Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Ticari Araç Sigortaları

Ticari araç sigortanızı DenizBank’ta yaptırın, tüm risklere karşı sigortalanın!

Genel Bilgiler

DenizBank araç sigortaları, araçlarınızı trafik kazası ve hırsızlık gibi riskler başta olmak üzere olası tüm durumlara karşı tam güvence altına alır.

Özellikleri

DenizBank ticari araç sigortası ürünleri dört ana konuda poliçe edilir.

  • Kasko
  • Ticari kasko
  • Filo Kasko
  • Zorunlu Trafik Sigortası

Kasko: Kasko poliçeleri, araçlarınızı başta hırsızlık ve trafik kazası olmak üzere tüm risklere karşı teminat altına alır.

Ticari Kasko: Ticari kasko poliçeleri, araçlarınızı başta hırsızlık ve trafik kazası olmak üzere tüm risklere karşı teminat altına alır.

Filo Kasko: Firmalara ait araç filolarını tek poliçe altında teminata bağlayan poliçelerdir.

Zorunlu Trafik Sigortası: Zorunlu trafik sigortası poliçeleri, kaza sonucu ikinci ve üçüncü şahıslara, araçlarına ve mallarına verdiğiniz zararı maddi ya da bedeni tazminat ile teminat altına alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ticari araç sigortası fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Ticari araç sigortasının yapıldığı il, zaman ve sürücü puanlarınız fiyatları etkileyen faktörler arasındadır.

Ticari araç sigortası neleri kapsamalı?

  • Aracın çalınması, çalınmaya teşebbüsü veya bundan doğan zararlar dahil edilmeli.
  • Karayollarında sadece motorlu değil, motorsuz araçlarla çarpışmayı da kabul etmeli.
  • Üçüncü kişilerin sebep olduğu kaza veya çarpışmalar ya da üçüncü şahıslara araca verdiği bilinçli zararlar dahil olmalı.
  • Şoförün iradesi dışında araca cisim çarpması, aracın cisme çarpması, düşme, devrilme ve yuvarlanma gibi riskleri kapsamalı.
  • Aracın teknik, mekanik ya da elektriksel nedenlerle yanması durumunu içermeli.

Ticari araç sigortaları kaç yılda bir yapılır?

Ticari araç sigortaları genellikle yılda bir kez yapılmaktadır. Sigorta poliçeleri genellikle bir yıllık dönemler için düzenlenmektedir. Bu dönem sonunda müşteri, kurum ya da işletme sahibi, sigorta poliçesini yenileme veya başka bir sigorta şirketiyle anlaşma yapma seçeneğine sahiptir. Sigorta poliçelerinin yılda bir kez yenilenmesi, sigorta şirketlerine müşterinin aracının değerini, kullanımını ve sigorta riskini değerlendirme fırsatı tanımaktadır. Sigorta primleri ve koşulları yılda bir kez gözden geçirilir. Teknoloji ve kanunlar hızla değiştiği için sigorta kapsamına alınan yeni gelişmeler olabilir. Müşterinin değişen ihtiyaçlarına ve aracın durumuna uygun bir şekilde güncellenmesi bu nedenle önemlidir. Ancak, bazı durumlarda, sigorta şirketleri müşterilere poliçelerini daha kısa süreli periyotlarla da sigortalayabilir. Özellikle büyük ticari filo sahipleri veya belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için, belirli şartlara dayalı olarak daha kısa süreli poliçeler hazırlayabilir. Onlar için özel anlaşmalar yapılabilir.

Ticari araç sahipleri, araçları için uygun bir sigorta poliçesi seçerken dikkatlice değerlendirme yapmalı ve ihtiyaçlarına uygun kapsama sahip bir poliçe seçmelidir. Ayrıca, poliçe yenileme sürecinde, mevcut poliçenin koşullarını ve primlerini gözden geçirmek, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde güncelleme yapmak önemlidir.

Sigortamı gününden önce yenilersem mevcut poliçem biter mi?

Araç sahipleri sigorta süresi bitmeden poliçelerini yenileme imkanına sahiptir. Ancak, bu durumda süresi bitene kadar mevcut trafik sigortası devam eder. Poliçenin süresi dolduğunda yenilenen sigorta devreye girmektedir. Zorunlu trafik sigortası birçok riske karşı önlem almanızı sağlar. Bir kazada ortaya çıkan zararın önüne geçmek ya da azaltılmak amacıyla, sigorta sahibinin üstlendiği zorunlu harcamalar, teminat limitleri dahilinde DenizBank ve anlaşmalı sigorta şirketi tarafından poliçe kapsamında karşılanır. Hak sahibinin aracında meydana gelen değer kaybı dahil olmak üzere uğradığı maddi zararları sigorta eksperi tespit eder. Bu tespitler sonucunda belirlenen tutar veya zarar sigorta poliçesi tarafından karşılanır.

Üçüncü kişinin trafik kazası sebebiyle bedenen eski haline dönmesi için protez organ masrafları dahil olmakla birlikte tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatıyla karşılanmaktadır. Anlaşmalı sigorta şirketi ve DenizBank tarafından gerçekleştirilen aktarımın ardından bu teminatın ödeme sorunluluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na geçmektedir.

DenizBank ve anlaşmalı olduğu sigorta şirketi, üçüncü kişinin trafik kazası nedeniyle oluşacak sakatlık gibi durumunda ileride uğrayacağı maddi zararları tazmin eder. Bunu yapmak için hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sakatlık oranının sürekli olup olmadığı ya da oranı belirlenir. Sonrasındaki bakıcı giderleri -teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla- yine sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Sigorta şirketi, üçüncü kişinin ölümü sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalacak yakınlarının destek zararlarını karşılamakla yükümlü tutulur.

Trafik sigortası primlerinin belirlenmesi ve süresi Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Ödenecek prim tutarının hesaplanmasında aracın bir önceki yıl hasarsızlık kademesi, aracın kullanıldığı ilin trafik yoğunluğu, sigorta yapılacak yıl için belirlenen prim tutarı, aracın kullanım tarzı gibi değişkenler göz önünde bulundurulmaktadır.

Primleri birbirinden ayıran temel fark hasarsızlık kademesi indirimlerinden oluşmaktadır. Kullandığınız ya da aldığınız araç ile poliçenizin geçerli olduğu bir önceki yıl bir kaza yapmadıysanız poliçe fiyatınıza belli bir oranda indirim yapılabilmektedir. Ancak önceki yıl bir kazaya karıştıysanız ve bu kazada hatalı taraf siz gözüküyorsanız tarafınıza hasarsızlık indirimi yansıtılmamaktadır.

Trafik sigortası yaptırmamanın cezaları nelerdir?

Trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortası yaptırmamak ciddi sonuçlar doğurabilir ve trafikte ceza ile karşılaşmanıza neden olabilir. Trafik sigortası, diğer sürücüler, yayalar ve araç sahipleri için güvenliği sağlamak amacıyla zorunlu tutulmuştur. Trafik sigortası yaptırmamanın olası cezaları olabilir. Birçok ülkede ve bölgede trafik sigortası yaptırmamanın cezası para cezası olarak belirlenmiştir. Trafik sigortası yaptırmamanın sonucunda aracınızın trafiğe çıkartılması yasaklanabilir. Bu durumda, aracınızı kullanmanız yasaklanabilir ve trafiğe çıkartıldığında ciddi cezalara neden olabilir. Trafik sigortasının zorunlu olması, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. Bu nedenle, trafik sigortası yaptırmamak ciddi sonuçlara yol açabilir ve bu konuda dikkatli olunması önemlidir. İlgili cezalar kamu otoritesi tarafından dönemsel olarak güncellenebilir veya artırılabilir.

Trafik sigortalarında tavan fiyat neye göre belirlenir?

Trafik sigortasında tavan primleri il il, hem araç kullanım tarzlarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından belirlenmektedir.