Şirketinizin tüm ihtiyaçları için DenizBank Kredileri her zaman yanınızda!

Spot TL Krediler

Piyasa koşullarındaki gelişmeler gözönüne alınarak kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullandırılan kredilerdir.

  • Vade tarihinde kredi anaparası faiz ile birlikte tek seferde kapatılır.
  • Uygulanacak faiz oranı ve vadesi; kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre belirlenir ve kredinin ömrü boyunca değişmez.
  • Bu şekilde; vade ve faiz riskine karşı koruma sağlar ve firmanın nakit akışını düzenlemesine yardımcı olur.

Erken Kapama Opsiyonlu Spot TL Krediler

Vadesinden önce kısmen veya tamamen kapatılabilen spot kredi türüdür. Kapatılma tarihinde kapanan anapara, faiz ve eklentileri birlikte tahsil edilir.

Rotatif TL Krediler

Belirli bir vadesi olmayan, faizleri dönemsel (üç ayda bir dönem sonlarında) tahsil edilen; kısa süreli çalışma sermayesi amaçlı kullandırılan kredileridir.

  • Faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre ayarlanmaktadır.
  • Kısa vadeli finansman ihtiyacı olan ya da peşin mal alımı yapan firmalar için idealdir.
  • Teminatların nakde dönüşmesi ya da nakit ödemeler ile kısmen veya tamamen kapatılabilme özelliği, firmalar açısından faiz yükünün asgariye indirilmesini sağlar.

İskonto / İştira Kredileri

İskonto, henüz vadesi gelmemiş bir ticari senet bedelinden, vade tarihine kadar olan süreye tekabül eden faiz, komisyon ve bunlar üzerinden KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesine imkan veren nakdi bir kredidir.

Diğer bir deyişle, İskonto Kredisi; iskonto edilen senedin, ciro (temlik cirosu) ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir. Senet ve çek portföyü yüksek hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık ve esneklik sağlar.

Nakit Yönetimi (CM) Kredileri

Nakit çıkışı yaratmayan, çok kısa süreli ve sıfır faiz tanımlanabilen kredilerdir. Blokeye alınan çekler, takastan çıkan çekler karşılığı, veya SSK, Vergi, Elektirik, Su, vb gibi Kurum ödemelerinde kullandırılır.

Kredili Mevduat Hesabı

Kredili Mevduat Hesabı, bakiyesinin hem artı hem de eksi olarak çalışabildiği, hesabın eksiye dönmesi halinde hesabın önceden belirlenmiş kredi limiti kapsamında otomatik olarak kredilendirildiği bir hesap türüdür.

  • KMH'a bağlı olarak çek karnesi kullanılabilir.
  • ATM kartı veya DenizBank Şube gişeleri aracılığı ile nakit para çekilebilir.
  • Önceden vereceği yazılı talimat aracılığı ile elektrik, su, telefon, cep telefonu, kablolu yayın fatura ödemeleri, kira ödemeleri, okul taksitleri, kooperatif ödemeleri, vakıf, derneklere bağış v.b. düzenli & düzensiz ödemelerini hesabından otomatik olarak tahsil ettirilebilir.
  • Kredili Mevduat Hesabı üzerinden yapılan her tür işlem aylık olarak düzenlenen "Hesap Bildirim Cetveli " ile posta ve/veya faks aracılığı ile müşterimize ulaştırılır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...