Proje Yatırım Kredileri

Tarımsal proje yatırımlarına

Deniz’den kredi desteği

“Tarımsal Yatırımların”, yatırıma ilişkin projeye dayalı olarak finanse edildiği kredilerdir. Kredi tutarı ve vadesi projenin fizibilitesi dikkate alınarak nakit akışına göre belirlenmektedir.

Gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara sunduğumuz Projeli Kredilerimiz ile;

 • Yeni tarımsal projelerin yapılmasını ve tarımsal üretimin artırılmasını,
 • Daha modern tarımsal işletmelerde daha verimli tarımsal üretim yapılmasını,
 • Küçük tarımsal işletmelerin daha büyük, daha rantabl çalışan tarımsal işletmeler haline dönüştürülmesini,
 • Tarım sektörüne verilecek hizmet kalitesinin yükseltilmesini,
 • AB standartlarında tarımsal üretim ile rekabet gücümüzün artırılmasını,
 • Tarım-Sanayi entegrasyonunun sağlanmasını,

destekliyoruz.

Tarımsal Proje ekiplerimiz yeni tarımsal yatırım planlayan veya mevcut işletmelerini büyütmeyi/modernize etmeyi isteyen yatırımcılarımızın projelerinin sağlıklı bir şekilde finanse edilebilmesi için bu projeleri değerlendiriyor, gerektiğinde onlara danışmanlık hizmeti veriyor ve bu süreçte onları yalnız bırakmıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta et ve süt üretimi, damızlık düve yetiştiriciliği ve damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, kanatlı sektöründe yumurta ve et tavukçuluğu konularında ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yapılacak yatırımlarda;

 • İnşaat işleri (ahır yapımı, yem depoları, kümesler, vb.),
 • Makine-ekipman alımları (süt sağım üniteleri, soğutma tankları, silolar, kümes ekipmanları vb.)
 • Canlı hayvan yatırımları,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları,

Konu ve proje özelinde detaylı olarak incelenerek finansman modelleri oluşturulmaktadır.

Örtüaltı üretimleri, meyve bahçesi kurulumları ve tohum/fide/fidan üretimleri konusunda yapılacak yatırımlarda;

 • İnşaat işleri (sera kurumları, çevre çitleri, vb.),
 • Makine-ekipman alımları (ısıtma ve soğutma sistemleri, vb.)
 • Sulama sistemleri kurulumu,
 • Fidan alımları,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları,

Konu ve proje özelinde detaylı olarak incelenerek finansman modelleri oluşturulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hayvansal ve bitkisel üretim konularında mevcut tarımsal işletmelerin (çiftlik, sera, meyve bahçesi vb.) satın alınmasına yönelik olarak proje değerlendirmeleri yapılmakta ve finansman modelleri oluşturulmaktadır.

 • Yatırım harcamaları ile ilgili olarak (inşaat işleri, makine ekipman alımları, canlı hayvan alımı gibi);
  • Gerçekleşecek yatırımlara ilişkin proforma fatura veya teklif mektupları
  • Gerçekleşen yatırımlara ilişkin harcama belgeleri (fatura, serbest meslek makbuzu, mizan/bilanço kayıtları gibi)
 • Yatırım yerine ait tapu kayıtları veya kira sözleşmeleri
 • İşletmede inşa edilmesi planlanan yapılar için mimari projeler ve varsa yapı ruhsatları
 • “Tarımsal Sanayi” yatırımlarında ana makine ve donatıma ait yerleşim planı ile imalat projesini gösterir akım şeması
 • Diğer (ÇKS, hayvan listesi, gerçek kişilerde kimlik bilgileri, tüzel kişilerde firma bilgileri, vs.)

Ayrıca, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları (IPARD) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri de finanse ediyoruz.

Hibe IPARD’dan, krediniz Deniz’den!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen IPARD hibe programı kapsamındaki yatırımlarınız için en uygun şartlarda verilen kredidir.

 • İş Planı
 • Teknik Proje
 • Onaylı Sözleşmei
 • Diğer (ÇKS, tapu, gerçek kişilerde kimlik bilgileri, tüzel kişilerde firma bilgileri, vs.)

Kırsal Kalkınma Programı’na bir destek de Deniz'de!

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında devlet tarafından %50 hibe verilen projelere, proje tutarının %75’ine kadar en uygun şartlarda verilen kredidir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...