Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Trendyol Kampanyası Katılımcıları için Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

15 Ekim – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Trendyol Cüzdan Hediye Çeki Kampanyasına dair Aydınlatma Metni aşağıdaki gibidir;

Denizbank A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi çerçevesinde, 15 Ekim 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Trendyol Cüzdan Hediye Çeki Kampanyası" ("Kampanya") kapsamında yürütmekte olduğumuz faaliyetler nedeniyle işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ile hukuki sebepleri, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK kapsamında genel aydınlatma metnimize https://www.denizbank.com/kvk/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz

Kampanya kapsamında kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız) ve iletişim bilgileriniz (adres bilgileriniz, telefon numaranız) (“Kişisel Veri”) işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kampanya kapsamında işlenen kişisel verileriniz, MobilDeniz uygulamamız üzerinden yazılı olarak elektronik ortamda otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Bankamız tarafından Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Bankamızın tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan raporlama ve kayıtların saklanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Kampanya’ya katılım taleplerinin alınması ve değerlendirmesi, Kampanya’ya katılımın sağlanması,
KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Kampanya’ya ilişkin talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel verileriniz DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. ("Trendyol") ile kampanya kapsamında hediye çekinizin yüklenmesi, Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile kampanya çekilişinin gerçekleştirilmesi ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik gereği Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde ilan edilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlarıyla Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd.Şti ile, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla destek hizmeti aldığımız kurumlarla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, ve talebiniz halinde diğer üçüncü kişilere KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, https://www.denizbank.com/bilgi-limani/bildirimde-bulunacagim.aspx linkinde yer alan, “Şikayet – Bireysel Bankacılık - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikayet Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak veya aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlüğümüze veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak;

Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak oncemusteri@denizbank.com adresine e-posta göndererek;

Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 0 800 numaralı telefonumuzdan arayarak;

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.