Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

Emlak Ofisleri İle Çalışma Şartnamesi

 • Bankamızca satışa sunulan gayrimenkullerin, başta bankamız internet sayfası (www.denizbank.com) olmak üzere, Bölge Müdürlüklerimiz, Şubelerimiz, müşterilerimiz, personelimiz ve diğer tüm kanallar kullanılarak tanıtımı yapılmaktadır. Dolayısıyla bankamız gayrimenkulünü satın almak isteyen herkes dilediği zaman bölümümüze başvurarak bankamız gayrimenkulüne talip olabilir. Bankamız da bu anlamda daima, gayrimenkulünü dilediği kimseye satma hakkına sahiptir.
 • Bankamızca hiçbir aracı/emlak ofisi (*), firma ya da şirkete münhasıran gayrimenkulümüzü satma yetkisi verilmemiştir. Böyle bir durum olması ancak bankamız ile aracı firma arasında özel sözleşme yapılması halinde mümkündür. Böyle bir durumun olması, diğer kişileri bağlamaz.
 • Emlak Ofisleri satışa sunulan gayrimenkullerimizin satışına aracılık edebilirler. Pazarlama amaçlı olarak Bankamız internet sayfası ve bankamızdan aldıkları gayrimenkule ilişkin bilgileri müşterileri ile paylaşabilirler. Ancak, bankamız internet sayfasında bulunan bilgileri asla değiştirerek yayınlayamazlar. Bunun yanında, Emlak Ofislerince, Bankamız gayrimenkullerinin internette ilanlarının yapılması durumunda, Bankamız unvanı hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
 • Gayrimenkulümüzün satışına aracılık eden emlak ofislerine, bankamızca aşağıdaki şartlarda hizmet bedeli (komisyon) ödemesi yapılabilecektir.
 • Müşteriyle ilk temasın kendileri tarafından sağlandığına ilişkin müşteriden “Yer Gösterme Belgesi” alınması, (Yer Gösterme Belgesinde müşterinin adı soyadı, TC Kimlik Numarası, tarih, saat ve Emlak Ofisi Yetkilisi ile müşterinin imzası mutlaka bulunmalıdır)
 • Emlak Ofisinin, müşteriden aldığı söz konusu “Yer Gösterme Belgesi” ni mümkün olan en kısa zamanda bankamız mail adresine (gayrimenkulyonetimi@denizbank.com) göndermeleri gerekmektedir. Çünkü hizmet bedeli ödemesinde esas olan bu belgenin bankamıza mail ile ulaştırıldığı tarih ve saattir.
 • Yukarıdaki iki şartın (yer gösterme belgesi alınması ve bu belgenin bankamıza mail ile gönderilmesi) gerçekleşmesi, emlak ofisinin söz konusu müşteriyi bankamıza kazandırdığının ispatı olacaktır.
 • Gayrimenkulü, müşterinin birinci derece akrabalarının ( eşinin, çocuklarının, anne ve babasının, kardeşlerinin) satın alması, kendisinin satın alması olarak değerlendirilecektir.
 • Yukarıdaki iki işlemin (Yer Gösterme Belgesi alınması ve bu belgenin bankamıza mail ile gönderilmesi) yapılmaması halinde, hiçbir şekilde aracı olduğunu iddia eden kişi/kimselere hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.
 • Yer Gösterme Belgesinin bize ulaştığı tarih ve saatten itibaren üç (3) ay içinde aynı müşteriye aynı mülkün satışının yapılması halinde, hizmet bedeli ödemesi müşteriyle teması ilk sağlayan ve Yer Gösterme Belgesini bankamıza ilk gönderen emlak ofisine yapılacaktır. Yani, Yer Gösterme Belgesinin bankamıza mail ile ulaştığı tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde satış yapılması halinde, müşteriyi bankamıza son getiren emlak firmasına değil, ilk getiren emlak firmasına hizmet bedeli ödemesi yapılır.
 • 3 aylık süre içinde, aynı mülk için aynı müşteriyi getiren ikinci emlakçıya banka tarafından bu durum (Bu müşterinin ………. tarihinde bankamıza müşteri olarak yönlendirildiği, müşterinin taşınmazı satın alması durumunda, hizmet bedeli ödemesinin müşteriyi ilk getiren emlakçıya ödeneceği) mail ile iletilir.
 • Üç (3) aylık sürenin bitiminden sonra, aynı müşterinin bankamızdan farklı kanallarla da olsa aynı mülkü satın alması halinde, müşteriyle ilk teması sağlayan Emlak Ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılmaz. Bu durumda da müşteriyi son getiren emlak ofisine hizmet bedeli ödemesi yapılır.
 • Üç (3) aylık süre sadece bankamız ile aracı emlak ofisi arasındaki hizmet bedeli (komisyon) için geçerli bir süredir.
 • Emlak Ofislerinin müşterilere elden veya mail yoluyla göndermiş olduğu toplu liste teslimi yer gösterme belgesi anlamına gelmez. Yer Gösterme Belgesi özellikle belirli bir mülk için alınmış olmalı ve mutlak surette 4. a maddesinde sayılan bilgileri ihtiva etmelidir.
 • Yer Gösterme Belgesi imzalatılan müşteriden emlak ofisinin ayrıca hizmet bedeli alıp almaması bankamızı hiçbir şekilde bağlamayacaktır.
 • Hizmet Bedeli, gayrimenkulün satışın Tapuda gerçekleşmesi ve satış bedelinin tamamının Bankamızca tahsil edilmesi halinde ödenir. Aracı Emlak Ofislerine ödenecek Hizmet Bedeli Oranları aşağıda belirtilmiştir.
 • Gayrimenkul satışlarında emlak ofislerine verilecek hizmet bedeli

  Emlak Ofisleri Hizmet Bedeli + KDV
  Satış Tutar Aralığı (TL) Oran
  0 - 5.000.000 %2,0 (En az 2.000.-TL)
  5.000.001 - 10.000.000 %1,5 (En az 100.000.-TL)
  10.000.001 ve üzeri % 1,0 (En az 150.000.-TL)
  G.Menkul Başına Tavan 400.000.-TL
  G.Menkul Başına Taban 2.000.-TL
 • Bankamızca aracılara yapılacak Hizmet Bedeli ödemesi imzalı-kaşeli fatura aslı karşılığında ve banka üzerinden yapılır.
 • Yer gösterme işlemi için Şubelerimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 • Yer gösterme işlemi için Şubelerimizden temin edilen gayrimenkule ilişkin anahtarlarla söz konusu mülke girildiğinde, gayrimenkulün içine ve/veya dışına hiç bir şekilde emlak ofisi tabelası asılamaz.
 • Denizbank A.Ş, hizmet bedeli oranlarını ve şartname koşullarını dilediği zaman değiştirme ve sona erdirme hakkına sahiptir.
 • İş bu “Denizbank Emlak Ofisleri ile Çalışma Şartnamesi” www.denizbank.com linkinde yayınlandığı sürece geçerli olacaktır.
 • Bankamızca satışa sunulmuş gayrimenkullerin satışına aracılık ederek hizmet bedeli iddiasında bulunan tüm emlak ofisleri, alım-satım işiyle uğraşan kişi ve şirketler vs. iş bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

(*)Emlak Ofisi : Emlak alım satımı, kiralanması ile uğraşan iş yeri, emlakçı