Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Etik İlkeler Politikası

Etik İlkeler

DFHG Etik İlkeler Politikası, DFHG üyelerine, müşterilerimize, iş ortaklarımıza karşı dürüst ve adil bir yaklaşımla birlikte; kanunlar ve İç Politikalara uyum sağlayan misyonumuz ve değerlerimize ilişkin Banka davranış standartlarını içermektedir. İlkeler, DFHG'nin tüm çalışanları ve Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeleri de dahil olmak üzere DFHG 'nin her bir üyesini kapsar.

DFHG şirketleri bu İlkelere uymak zorundadır. Bazı durumlarda yerel mevzuat ve İlkeler arasında farklılık olabilir. Bu gibi durumlarda yerel mevzuat geçerli olacaktır.

Tüm Çalışanlar:

 • Yasal mevzuata uyum sağlamalıdır. Herhangi bir yasal gerekliliğin yerine getirilmediğini fark edebilmeli veya iç düzenlemelere aykırı olan bir işlem yapması istenildiğinde, konuya ilişkin olarak bir üst yöneticisini bilgilendirmeli veya konuyu etik hususlar için mevcut olan bildirim kanallarına iletmelidir.
 • Etik İlkeleri bilmeli ve uygunsuz davranışlardan kaçınarak görevlerini yerine getirirken kurallara uymalıdır.
 • Düzenleyici dokümanlarında yer alan kuralları anlamalı ve gerekli olması durumunda hangi dokümana başvuracağını bilmelidir. Görevi ile ilgili iç düzenlemelere uygun işlem yapmalıdır.
 • Çalışma arkadaşlarına saygılı davranmalı ve yeni çalışanlara yardım etmelidir.
 • Görevlerini doğru bir şekilde ve zamanında tamamlamalı, en uygun çözümü bulmayı hedeflemeli ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.
 • Hatalarını kabul etmeli, olası olumsuz sonuçları en aza indirmek için yöneticilerini ve çalışma arkadaşlarını bilgilendirmelidir.
 • İlkelere aykırı işlemlerin incelenmesi için DFHG'na yardımcı olmalıdır.

İlkelerin uygulanmasına yönelik tereddütlerinin olması veya ilkelere uyulup uyulmadığına dair şüphelerinin olması durumunda bir üst yöneticisinden veya Etik Hattı'ndan yardım istemelidir.

İşyerinde Etik İlkelere Uygunluk

İtibarımıza çok önem veririz, etik ilkeleri izler, her zaman ve her koşulda aldığımız sorumlulukları yerine getiririz. Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve iletişim kurduğumuz diğer kişilere saygılı, doğru ve dürüst davranırız. İşimizin sonuçlarının ve iş çevremizin sorumluluğunu alırız.

Müşteri İlişkisi

Müşteriler işimizin temelini oluşturur. Müşterilerimize dürüstlüğe, şeffaflığa ve adilliğe dayalı bir hizmet sunmak için çalışırız. Müşterilerimizin güven ve itimadını kazanmak bizim için önemlidir. Tüm çalışanlarımız müşterilere verilen sözleri yerine getirir ve taleplere hızla cevap verir; işin sonuçlarının kişisel sorumluluğunu üstlenir; hatalarını kabul eder, hatalarından ders alır, görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmek için her türlü tedbiri alır; müşterilere yönlendirici olmayan doğru bilgiler sunar ve müşterileri olası riskler hakkında bilgilendirir.

Etik Uygulamalara Bağlılık

Etik olmayan uygulamalara hiçbir şekilde izin vermeyiz ve tüm çalışanlarımızın ilgili kanunlara ve DFHG'nin politika ve prosedürlerine uymalarını sağlarız.

İçeriden Öğrenilen Bilginin Ticareti ve Piyasa Manipülasyonu

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, Banka ve iştirakler hakkındaki bilgiyi kamuoyuna açıklanmadan önce öğrenebilir. Bu tür bilginin çalışanın veya üçüncü tarafın çıkarı için kullanılması yasalara aykırıdır.

Tüm çalışanlar, içeriden öğrenilen bilginin ticareti ve piyasa manipülasyonuna ilişkin aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Hakkında içerden bilgi edindiğiniz şirketlerin finansal araçlarına yatırım yapmayınız ve başka kişilere bu tür işlemleri yapmaları için tavsiye vermeyiniz.
 • Kuruluşunuzda içerden öğrendiğiniz bilgileri, resmi bir şekilde kamuoyuna açıklanmadan önce; aile üyeleriniz de dahil olmak üzere kuruluş dışındaki hiç kimseyle paylaşmayınız.
 • İçerden öğrenmiş olduğunuz iç bilgiyi, Banka'nın diğer çalışanlarına sadece ilgili yönetmelikler uyarınca aktarınız.
 • Piyasa fiyatlarını manipüle etmeyi amaçlayan işlemler yapmayınız, yanlış veya tutarsız bilgi vermeyiniz.
 • Finansal araçlara yaptığınız şahsi yatırımlarda Banka'nın ilgili politika ve prosedürlerine uyunuz.

Bilginin Açıklanması

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, hissedarlarımızın (pay sahiplerimizin) ve yatırımcılarımızın faaliyetlerimizle ilgili eksiksiz, doğru ve tutarlı bilgi edinmelerini hedefleriz. Kendileri ile açık ve aktif bir iletişim kurmayı amaçlarız. Müşterilerimize ilişkin olanlar dahil olmak üzere rekabetçi avantajımızı etkileyebilecek olan diğer bilgileri paylaşmayız.

Şeffaflık

Aksiyonlarımızın şeffaf olmasını; farklı paydaşlarla açık bir etkileşim içerisinde olarak ve finansal ve finansal olmayan bilgileri doğru ve zamanında yayınlayarak sağlarız. Bilginin açıklanmasında; açıklanan bilgiyle ilgili olarak düzenlilik, tutarlılık, verimlilik, doğruluk, bütünlük ve karşılaştırılabilirlik ilkelerini göz önünde bulundururuz. Halka açık bir şirket olarak, bilginin açıklanmasında düzenleyici kuruluşların ve borsaların ilgili mevzuatına uyar ve paydaşların yatırım yapmaları veya ilgili diğer kararları almaları için ihtiyaç duydukları ek bilgileri yayınlar ve böylelikle DFHG'nin faaliyetlerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve objektif bir şekilde sunarız.

Sorumlu Liderlik

DFHG, Türkiye'nin büyük finans kuruluşlarından birisidir. DFHG, faaliyet gösterdiği bölgelerin ekonomik, sosyal ve ekolojik gelişimini etkileyebilecek olan hareketlerinden sorumludur.

Ekonomik İlerlemenin ve Sosyal Refahın Teşvik Edilmesi

DFHG iş hedeflerini faaliyet gösterdiği bölgelerin ulusal ve kültürel özelliklerine saygı duyarak uygular. Konut finansmanı, eğitim kredileri, genç aileler için krediler, emekliler için özel ürünler ve hizmetler, devlete yapılan sosyal ödemeler ve vergi ödemeleri dahil olmak üzere sosyal konuları ele alan ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi bir görev biliriz.

Banka, istihdam oluşturulmasına ve farklı bölgelerin ekonomilerinin geliştirilmesine yardımcı olan büyük altyapı projelerine katılıma ve küçük işletmelerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir.

Farklı paydaş grupları üzerindeki etkiye ilişkin uygulamalar ve yükümlülükler hakkında daha fazla bilgiyi "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve Bilgilendirme Politikası" nda bulabilirsiniz.

İnsan Haklarına Saygı

DFHG insan haklarına saygı duyar ve insan haklarının önemine ve evrenselliğine inanır. DFHG, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü Beyannameleri ve Sözleşmeleri ve insan hakları alanındaki diğer uluslararası dokümanlarda belirtilen temel ilkeleri tamamen destekler. Söz konusu ilkelere uyumumuz, politikalarımıza ve iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve işbirliği yaptığımız diğer taraflara yönelik uygulamalarımıza yansır.

Çevrenin Korunması

DFHG çevrenin korunmasına yönelik olarak proaktif davranır.

Banka, kanunlara ve çevreye zararlı olabilecek hususlara ilişkin gerekli önlemleri alır ve çevrenin korunmasına çaba gösterir.

Ekolojik verimliliğimizi öncelikle doğal kaynakların dikkatli kullanımı ile yönetiriz. Bu amaçla elektrik ve termal enerji, su, kağıt ve diğer kaynakların kullanımını azaltmayı hedefleriz. Atıklar konusunda dikkatli davranır, geri dönüşüm için ayırır ve güvenli bir şekilde dönüşümünü sağlarız. DFHG çevresel farkındalığı arttırmayı hedefleyen kampanyalar ve aksiyonlar düzenler.