Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Projeli Yatırım Kredileri

Tarımsal proje yatırımlarına Deniz’den kredi desteği

Genel Bilgiler

Tarımsal Yatırımların”, yatırıma ilişkin projeye dayalı olarak finanse edildiği kredilerdir. Kredi tutarı ve vadesi projenin fizibilitesi dikkate alınarak nakit akışına göre belirlenmektedir.

Gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara sunduğumuz Projeli Kredilerimiz ile;

 • Yeni tarımsal projelerin yapılmasını ve tarımsal üretimin artırılmasını,
 • Daha modern tarımsal işletmelerde daha verimli tarımsal üretim yapılmasını,
 • Küçük tarımsal işletmelerin daha büyük, daha rantabl çalışan tarımsal işletmeler haline dönüştürülmesini,
 • Tarım sektörüne verilecek hizmet kalitesinin yükseltilmesini,
 • AB standartlarında tarımsal üretim ile rekabet gücümüzün artırılmasını,
 • Tarım-Sanayi entegrasyonunun sağlanmasını,

destekliyoruz.

Tarımsal Proje ekiplerimiz yeni tarımsal yatırım planlayan veya mevcut işletmelerini büyütmeyi/modernize etmeyi isteyen yatırımcılarımızın projelerinin sağlıklı bir şekilde finanse edilebilmesi için bu projeleri değerlendiriyor, gerektiğinde onlara danışmanlık hizmeti veriyor ve bu süreçte onları yalnız bırakmıyor.

Hayvansal Üretim

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta et ve süt üretimi, damızlık düve yetiştiriciliği ve damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, kanatlı sektöründe yumurta ve et tavukçuluğu konularında ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yapılacak yatırımlarda;

 • İnşaat işleri (ahır yapımı, yem depoları, kümesler, vb.),
 • Makine-ekipman alımları (süt sağım üniteleri, soğutma tankları, silolar, kümes ekipmanları vb.)
 • Canlı hayvan yatırımları,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları,

Konu ve proje özelinde detaylı olarak incelenerek finansman modelleri oluşturulmaktadır.

Bitkisel Üretim

Örtüaltı üretimleri, meyve bahçesi kurulumları ve tohum/fide/fidan üretimleri konusunda yapılacak yatırımlarda;

 • İnşaat işleri (sera kurumları, çevre çitleri, vb.),
 • Makine-ekipman alımları (ısıtma ve soğutma sistemleri, vb.)
 • Sulama sistemleri kurulumu,
 • Fidan alımları,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları,

Konu ve proje özelinde detaylı olarak incelenerek finansman modelleri oluşturulmaktadır.

Mevcut İşletmelerin Satın Alınması

Yukarıda belirtilen hayvansal ve bitkisel üretim konularında mevcut tarımsal işletmelerin (çiftlik, sera, meyve bahçesi vb.) satın alınmasına yönelik olarak proje değerlendirmeleri yapılmakta ve finansman modelleri oluşturulmaktadır.

Kredi Başvuru Evrakları

 • Yatırım harcamaları ile ilgili olarak (inşaat işleri, makine ekipman alımları, canlı hayvan alımı gibi);
  • Gerçekleşecek yatırımlara ilişkin proforma fatura veya teklif mektupları
  • Gerçekleşen yatırımlara ilişkin harcama belgeleri (fatura, serbest meslek makbuzu, mizan/bilanço kayıtları gibi)
 • Yatırım yerine ait tapu kayıtları veya kira sözleşmeleri
 • İşletmede inşa edilmesi planlanan yapılar için mimari projeler ve varsa yapı ruhsatları
 • “Tarımsal Sanayi” yatırımlarında ana makine ve donatıma ait yerleşim planı ile imalat projesini gösterir akım şeması
 • Diğer (ÇKS, hayvan listesi, gerçek kişilerde kimlik bilgileri, tüzel kişilerde firma bilgileri, vs.)

Hibe Kredileri

Ayrıca, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları (IPARD) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri de finanse ediyoruz.

Projeli IPARD Kredisi

Hibe IPARD’dan, krediniz Deniz’den!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen IPARD hibe programı kapsamındaki yatırımlarınız için en uygun şartlarda verilen kredidir.

IPARD Kredisi Başvuru Belgeleri

 • İş Planı
 • Teknik Proje
 • Onaylı Sözleşmei
 • Diğer (ÇKS, tapu, gerçek kişilerde kimlik bilgileri, tüzel kişilerde firma bilgileri, vs.)

Projeli Kırsal Kalkınma Kredisi

Kırsal Kalkınma Programı’na bir destek de Deniz'de!

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında devlet tarafından %50 hibe verilen projelere, proje tutarının %75’ine kadar en uygun şartlarda verilen kredidir.

İlginizi Çekebilir