel sektörde olan KOBİ kriterlerine* uygun belediye hizmeti sağlayan firmalar
c. Uygun ekipmana (Teknoloji Seçim Aracı'na bakınız) sahip bayiler ve satıcılar (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)
d. ESCO’lar ve ESCO müşterileri (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)
e. KOBİ kriterlerine* uygun, uygun ekipman (Teknoloji Seçim Aracı'ndan bakınız) üreticileri
f. Kamu kurumları veya kamuya ait belediye hizmeti sağlayan firmalar (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)

TurSEFF finansmanı için uygun yatırımlar:

Aşağıdaki alanlarda yapılacak tasarruf/yatırımlar:

 • Kaynak Verimliliği yatırımları:
  • Enerji Verimliliği yatırımları
  • Su Verimliliği yatırımları
  • Hammadde Verimliliği yatırımları
  • Atık Yönetimine dönük yatırımlar
 • Yenilenebilir Enerji yatırımları

Kredi limit tutarları:

 • Finansman ihtiyacı 5 milyon €’yu aşmayan projelerde yatırımın %100’üne kadar finansman sağlanabilir.
 • Bir yatırımcı, her bir dilimi 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam maksimum 15 milyon €’ya kadar finansman kullanabilir.
 • Satıcı ve bayilerin toplam finansman miktarı üretici, satıcı ve bayileri başına 5 milyon €’yu aşmamalıdır.
 • Finansman miktarının para birimi faydalanıcı tarafından belirlenmektedir.

** Kredinin teminatları Denizbank A.Ş. tarafından belirlenecektir.

Kamu Sektörü

Faydalanacak firmanın bir kamu kuruluşu olması durumunda, TurSEFF kapsamında finanse edilecek olan projenin, projenin türüne ve boyutuna göre değişen EBRD Kamu Satın Alma Yönetmeliği uyarınca satın alımının yapılması gerekmektedir.

Çevresel Faktörler

TurSEFF tarafından finanse edilecek tüm projelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir.

*KOBİ kriteri: Tam zamanlı çalışan sayısı en fazla 250, yıllık satış hacmi 50 milyon € veya bilanço aktif büyüklüğü 43 milyon € veya altında olmalıdır. Ayrıca bireysel şirketler de bu kaynaktan yararlanabilirler. Diğer şirketler, kaynaktan yararlanacak olan şirketlerin %25’inden fazlasına sahip olmamalıdır. Uygun ekipmana sahip bayiler ve satıcılar ile ESCO’lar ve ESCO müşterilerinin Kobi kriterlerine uygunluk gereksinimleri yoktur

Detaylı bilgi için sizi en yakın DenizBank şubesine bekliyoruz.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin tedarik boyutunu desteklemek üzere, Enerji Verimliliği Tedarikçileri için azami 1 milyon EUR’ya kadar olan yatırım kredileri mevcuttur. Bu tür bir krediye başvurmak isteyen şirketler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • Krediler enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri üretimi, tedariki veya kurulumu ile ilgili Enerji Verimliliği Tedarikçilerinin çalışma işlemlerinin genişletilmesi amacına hizmet etmelidir.
 • Proje uzman ekibi yatırım talebini inceleyecek, değerlendirecek ve Enerji Verimliliği Tedarikçisinin krediyi iş süreçlerinde iyileştirme amacıyla kullanacağını onaylayacaktır. Tedarikçi kredi dosyasında bu onay dökümlerini ispat amacıyla muhafaza edecektir.
 • Bu alt kategori altında Yatırım Harcamaları (Capex) veya makine ekipman yenileme gibi kalıcı nitelikteki yatırımları desteklenecektir. Enerji verimliliği için Mevcut En İyi Teknolojiler (BAT) ile ilgili yatırımlara öncelik verilecektir.

Firma başına en fazla 12 Milyon Euro’ya kadar kredi kullandırılabilinecektir. En kısa 2 yıl ve en fazla 5 yıl vadeli kullandırım yapılabilmektedir.

İşini büyütmek, yeni yatırım yapmak ya da uzun vadeli sermaye ihtiyacını karşılamak isteyen KOBİ’lerimiz için ilk 3 ay ödemesiz seçeneği ve 120 aya varan vade imkânlarıyla Sermaye Destek Kredisi en uygun çözümdür.

Özellikleri

 • 120 aya varan vade avantajı sağlar.
 • İpotek karşılığı azami 1.000.000 TL’ye kadar limit tesis eder.
 • İlk 3 ay ödemesiz seçeneği ile kredi kullanma sağlar.
 • Kullanılan kredinin % 10’u oranında Kredili Mevduat Hesabı limiti otomatik tesisi edilir.

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kapsamdaki destek programları aşağıdaki şekildedir:

 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • İşbirliği-Güç birliği Destek Programı
 • AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB Destek Paketi içeriğinde
 • Hibe tutarı kadar rotatif / spot kredi
 • Hibe harici kısım için proje vadeniz ile uyumlu olacak şekilde 36 aya kadar 6 ay ödemesiz taksitli ticari kredi
 • KOSGEB’e hitaben verilecek uygun komisyonlu Teminat Mektubu hizmete sunulmuştur.

Avrupa Yatırım Bankası ile Bankamız arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, müşterilerimize uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle işletme ve yatırım kredisinden yararlanma imkanı sunulmaktadır.

AYB kaynaklı kredi ile yeni yatırımlarınızı bu kapsamda finanse edebilir, işletmenizin nakit ihtiyacını karşılayabilir tüm yatırım ve harcamalarınız için finansman desteğini Şubelerimizden alabilirsiniz.

AYB Kredisi Genel Özellikleri :

 • Proje bazında yatırım tutarı azami 25 milyon EUR’dur, kredi tutarı ise azami 12.5 milyon EUR’dur.
 • Kredi vadesi minimum 2 yıl azami 5 yıl olabilmektedir.
 • Tüm yatırım ve harcamaların Türkiye içinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Kredi, yatırım kredisi ve işletme finansmanı kredisi olarak kullandırılabilmektedir.
 • Krediye konu projeler azami 3 yılda tamamlanmalıdır.
 • AYB tarafından belirlenen yasaklı sektörler hariç diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar kredi kapsamındadır.
 • Kredi TL, USD ve EUR para cinslerinden kullandırılmaktadır.

Başvuru Kanalları :

İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışında katılacakları Fuar organizasyonlarında stant, lojistik ve tanıtım faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılan kredilerdir.

Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak olan veya mevcutta bir franchising sistemine dâhil olan KOBİ'lerin, franchise sözleşme bedeli, KOBİ sermayesi ve yatırım amaçlı finansman ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla sunduğumuz kredidir.

 • 36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
 • Kredi limiti yatırım bedelinin %65'i ile sınırlıdır.

Ünlü Markaların bilgi birikimi ve gücünü kullanarak bir Franchise sistemine girebilir ve işinizi DenizBank Franchise Kredisi ile büyütebilirsiniz.

Neden Franchise Kredisi?

Kendi işiniz kurarken kaybedeceğiniz zaman ve enerji franchise sistemi ile minimize ediliyor.

 • Girişimci önemli ölçüde para harcayarak oluşturabileceği müşteri potansiyeline franchising sistemi sayesinde, işini kurar kurmaz sahip oluyor.
 • Franchising sisteminde girişimcinin arkasında sürekli olarak danışmanlık alabileceği, her konuda kendisine destek olan "bir bilen" var. Böylelikle iş dünyasına yeni adım atan bir girişimcinin finansal olarak istihdam edemeyeceği profesyonellerle beraber çalışma şansı doğuyor.
 • Marka tüketici tarafından kabul gören ve bilinen bir marka olduğu için, girişimci rahatlıkla ürününü satabiliyor.
 • Girişimci, hazır bir sisteme sahip olarak işe başladığı için tüm zamanını ve enerjisini satış ve pazarlama üstüne yoğunlaştırabiliyor.
 • Girişimci ürününü konseptini oluşturmak için yapacağı alışverişlerde, en ucuz ve en kaliteli ürünü öncelikli olarak alma şansına sahip. Böylelikle ürün kalitesini standart olarak koruyabiliyor.
 • İş hayatının basamaklarını çıkarken, beraberinde güven duyabileceği ve onunla beraber adım atan bir desteğin bulunması, girişimciye yüksek motivasyon veriyor.
 • Girişimci, kendisi gibi aynı işi benimseyen ve KOBİ'lerini kuran insanlarla rahatlıkla fikirlerini paylaşabiliyor ve dünyadaki son gelişmeleri takip edebiliyor.
 • En önemlisi de, kendisi gibi girişimcilik ruhuna sahip profesyonellerle sürekli muhatap olduğu için, gereksiz anlaşmazlıklarla, vakit kaybını önlemiş oluyor.

Kredi Başvuru evrakları için tıklayınız.

*Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ve faiz oranlarımızı öğrenmek için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

***Bankamız, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil, ek teminat ve ek bilgi isteme, herhangi bir neden göstermeksizin faiz ve komisyon oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...