Dış Ticaretin Finansmanı

Teminat Mektubu

Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir işin, teslimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse yerine getirecek olan/iş, teslim ve taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen garantilerdir.

Teminat mektupları müşterinin talebine göre TL ya da YP olarak düzenlenebilir. Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

Akreditif

İthalat işlemlerinde, ithalatçı firmanın ödediği ya da vadesinde ödeyeceği bedele karşılık istediği nitelikte malın alınmasını ve ihracatçının belirlenen koşullarda mal bedelini tahsil etmesini Bankamızın garanti altına aldığı kredi türüdür. Alıcının bankası, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığı ile, belirlenen süre içinde malların gönderildiğini gösterir belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya ödeme yapacağını taahhüt eder.

Malların kontrolünü ve mülkiyetini devreden belgeler karşılığında ödeme yapılması sistemi akreditifte, güven kurumları olan bankalar; alıcı ve satıcı için güvenilir bir ödeme yöntemi olarak uluslararası ticarette kullanılmaktadır.

Kabul Kredileri

Firmanın ithal edeceği mallara ihracatçı firmanın keşide edeceği poliçe kabulü ile ödeme yapmadan belirli bir vade sonunda ödeneceğini malı satan firmaya Bankamızın garanti etmesi olarak tanımlanabilecek bu tür kredilerde, Bankamız firmanın yapacağı ithalatla ilgili poliçeleri avalist sıfatı ile imzalayarak ithalatçı tarafından kabul edilmiş ve vadesine en çok 1 yıl kalmış poliçelere aval vermektedir.

İthalat işlemlerinde Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditifli ödemeler Bankamızın garantisi altında poliçelere bağlanır ve senetli borç haline getirilir.

Poliçelere ithalatçı banka tarafından aval verilmesi durumunda, poliçeler herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken tahsil edilebilir.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...