Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Dış Ticaret Finansman Çözümlerimiz

Dış Ticaret İşlemleriniz için finansman alternatifleri ve operasyonel destek yine Deniz’den!

İthalatın Finansmanı

İthalat Bono (P/N) İskontosu

İthalatçı ya da İhracatçı firmaların düzenledikleri Poliçe ya da Bono ‘lara DenizBank avali eklenerek muhabir bankalardan ithalat ya da ihracat finansmanı (Prefinansman) amacıyla kullandırılan yurtdışı kaynaklı döviz kredileridir.

Murabaha

Murabaha kredileri DenizBank’ın garantör sıfatı ile yer aldığı, muhabir bankalardan sağlanan krediler olup; uzun vadeli, uygun maliyetli finansman imkânı sunmaktadır.

Ülke Kredileri (ECA)

İhracat Kredi Kuruluşları (ECA), bulundukları ülkenin yatırım malı ihracatını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

Ülke kredileri, müşterilerin yatırım malı ağırlıklı ithalatlarının orta ve uzun vadeli finansmanı için ECA sigortası veya garantisi kapsamında kullandırılan kredilerdir.

GSM Kredileri

Türkiye'deki ithalatçıların A.B.D.'den satın alacakları tarım ürünleri ithalatının, A.B.D. Tarım Bakanlığı' na bağlı Commodity Credit Corporation (CCC) tarafından yürütülmekte olan GSM 102 programı çerçevesinde kredilendirilmesi mümkündür. GSM kredilerinde, adı geçen kuruluş ticari ve ülke riskini sigorta etmekte, kredi ise A.B.D.'de işleme aracılık eden banka tarafından sağlanmaktadır.

 

İhracat Finansmanı

İhracat Akreditif İskontosu

İhracatçı firmalar lehine açılan vadeli teyitli veya teyitsiz akreditifler, uygun vesaik ibraz edildikten sonra DenizBank tarafından iskonto edilerek, vesaik bedeli ihracatçıya vadesinden önce ödenebilmektedir. İhracatçı firma böylece, kredi limitine ihtiyaç duymadan ve nakit kredi kullanmadan kendisine finansman kaynağı yaratmış olur.

İhracat Poliçe İskontosu

Limit ilişkimiz bulunan bankalarca aval verilmiş olan poliçelerin bankamız kaynağından veya muhabirler tarafından iskonto edilmesidir.

İhracat P/N İskontosu

​İhracatçı firmaların düzenledikleri Bono (P/N) ‘lara DenizBank avali eklenerek muhabir bankalardan ihracat finansmanı (Prefinansman) amacıyla kullandırılan yurtdışı kaynaklı döviz kredilerdir.

EXIMBANK Kredileri

İhracat yapma taahhüdü veren KOBİ'lere özel olan bir kredi türüdür. Eximbank'ın belirlediği Türk menşei malların kesin olarak ihracı gereklidir.

İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığıyla kullandırılan ihracat taahhütlü kredilerdir. Bankalarca kullandırılan diğer ihracat kredileri karşısında fiyat avantajı sağlar.

TCMB Reeskont Kredileri

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerinde bulunan firmalara Merkez Bankası kaynağından kullandırılan ihracat taahhütlü kredilerdir.